Views
7 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 PL (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 PL (857918216000) Istruzioni per l'Uso

INSTALACJA Zalecenia

INSTALACJA Zalecenia Ważne: wszelkie prace instalacyjne oraz konserwacyjne należy wykonywać, gdy piekarnik jest odłączony od zasilania. • Instalacji piekarnika powinien dokonać wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami. • Po rozpakowaniu piekarnika należy sprawdzić, czy urządzenie nie zostało uszkodzone w czasie transportu oraz czy drzwiczki zamykają się prawidłowo. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do sprzedawcy lub najbliższego punktu serwisowego. • Po rozpakowaniu piekarnika, ułożyć go na podstawie ze styropianu, aby go nie uszkodzić. • Przy wykonywaniu instalacji piekarnika zaleca się noszenie rękawic ochronnych. • Piec wyposażony został w dwa uchwyty boczne (B), które ułatwiają dokonywanie czynności związanych z instalowaniem urządzenia (rys. 7). Przygotowanie mebli do zabudowy • Meble kuchenne mające bezpośrednią styczność z piekarnikiem muszą być odporne na temperaturę (min. 80 °C). • Mebel należy przyciąć przed włożeniem piekarnika. Dokładnie wyjąć trociny i wióry, które mogłyby uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia. • Wymiary meblościanek kuchennych, w których możny zainstalować piekarnik, podane zostały na rysunkach 1, 2 oraz 3. Wymiary piekarnika podane zostały na rysunku 4. • Aby zapewnić właściwą wentylację, zaleca się zostawić otwór z tyłu meblościanki (zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku). Po zakończeniu instalacji, dno piekarnika nie może być dostępne. • W czasie instalacji należy uważać, aby ścianki piekarnika nie weszły w bezpośredni kontakt z sąsiadującymi meblami. 2 3 1 4 125

• W przypadku piekarników instalowanych pod blatem, należy zachować odległość minimalną 5 mm pomiędzy górną krawędzią piekarnika a dolną krawędzią blatu (rys. 5). Aby zapewnić prawidłową pracę piekarnika, nie wolno wypełniać tej przestrzeni. • Jeśli mebel nie jest solidnie przymocowany do ściany, należy go zamocować za pomocą wsporników dostępnych na rynku (A) (rys. 6). Podłączenie do zasilania Uziemienie urządzenia jest prawnie wymagane. • Podłączenie do zasilania powinien wykonać wykwalifikowany technik zgodnie z instrukcjami producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami. • Instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie do zasilania oraz za przestrzeganie norm bezpieczeństwa. • Przewód zasilający piekarnika powinien mieć wystarczającą długość, umożliwiającą podłączenie zabudowanego urządzenia do sieci. • Aby spełnić wymagania odpowiednich przepisów BHP, w czasie instalacji należy użyć odpowiednie urządzenie umożliwiające odłączenie od sieci lub rozłącznika wielobiegunowego o minimalnym odstępie między stykami wynoszącym 3 mm. • Nie wolno stosować rozgałęźników ani przedłużaczy. • Po zakończeniu instalacji dostęp do elementów podłączenia elektrycznego powinien być odcięty. 5 6 126