Views
8 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

• Po dne rúry

• Po dne rúry neposúvajte hrnce a panvice, aby ste nepoškriabali náter. • Zvyšková skondenzovaná voda po ukončení pečenia by mohla poškodit', časom, rúru a okolostojaci nábytok. Odporúčame: - nastavit' čo najnižšiu teplotu; - jedlo prikryt'; - vybrat' jedlo z rúry; - osušit' vlhké časti po vychladnutí rúry. • Ovládací panel a rukovät' dvierok sa počas dlhšej činnosti rúry zohrejú na vysokú teplotu. • Nedotýkajte sa rúry vlhkými čast'ami tela a nepoužívajte ju, ak ste bosí. • Pri vyt'ahovaní zástrčky elektrického kábla net'ahajte za rúru ani za kábel. • Nedovoľte, aby sa deti dotýkali: - ovládacích prvkov a rúry všeobecne, najmä počas činnosti a ihneď po vypnutí rúry, aby ste predišli zraneniam; - obalového materiálu (vrecká, polystyrén, kovové časti a pod.); - rúry, ktorá sa má zlikvidovat'. • Skontrolujte, či sa elektrické káble a iné spotrebiče, používané v blízkosti rúry, nedotýkajú horúcich častí alebo či sa nemôžu zachytit' v dvierkach rúry. • Niektoré modely rúry sú vybavené chladiacim vzduchovým systémom, aby sa predišlo tomu, že predná čast' rúry alebo vnútro skrinky, do ktorej je vstavaná, dosiahnu mimoriadne vysoké teploty. Upozornenie: horúci vzduch uniká otvorom medzi ovládacím panelom a dvierkami rúry. Preto vetracie otvory nezakrývajte. • Do rúry alebo jej blízkosti neklaďte horľavé materiály: ak spotrebič náhodou zapnete, horľavý materiál by sa mohol zapálit'. • Pri vyberaní riadu a príslušenstva z horúcej rúry používajte ochranné rukavice. • Ak pri pečení mäsa alebo zákuskov pridáte alkohol (napríklad rum, koňak, víno a pod.) nezabudnite, že alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje. Nie je preto vylúčené, že výpary alkoholu by sa mohli vznietit' pri dosiahnutí elektrického ohrievacieho článku. • V rúre nezohrievajte a nevarte potraviny v uzavretých nádobách. Tlak, ktorý sa vytvára v ich vnútri by mohol spôsobit' prasknutie nádoby a poškodit' rúru. • Na pečenie nepoužívajte plastové nádoby (s výnimkou tých, ktoré sú na to určené; pozri pokyny výrobcu). Pri vysokých teplotách by sa mohli roztavit'. • Pri používaní veľkého množstva tuku a oleja majte vždy prípravu jedla pod kontrolou. Olej a tuk by sa mohli príliš zohriat' a spôsobit' požiar! • Vyhýbajte sa vyberaniu úplne naložených častí príslušenstva. Buďte veľmi opatrní. PRED POUŽÍVANÍM RÚRY • Vyberte z rúry príslušenstvo a zohrejte rúru na 200 °C približne na jednu hodinu, aby sa odstránili pachy a dym z izolačného materiálu a ochranných mazadiel. Počas tejto operácie sa odporúča nechat' otvorené okno. • Pred používaním odstráňte: - nálepky umiestnené na prednej strane a na dvierkach rúry, s výnimkou výrobného štítku; - ochrannú lepenku a ochrannú fóliu z ovládacieho panelu a z častí rúry; - prípadné nálepky na príslušenstve (napríklad na spodnej strane nádoby na odkvapkávanie). 149

PRÍSLUŠENSTVO RÚRY Príslušenstvo, ktoré nie je súčast'ou výbavy, môžete kúpit' prostredníctvom servisného strediska. Zoznam dodávaného príslušenstva rúry je uvedený v oddelenom popise spotrebiča (v bode Príslušenstvo). Nádoba na odkvapkávanie (1) Používa sa na zachytávanie tuku alebo kúskov jedla, ak ju vložíte pod rošt, alebo ako plech na pečenie, napríklad na pečenie mäsa, kurčat'a, rýb so zeleninou alebo bez zeleniny. Aby ste predišli vystrekovaniu tuku a zadymeniu, nalejte do nádoby trochu vody. Plech na pečenie zákuskov (2) Používa sa na pečenie sušienok, tort, pizze. 1 2 Rošt (3) Používa sa na pečenie samostatne alebo ako držadlo na hrnce, formy na torty alebo akejkoľvek inej nádoby na pečenie. Môže byt' vložený na ktorúkoľvek úroveň. Rošt možno vložit' zahnutím smerom hore alebo smerom dolu. 3 Ražeň (4) Používa sa podľa popisu v príslušnej časti v Popise spotrebiča. 4 Súprava “Grill Pan Set” (5) Súprava sa skladá z roštu (5a), smaltovanej nádoby (5b) a jedného alebo dvoch držadiel (5c). Táto súprava musí byt' umiestnená na rošte (3) a používa sa s funkciou Gril. 5c 5a 5b 5 150