Views
8 months ago

Sony SVP1322B4E - SVP1322B4E Documenti garanzia Lettone

Sony SVP1322B4E - SVP1322B4E Documenti garanzia Lettone

Hoiatus laseri kohta

Hoiatus laseri kohta (laserketta draiviga VAIO arvutid) Arvuti laserketta draiv on klassifitseeritud 1. KLASSI LASERTOOTENA ja see vastab lasertoodete ohutusstandardile IEC/EN 60825-1. Hoiatus: seadet peaks parandama ja hooldama ainult Sony volitatud tehnikud. Vale parandamine ja kasutamine võib tekitada ohuriske. Hoiatus: võite puutuda kokku ohtliku kiirgusega, kui juhite, reguleerite või teostate protseduuri viisil, mida pole selles juhendis nimetatud. Sisseehitatud laserketta draiv Hoiatus: avamisel nähtav ja nähtamatu 3B klassi laserkiirgus. Vältige otsest kokkupuudet kiirega. Maksimumvõimsus: 390μW ( λ 650 nm), 563 μW ( λ 780 nm), 39 μW ( λ 405 nm) Kiire kõrvalekalle: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ 780 nm), 0,85 ( λ405 nm) Impulsi kestus: püsilaine 8

Teave eeskirjade kohta Sony kinnitab käesolevaga, et see toode vastab järgmiste õigusnormide põhinõuetele ja asjakohastele sätetele sõltumata sellest, kas see sisaldab traadita ühenduse komplekti (juhtmevaba klaviatuur ja/või juhtmevaba hiir ja/või traadita ühenduse vastuvõtja) või mitte. Euroopa direktiiv 1999/5/EÜ. Raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivi vastavusdeklaratsiooni koopia hankimiseks külastage järgmist URL-i aadressi: http://www.compliance.sony.de/ Toodet on kontrollitud ja see vastab piirangutele, mis on sätestatud EMC direktiiviga kuni 3 meetriste ühendusjuhtmete kasutamisele. EE Hoiatused kasutamise/kõrvaldamise kohta Eemaldatava akukomplektiga mudelid Hoiatus Aku vale asendamise korral tekib plahvatusoht. Asendage ainult sarnase akuga või tootja soovitatud samaväärset tüüpi akuga. Kõrvaldage kasutatud akud tootja juhiste järgi. Väärkasutuse korral võib seadme akukomplekt põhjustada tulekahju- või keemilise põletuse ohu. Mitte purustada, lahti võtta, kuumutada üle 60 °C ega põletada. Kõrvaldage kasutatud akud kiiresti ja õigesti. Hoidke eemal lastest. Vältige akukomplekti klemmide lühiseid ja ärge laske neil puutuda kokku mingi vedelikuga, nt vee, kohvi või mahlaga. Ärge puutuge kahjustatud või lekkivaid liitium-ioonakusid. Mõnes piirkonnas võib liitium-ioonakude viskamine olme- või tootmisprügi hulka olla keelatud. Kasutage asjakohast avalikku prügikogumissüsteemi. Mälu varuakuga mudelid Toode sisaldab sisemist mälu varuakut, mis reeglina ei vaja vahetamist kogu toote kasutusaja jooksul. Kui aku vajab vahetamist, võtke ühendust Sony volitatud teenindus-/tugikeskusega. 9