Views
7 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Foni 7.1-kanalëshe me

Foni 7.1-kanalëshe me altoparlantë të lartë të përparmë Mund të shijoni efekte vertikale të tingullit duke lidhur dy altoparlantë të tjerë të lartë të përparmë. Vendosni altoparlantët e lartë të përparmë – në një kënd 25° deri 35°. – në një kënd prej 20° ± 5° në lartësi. 20˚ ± 5˚ Këshillë Duke qenë se nën-vuferi nuk nxjerr sinjale tepër orientuese, mund ta vendosni ku të dëshironi. 20 AL

2: Lidhja e altoparlantëve Përpara lidhjes së kordonëve, sigurohuni që të shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik). Lidhjet Altoparlanti rrethues Altoparlanti qendror Djathtas Majtas B B A A B B Djathtas Majtas Djathtas Majtas Nën-vuferi * Rrethues i pasmë/ Dy amplifikatorë/ I përparmë i lartë/Altoparlanti i përparmë B ** Altoparlanti i përparmë A A Kabllo audio mono (nuk jepet) B Kabllo altoparlanti (nuk jepet) 21 AL