Views
4 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 DA (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 DA (857918216000) Istruzioni per l'Uso

• Den resterende

• Den resterende kondens efter endt tilberedning kan med tiden beskadige ovnen og de tilstødende møbler. Det tilrådes derfor: - at indstille den laveste temperatur - at dække maden til - at fjerne maden fra ovnen - at tørre de fugtige dele, når ovnen er kold. • Frontpanelet og ovnhåndtaget bliver varme, når der er tændt for apparatet ved høje temperaturer i lang tid. • Undgå at røre ved ovnen med våde kropsdele og at bruge ovnen, når De er barfodet. • Ryk ikke i apparatet eller elledningen for at afbryde strømforsyningen. • Hold børn væk fra: - ovnen og dens betjeningsknapper, specielt når ovnen er i brug samt umiddelbart efter brug, så beskadigelser undgås. - emballagen (poser, polystyren metaldele osv.) - ovne, der skal kasseres. • Sørg for, at ledningerne på andre apparater, der befinder sig i nærheden af ovnen, ikke berører varme dele eller kommer i klemme i ovndøren. • Nogle ovnmodeller er forsynet med et luftkølingssystem, der er beregnet til at hindre, at ovnens forside og indbygningsrum bliver for varme. Bemærk: Den varme luft føres ud gennem en åbning, der befinder sig mellem betjeningspanelet og ovndøren. Ventilationsåbningen må derfor ikke blokeres. • Anbring ikke brændbart materiale i eller i nærheden af ovnen, da der er risiko for brand, hvis ovnen tændes ved et uheld. • Brug grillhandsker, når gryder og tilbehør tages ud af den varme ovn. • Hvis der tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.) under tilberedningen af en ret, skal man huske på, at spiritus fordamper ved høje temperaturer. Der kan gå ild i de dampe, der frigøres af spiritussen, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme. • Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere i ovnen. Det tryk, der udvikler sig inden i beholderen, kan medføre, at beholderen eksploderer, så ovnen beskadiges. • Anvend aldrig beholdere af syntetisk materiale til tilberedning af madvarer (undtagen emballage, der er specielt beregnet til dette formål, se producentens vejledning), da de kan smelte ved høje temperaturer. • Hold øje med ovnen, når der tilberedes retter med brug af meget fedtstof eller olie. Der kan gå ild i meget varm olie og fedtstof! • Træk aldrig fyldte plader fremad uden at holde godt fast i dem. FØR OVNEN TAGES I BRUG • Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til 200 °C i cirka en time, så lugten af beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer forsvinder. Det anbefales at holde et vindue åbent under denne procedure. • Før ovnen tages i brug fjernes: - klæbemærkater på forsiden af ovnen og på ovndøren (med undtagelse af typepladen) - papemballagen og beskyttelsesfilmen af plast fra betjeningspanelet og andre ovndele - eventuelle klæbemærkater fra tilbehøret (for eksempel under dryppebakken). 109

OVNTILBEHØR Tilbehør, der ikke følger med ovnen, kan købes separat via Service. Det medfølgende tilbehør er anført i det produktkort, der leveres separat (i afsnittet Tilbehør). Dryppebakke (1) Dryppebakken anvendes til opsamling af fedt og maddele, når den er anbragt under risten, eller som en plade, når der f.eks. tilberedes kød, kylling og fisk med eller uden grøntsager. Hæld lidt vand i bunden af dryppebakken, så fedtstænk og røg undgås. 1 Bageplade (2) Til bagning af småkager, tærter, pizza. 2 Rist (3) Risten kan anvendes til grilning af mad eller som en støtte for gryder, bageforme og andre tilberedningsbeholdere. Den kan anbringes på enhver af ovnens ribber. Risten kan føres ind med krumningen vendt opad eller nedad. 3 Drejespid (4) Anvend drejespiddet som angivet i det relevante afsnit i det “Produktkort”, der leveres separat. 4 Grillpandesæt (5) Dette tilbehør består af en rist (5a), en emaljeret grillpande (5b) og et eller to håndtag (5c). Tilbehøret skal placeres på risten (3) og anvendes sammen med funktionen Grill. 5c 5a 5b 5 110