Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Istruzioni per l'uso Albanese

Menyja [Display]

Menyja [Display] (Ekrani) Cilësimet ealtoparlantit [] Parametrat [Display] (Ekrani) Motivi i altoparlantëve [SP PATTERN] Center Speaker Lift up [CNT LIFT] Madhësia e altoparlantëve të përparmë b) [FRT SIZE] Madhësia e altoparlantit qendror b) [CNT SIZE] Madhësia e altoparlantëve rrethues b) [SUR SIZE] Madhësia e altoparlantëve të lartë të përparmë b) [FH SIZE] Caktimi i altoparlantit të pasmë rrethues d) [SB ASSIGN] Distanca e altoparlantit të përparmë majtas b) [FL DIST.] Distanca e altoparlantit të përparmë djathtas b) [FR DIST.] Distanca e altoparlantit qendror b) [CNT DIST.] Distanca e altoparlantit rrethues të majtë b) [SL DIST.] Distanca e altoparlantit rrethues të djathtë b) [SR DIST.] Distanca e altoparlantit të pasmë rrethues b) [SB DIST.] Distanca e altoparlantit të pasmë rrethues të majtë b) [SBL DIST.] Distanca e altoparlantit rrethues të pasmë të djathtë b) [SBR DIST.] Distanca e altoparlantit të përparmë të majtë të lartë b) [LH DIST.] Cilësimet 5/2.1 deri në 2/0 (20 modele) 1 deri 10, OFF LARGE, SMALL LARGE, SMALL LARGE, SMALL LARGE, SMALL SPK B, BI-AMP, OFF FL 1,00 m deri në FL 10,00 m (FL 3’3” deri në FL 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) FR 1.00 m deri në FR 10.00 m (FR 3’3” deri FR 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) CNT 1,00 m deri në CNT 10,00 m (CNT 3’3” deri në CNT 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) SL 1,00 m deri në SL 10,00 m (SL 3’3” deri në SL 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) SR 1.00 m deri në SR 10.00 m (SR 3’3” deri në SR 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) SB 1.00 m deri në SB 10.00 m (SB 3’3” deri SB 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) SBL 1,00 m deri në SBL 10,00 m (SBL 3’3” deri në SBL 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) SBR 1,00 m deri në SBR 10,00 m (SBR 3’3” deri në SBR 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) LH 1.00 m deri në LH 10.00 m (LH 3’3” deri në LH 32’9”) (0,01 m (intervali 1 inç)) 94 AL

Menyja [Display] (Ekrani) Cilësimet e hyrjes [] Cilësimet rrethuese [] Parametrat [Display] (Ekrani) Distanca e altoparlantit të përparmë të djathtë të lartë b) [RH DIST.] Distanca e nën-vuferit b) [SW DIST.] Njësia e distancës [DIST. UNIT] Frekuenca e kryqëzimit e altoparlantëve të përparmë e) [FRT CROSS] Frekuenca e kryqëzimit e altoparlantit qendror e) [CNT CROSS] Frekuenca e kryqëzimit e altoparlantëve rrethues e) [SUR CROSS] Frekuenca e kryqëzimit e altoparlantëve të lartë të përparmë e) [FH CROSS] Input Mode [INPUT MODE] Naming Inputs [NAME IN] Caktimi i hyrjes së audios dixhitale [A. ASSIGN] HD-D.C.S. Effect Type f) [HD-D.C.S. TYP] Cilësimet RH 1,00 m deri në RH 10,00 m (RH 3’3” deri në RH 32’9”) (0,01m(intervali 1inç)) SW 1,00 m deri në SW 10,00 m (SW 3’3” deri në SW 32’9”) (0,01m(intervali 1inç)) FEET, METER CROSS 40 Hz deri në CROSS 200 Hz (intervali 10 Hz) CROSS 40 Hz deri në CROSS 200 Hz (intervali 10 Hz) CROSS 40 Hz deri në CROSS 200 Hz (intervali 10 Hz) CROSS 40 Hz deri në CROSS 200 Hz (intervali 10 Hz) AUTO, OPT, COAX, ANALOG Për detaje, shikoni “Name In” te menyja e Cilësimeve të hyrjes (faqe 90). Për hollësi shihni “Përdorimi i foleve të tjera të hyrjes video/ audio (Caktimi i hyrjes audio)” (faqe 78). DYNAMIC, THEATER, STUDIO Rregullimi i cilësimeve 95 AL