Views
9 months ago

KitchenAid XAL85 T1I W WTD - XAL85 T1I W WTD SK (F102775) Setup and user guide

KitchenAid XAL85 T1I W WTD - XAL85 T1I W WTD SK (F102775) Setup and user guide

SK

SK Pomoc Prv než zavoláte pomoc: • Skontrolujte, či poruchu nemôžete vyriešiť sami (pozrite Riešenie problémov). • Ak ani po všetkých kontrolách spotrebič nefunguje alebo problém pretrváva, zavolajte najbližšie servisné stredisko Oznámte: • typ poruchy • model spotrebiča (Mod.) • sériové číslo (S/N) Tieto informácie nájdete na údajovom štítku na ľavej strane naspodku priestoru chladničky. Nikdy nevolajte neoprávneného technika a vždy odmietajte náhradné diely, ktoré nie sú originálne. SK – model SK – sériové číslo. 2

SK Opis spotrebiča Ovládací panel 1. ZAP./VYP. Celý spotrebič (chladiaci aj mraziaci priestor) možno vypnúť stlačením tohto tlačidla na 2 sekundy. Systém ukazuje poslednú nastavenú hodnotu. Stlačením tohto tlačidla spotrebič vypnete. Zvukový signál potvrdí vypnutie spotrebiča. 2. INDIKÁTOR teploty v chladničke Zobrazuje teplotu v priestore chladničky. 3. NASTAVENIE teploty v chladničke Umožňuje vám cyklicky meniť teplotu v chladničke; potvrdzuje aj zvolenú teplotu v systéme. 4. Kontrolka SUPER (rýchle mrazenie) svieti, keď je stlačené tlačidlo SUPER . 5. Tlačidlo SUPER (rýchle mrazenie) Používa sa na mrazenie čerstvých potravín. Po jeho stlačení sa rozsvieti kontrolka SUPER (pozri Spustenie a používanie). 2 4 1 3 5 3