Views
8 months ago

Sony SVP1322B4E - SVP1322B4E Documenti garanzia Lituano

Sony SVP1322B4E - SVP1322B4E Documenti garanzia Lituano

Traadita LAN-i

Traadita LAN-i eeskirjade juhend (ainult sisseehitatud traadita LAN-i funktsioonidega mudelid) Traadita LAN – teave eeskirjade kohta Traadita LAN-i toode on raadioseade, mis kasutab ühte järgmistest IEEE standarditest: 802.11a/b/g/n/ac (kavand). Mudelitele, mis toetavad traadita LAN-i standardit IEEE 802.11a/n (5 GHz)/ac (kavand) Sõltuvalt mudelist võib tootesse sisseehitatud traadita LAN-i kasutada vaid järgmistes riikides: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Läti, Leedu, Luksemburg, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ühendkuningriik ja Ungari. Kasutamistingimused Kõik mudelid, välja arvatud VAIO Tap 11 SVT112 ja VAIO Fit 11A/13A/14A/15A SVF11N/SVF13N/SVF14N/SVF15N Seadme kasutamisel peab kasutaja ja LCD-ekraani vahele jääma rohkem kui 15 mm. Mudelid VAIO Tap 11 SVT112 ja VAIO Fit 13A/14A/15A SVF13N/SVF14N/SVF15N Seadme kasutamisel peab kasutaja ja seadme vahele jääma rohkem kui 15 mm (v.a jäsemed). Kasutades IEEE 802.11a/n/ac (kavand) traadita LAN-i funktsiooni, saab kanaleid, mille sagedusala jääb vahemikku 5,15–5,35 GHz ja 5,47–5,725 GHz, valida kasutamiseks ainult siseruumides. Mõnel juhul või mõnes keskkonnas võib traadita LAN-i tehnoloogia kasutamist piirata hoone valdaja või organisatsiooni vastutav esindaja. Selline keskkond võib olla näiteks lennuk, haigla või muu keskkond, kus risk, et traadita LAN häirib teiste seadmete või teenuste toimimist, on või võib olla ohtlik. Kui te pole kindel, mis reeglid traadita LAN-i kasutamise kohta konkreetse organisatsiooni või keskkonna puhul kehtivad, siis soovitame enne seadme sisse lülitamist luba küsida. Küsige arstilt või meditsiiniseadme (südamerütmur, kuuldeaparaat jms) tootjalt teavet traadita LAN-i tehnoloogia kasutamise võimalike piirangute kohta. 12

Häired Kui seade häirib teleri toimimist (selle kindlaks tegemiseks võib seadme välja ja sisse lülitada), siis võib kasutaja häire eemaldamiseks proovida ühte või mitut järgmistest võimalustest. Muutke vastuvõtuantenni asendit või asukohta, suurendage saatja ja vastuvõtja vahelist vahemaad või võtke abi saamiseks ühendust edasimüüja või kogenud raadio-/teleritehnikuga. EE Lahtiütlus Sony ei vastuta ühegi raadio- või teleriühenduse häirimise ega muu soovimatu mõju eest, mille põhjuseks on sobimatu kanali valimine. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt sobimatu kanali valimise tõttu tekkinud häirete kõrvaldamise eest. 13