Views
8 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 DA (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 DA (857918216000) Istruzioni per l'Uso

INSTALLATION Generelle

INSTALLATION Generelle råd Vigtigt: Tag stikket ud af stikkontakten før enhver form for installation eller vedligeholdelse. • Installationen skal udføres af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning. • Kontrollér, at ovnen ikke er blevet beskadiget under transporten, og at ovndøren lukker korrekt. Kontakt forhandleren eller Service i tilfælde af tvivl. • Når ovnen er taget ud af emballagen, skal den anbringes på polystyrenskumunderlaget for at undgå eventuelle beskadigelser. • Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker, når ovnen installeres. • Ovnen er udstyret med to håndtag på siden (B) for at lette håndteringen under installationen (fig. 7). Forberedelse til indbygning • Alle tilstødende køkkenelementer skal være varmebestandige (80 °C min.). • Før ovnen installeres, skal køkkenelementet skæres til, så det passer. Fjern omhyggeligt eventuel savsmuld eller træspåner, da de kan hindre korrekt funktion af ovnen. • De mål køkkenelementerne skal have, for at ovnen kan indbygges, er vist på figur 1, 2 og 3. Ovnens mål er vist på figur 4. • For at opnå korrekt ventilation skal der være en ventilationsåbning på møblets bund. Se målene på figuren. Efter endt installation må der ikke være adgang til ovnens bund. • Under installationen skal man sørge for, at ovnvæggene ikke kommer i direkte kontakt med de tilstødende køkkenelementer. 2 3 1 4 105

• For underbygningsmodeller skal der være en åbning på mindst 5 mm mellem ovnens øverste kant og bordpladens nederste kant (fig. 5). For at sikre korrekt funktion af apparatet må denne åbning aldrig lukkes. • Hvis ovnen ikke er sikkert fastgjort til væggen, skal den fastgøres yderligere med beslag (A) (fig. 6). Eltilslutning Denne ovnen skal ekstrabeskyttes jævnfør stærkstrømsreglementet. • Eltilslutning skal foretages af en autoriseret servicetekniker i henhold til producentens anvisninger samt gældende lokal lovgivning. • Installatøren er ansvarlig for en korrekt installation og overholdelse af de gældende sikkerhedskrav. • Ovnens elkabel skal være tilstrækkelig langt til, at det er muligt at slutte det indbyggede apparat til strømforsyningen. • For at opfylde sikkerhedsdirektiverne skal der anvendes en tilgængelig anordning, der sikrer, at strømforsyningen til ovnen kan afbrydes, eller en afbryderkontakt med en kontaktafstand på mindst 3 mm til installationen. • Brug ikke multistikdåser eller forlængerledninger. • Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. 5 6 106