Views
8 months ago

Sony SVP1322B4E - SVP1322B4E Documenti garanzia Danese

Sony SVP1322B4E - SVP1322B4E Documenti garanzia Danese

Laservarning (för

Laservarning (för VAIO-datorer med optisk enhet) Den optiska diskenheten i datorn är klassificerad som en CLASS 1 LASER PRODUCT och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1 för laserprodukter. Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. För inkorporerad optisk diskenhet Varning! Klass 3B, synlig och osynlig laserstrålning vid öppning. Undvik direktexponering för strålen. Maximal ström: 390μW ( λ 650 nm), 563μW ( λ780 nm), 39μW ( λ 405 nm) Stråldivergens: 0,6 ( λ 650 nm), 0,45 ( λ780 nm), 0,85 ( λ405 nm) Pulsbredd: Kontinuerlig kurva 8

Information om bestämmelser Sony försäkrar härmed att den här produkten, oavsett om den omfattar trådlös utrustning eller inte (inklusive ett trådlöst tangentbord och/eller en trådlös mus och/eller en trådlös mottagare), överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i EG-direktiv 1999/5/EC. Du kan hämta en kopia av försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC) med R&TTE-direktivet genom att gå till följande URL: http://www.compliance.sony.de/ Den här produkten har testats och uppfyller de gränsvärden som stadgas i EMC-direktivet för användning av anslutningskablar under 3 meter. SE Försiktighetsåtgärder för användning/kassering För modeller med löstagbart batteri Varning! Det finns risk för explosion om batteriet ersätts på ett felaktigt sätt. Ersätt dem endast med likadan eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar. Batteriet som används i enheten kan orsaka brand eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. Krossa inte det, plocka inte isär det, utsätt det inte för värme över 60 °C och bränn inte upp det. Kassera använt batteri omedelbart och enligt gällande föreskrifter. Håll det utom räckhåll för barn. Kortslut inte metallterminalerna på batteriet och fukta dem inte med någon vätska, till exempel vatten, kaffe eller juice. Hantera inte skadade eller läckande litiumjonbatterier. I vissa områden kan det vara förbjudet att kassera litiumjonbatterier bland hushållsavfallet eller företagets avfall. Använd det allmänna därtill avsedda insamlingssystemet. För modeller med säkerhetskopieringsbatteri Din produkt är utrustad med ett internt säkerhetskopieringsbatteri som inte ska behöva ersättas under produktens livslängd. Kontakta en auktoriserad Sony-service/supportcenter när batteriet behöver ersättas. 9