Views
4 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per

NÁVOD NA POUŽITIE INŠTALÁCIA ...................................145 RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ............................................ 148 UPOZORNENIA ......................................... 148 PRED POUŽÍVANÍM RÚRY ....................... 149 PRÍSLUŠENSTVO RÚRY .......................... 150 ÚDRŽBA A ČISTENIE................................ 151 PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV............................................. 153 SERVIS....................................................... 153 Aby ste čo najlepšie využili možnosti rúry, pozorne si prečítajte celý návod na používanie a odložte ho pre ďalšie potreby. 144