Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Paneli i pasmë A

Paneli i pasmë A Seksioni DIGITAL INPUT/OUTPUT Foletë HDMI IN/OUT* (faqe 23, 26, 28) Foletë OPTICAL IN (faqe 23, 27) Foletë COAXIAL IN (faqe 28) B Seksioni TUNER Foleja FM ANTENNA (faqe 29) Terminalet AM ANTENNA (faqe 29) C Seksioni NETWORK E Seksioni AUDIO INPUT/OUTPUT I bardhë (L) Foleja AUDIO IN I kuq (R) (faqe 23, 27, 28) I zi Foleja SUBWOOFER OUT (faqe 21) F Seksioni VIDEO INPUT/OUTPUT (faqe 23, 27) I verdhë Foletë VIDEO IN/ OUT* * Duhet të lidhni folenë HDMI TV OUT ose MONITOR OUT me televizorin tuaj për të parë figurën e zgjedhur hyrëse (faqe 23). Porta LAN (faqe 31) Antena Wireless LAN (Antena e LAN-it me valë) (faqe 31) D Seksioni SPEAKERS (faqe 21) 12 AL

Telekomanda Përdorni telekomandën e dhënë për të përdorur këtë marrës dhe pajisjet e tjera. Telekomanda është caktuar për të përdorur pajisjet audio/video Sony. Mund të ricaktoni butonin e hyrjes sipas pajisjeve të lidhura me marrësin tuaj (faqe 99). RM-AAU169 Për të përdorur butonat me ngjyrë rozë Mbani shtypur SHIFT (N), më pas shtypni butonin me ngjyrë rozë që dëshironi të përdorni. Shembull: Mbani shtypur SHIFT (N), më pas shtypni MEM (E). 2 Shtypni 1 Mbani shtypur Për të kontrolluar marrësin A ?/1 (ndezur/në gatishmëri) Ndez marrësin ose e vendos atë në modalitetin e gatishmërisë. Kursimi i energjisë në modalitetin e gatishmërisë Kur “Control for HDMI”, “Pass Through”, dhe “Pass Through” janë të vendosura në “Off”. B TV ?/1 1) (ndezur/në gatishmëri) Ndez televizorin ose e vendos atë në modalitet gatishmërie. C Butonat hyrës Përzgjedh pajisjen që dëshironi të përdorni. Marrësi ndizet kur shtypni një nga butonat e hyrjes. Butonat janë të caktuar për të kontrolluar pajisjet Sony. Butonat e numrave/tekstit 1) 2) Mbani shtypur SHIFT (N), më pas shtypni butonat e numrave/tekstit për të – paravendosur/sintonizuar te stacionet e paravendosura (faqe 48). 13 AL