Views
5 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

ÚDRŽBA A ČISTENIE

ÚDRŽBA A ČISTENIE Dôležité upozornenie: absolútne sa vyhýbajte používaniu prístrojov, ktoré na čistenie využívajú vysokotlakový prúd vody alebo prúd horúcej pary. Vonkajšok rúry • Čistite vlhkou handrou. Ak je veľmi špinavý, pridajte k vode malé množstvo umývacieho prostriedku na riad. Osušte suchou handrou. • Nepoužívajte korozívne, ani abrazívne čistiace prostriedky, ináč by sa vytvorili matné miesta. Ak by sa nejaký z týchto prostriedkov dostal náhodou do styku s rúrou, ihneď ho odstráňte vlhkou handrou. • Malé rozdiely vo farbe na prednej časti spotrebiča sú spôsobené použitím rôznych materiálov, ako sklo, plast a kov. Rúry s prednou čast'ou z hliníka • Používajte jemný čistiaci prostriedok a mäkkú handru na sklo alebo handru z mikrovlákna, ktorá nezanecháva chĺpky. Handrou utrite povrch vo vodorovnom smere, bez tlačenia. • Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky, drsné špongie alebo handry. Hliníkové povrchy čistite suchou handrou. Príslušenstvo rúry • Príslušenstvo ponorte ihneď po používaní do roztoku umývacieho prostriedku na riad. Zvyšky jedla môžete odstránit' vhodnou kefou alebo špongiou. 151

Upozornenie: pri nasledujúcich operáciách sa odporúča používanie ochranných rukavíc. Aby ste predišli prípadným poraneniam, ako aj aby ste nepoškodili dvierka rúry a závesy, starostlivo dodržiavajte tieto pokyny. Vybratie dvierok rúry: 1. Úplne otvorte dvierka rúry (pozri obr. 1). 1 2. Nadvihnite dve blokovacie páčky a zatlačte ich smerom vpred, až na doraz (pozri obr. 2). 2 3. Zatvorte dvierka, nakoľko je potrebné, aby ste ich mohli vybrat' potiahnutím smerom hore (pozri obr. 3). Počas čistenia a/alebo odmontovania dvierok dávajte pozor na závesy (obr. 4). Namontovanie dvierok na miesto: 1. Vsuňte závesy do vodiacich otvorov a úplne spust'te dvierka. 2. Znovu spust'te blokovacie páčky. 3. Dvierka rúry úplne zatvorte. Upozornenie: aby ste predišli prípadným poraneniam, ako aj aby ste nepoškodili dvierka rúry a závesy, starostlivo dodržiavajte horeuvedené pokyny. 3 Výmena zadnej žiarovky v rúre: 1. Rúru odpojte od elektrickej siete. 2. Odskrutkujte kryt osvetlenia smerom vľavo, potom, ako ste nechali rúru vychladnút' (pozri obr. 5). 3. Vymeňte žiarovku (pozri poznámku). 4. Zaskrutkujte kryt osvetlenia na miesto. 5. Zapojte rúru do elektrickej siete. Poznámka: používajte výhradne žiarovky s výkonom 25 W/230 V, typu E-14, T300 °C, ktoré dostanete v našom servisnom stredisku. Dôležité upozornenie: rúru nezapínajte, ak ste nenamontovali na miesto kryt osvetlenia. 4 5 152