Views
6 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

• Marrësit mund t'i

• Marrësit mund t'i duhet kohë për të shfaqur elementët kur është duke shfletuar një dosje që përmban një numër të madh materialesh audio. Në këtë rast, përdorni Kërkimin e Fjalëve Kyçe (faqe 73). Këshilla • Nëse zgjidhni një dosje (si p.sh. dosja e një artisti, dosja e një zhanri, etj.) dhe shtypni butonin N, marrësi i luan të gjithë elementët në dosjen e zgjedhur. • Marrësi rinis nga elementi i fundit i zgjedhur kur funksioni ka ndryshuar në funksionin Rrjet i Shtëpisë, deri sa të fiket marrësi. Kur “Network Standby” është “On”, luajtja rinis nga elementi i fundit i zgjedhur, edhe kur keni fikur marrësin. Për të vendosur Cilësimet eAksesit Ju mund të vendosni kufizime ose leje aksesi për pajisjet në listën e pajisjeve. 1 Shtypni HOME NETWORK. 2 Shtypni OPTIONS. 3 Zgjidhni “Access Settings” dhe shtypni . Për të vendosur leje e aksesit automatik 1 Zgjidhni “Auto Access”në “Access Settings” dhe shtypni . 2 Zgjidhni “Allow” ose “Not Allow” dhe shtypni . • Allow: Të gjitha pajisjet në rrjetin e shtëpisë janë të lejuara të kenë akses te ky marrës. Ky marrës mund të fillojë një PARTY si pajisje pritëse dhe nëse i kërkohet të bashkohet me një PARTY si pajisje e ftuar. • Not Allow: Ky marrës kufizon një pajisje të re që po krijon akses te marrësi. Kur të lidhni një pajisje të re me rrjetin e shtëpisë, shtoni pajisjen në listën e pajisjeve dhe caktoni lejen e aksesit (faqe 62). Shënim Në listën e pajisjeve mund të shtohen deri në 20 pajisje. Nëse tashmë janë regjistruar 20 pajisje, shfaqet “Device list is full” dhe një pajisje e re nuk mund t'i shtohet listës. Në këtë rast, fshini pajisjet e panevojshme nga lista (faqe 62). Për të shtuar pajisje te lista epajisjeve 1 Zgjidhni “Control Device” te “Access Settings” dhe shtypni . Lista e pajisjeve të regjistruara shfaqet në ekranin e televizorit. 2 Zgjidhni “Add Device” dhe shtypni . 3 Zgjidhni pajisjen që dëshironi dhe shtypni . Pajisja e zgjedhur i shtohet listës së pajisjeve. Për detajet në cilësimin e aksesit, shihni “Për të vendosur lejen e aksesit për pajisjet” (faqe 62). Për të vendosur lejen e aksesit për pajisjet Ju mund të vendosni kufizime për një pajisje në listën e pajisjeve. Vetëm pajisjet e caktuara në “Allow” njihen në rrjetin eshtëpisë. 1 Zgjidhni “Control Device” te “Access Settings” dhe shtypni . Lista e pajisjeve të regjistruara shfaqet në ekranin e televizorit. 2 Zgjidhni pajisjen që dëshironi dhe shtypni . 3 Zgjidhni “Access” dhe shtypni . 4 Zgjidhni “Allow” ose “Not Allow” dhe shtypni . Për të fshirë një pajisje nga lista Zgjidhni “Delete” në hapin 3 në dhe më pas shtypni . Zgjidhni “OK” në ekranin e konfirmimit dhe shtypni . 62 AL

Përdorimi i TV SideView TV SideView është një aplikacion falas për pajisjet në distancë (celularët smartphone, etj.). Duke përdorur TV SideView me këtë marrës, mund të shijoni me lehtësi marrësin duke vepruar nga pajisja në distancë. Për të regjistruar Pajisjen TV SideView 1 Shtypni HOME NETWORK. Për të fshirë pajisjen TV SideView të regjistruar nga lista e pajisjeve 1 Zgjidhni “Registered TV SideView Devices” në hapin 3 dhe shtypni . 2 Zgjidhni pajisjen që dëshironi të fshini dhe shtypni . 3 Zgjidhni “Delete” dhe më pas shtypni . 4 Zgjidhni “OK” dhe shtypni . Pajisja e zgjedhur është fshirë nga lista epajisjeve. Këshillë Gjithashtu ju mund të zgjidhni “HOME NETWORK” nga “Listen” në menynë kryesore. 2 Shtypni OPTIONS. 3 Zgjidhni “TV SideView Device Registration” dhe shtypni . 4 Zgjidhni “Start Registration“ dhe shtypni . Marrësi fillon të diktojë pajisjen TV SideView që është gati për regjistrimin. ”Connecting” shfaqet në ekranin e televizorit. Shtypni “Registration“ në pajisjen TV SideView. Megjithatë, marrësi do të dalë nga regjistrimi nëse nuk diktohen pajisje brenda 30 sekondave . 5 Zgjidhni “Finish” dhe shtypni . Për të anuluar regjistrimin Zgjidhni “Cancel” në hapin 4 dhe më pas shtypni . Shënim Në listën e pajisjeve mund të shtohen deri në 5 pajisje TV SideView. Nëse tashmë janë regjistruar 5 pajisje, shfaqet “Device full” dhe një pajisje e re nuk mund t'i shtohet listës. Në këtë rast, fshini pajisjet e panevojshme nga lista (faqe 63). Për të parë Pajisjen TV SideView të regjistruar Zgjidhni “Registered TV SideView Devices” në hapin 3 dhe shtypni . Kontrolli i mbrojtjes së të drejtës së autorit Marrësi nuk mund të riprodhojë skedarë në formatin WMA të mbrojtur nga e drejta eautorit DRM. Nëse një skedar WMA nuk mund të riprodhohet në këtë marrës, kontrolloni pronësinë e skedarit në kompjuterin tuaj për të parë nëse ka të drejta autori DRM. Hapni dosjen ose volumin ku ruhet skedari WMA dhe klikoni me të djathtën mbi skedar për të shfaqur dritaren [Properties (Vetitë)]. Nëse ka një skedë [Licence (Licensa)], skedari mbrohet me të drejtë autori DRM dhe nuk mund të riprodhohet në këtë marrës. Përdorimi i funksionit Home Network duke përdorur telekomandën Për Vendosjen në pauzë të riprodhimit* Ndalimin e riprodhimit Veproni si më poshtë Shtypni X gjatë riprodhimit. Shtypni N për të rinisur riprodhimin. Shtypni x. Përdorimi i Network Features 63 AL