Views
4 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 PL (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 PL (854148801020) Istruzioni per l'Uso

54804-pl.fm5 Page 58

54804-pl.fm5 Page 58 Friday, April 6, 2001 3:13 PM Informacja techniczna dla instalatora • Aby uchronić piekarnik przed uszkodzeniem, po jego rozpakowaniu, a przed wykonaniem podłączeń, należy go postawić na podstawie z polistyrenu. • Nie należy próbować podnosić piekarnika za uchwyt. Podnosić go za boki, tak jak pokazano na rysunku (patrz strzałka). • Sprawdzić czy urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. • Wymiary piekarnika i meblościanki zostały podane na przeciwległym rysunku. • Przed przystąpieniem do instalowania płyty, należy zapoznać się z kartą opisową płyty kuchennej INSTALOWANIE • Meblościanka kuchenna, stykająca się z piekarnikiem, musi być odporna na ciepło (min. 80°C). • Wykonać podłączenia elektryczne pomiędzy płyta kuchenną i piekarnikiem (patrz rozdział “PodŁĄczenie do zasilania elektrycznego”). • Zainstalować piekarnik w obudowie, podnosząc go za boki, uważając na to aby nie zaplątać przewodów elektrycznego kabla zasilającego. • Aby zapewnić właściwą wentylację, należy posłużyć się wytycznymi podanymi na rysunku (co najmniej 500 x 80 mm lub powierzchnia równoważna). Należy pozostawić dodatkowy odstęp równy 5 mm, pomiędzy górnym brzegiem piekarnika, a dolnym brzegiem płyty kuchennej. Odstęp ten nie może być zamknięty przez paski ani poprzeczki obudowy. • Podczas instalowania piekarnika należy zadbać o to, aby jego boczne ścianki nie stykały się z czołowymi krawędziami obudowy lub sąsiednimi szufladami bądź drzwiami (patrz rys.). • Zamocować piekarnik do meblościanki za pomocą śrub (A) tak, jak to pokazano na rys. 58 Bez stykania się

54804-pl.fm5 Page 59 Friday, April 6, 2001 3:13 PM • Uwaga: Nie należy podłączać zasilania, zanim nie zakończymy montażu piekarnika i płyty kuchennej. • Urządzenie winno być zainstalowane i podłączone do instalacji elektrycznej przez wykwalifikowanego technika, według instrukcji producenta i zgodnie z lokalnymi przepisami. • Instalator jest odpowiedzialny za właściwe podłączenie elektryczne urządzenia oraz za przestrzeganie odnośnych przepisów bezpieczeństwa. • Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej, poprzez wyłącznik wielobiegunowy posiadający odstęp styków (w stanie otwartym) co najmniej 3mm. • Uziemienie urządzenia jest wymagane przepisami prawa. • Nie używać rozdzielaczy ani przedłużaczy. • Po wykonaniu instalacji piekarnika należy zakryć dostęp do elementów instalacji elektrycznej. Patrz osobne instrukcje instalowania, dostarczone z płytą kuchenną. Podłączenie elektryczne pomiędzy różnymi modelami płyt i piekarnikiem Uwaga: Rysunki pokazują prawą część piekarnika, widzianą od góry, tak jak to widzi osoba stojąca na wprost drzwi piekarnika. • Włożyć zacisk “B” do pierwszych otworów bloku łączącego “C”, zaczynając od lewej (tak jak pokazano). • Podłączyć przewód uziomowy (D) płyty kuchennej do piekarnika (E), jak pokazano na rysunku. INSTALOWANIE PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO B B C B C C • Założyć odpowiednio pokrętła regulacyjne. Plyta kuchenna z 4 palnikami gazowymi: rozmieszczenie pokręteł regulacyjnych na panelu sterowania płyty. Płyta kuchenna z 3 palnikami gazowymi/ 1 elektryczną płytką grzewczą: rozmieszczenie pokręteł regulacyjnych na panelu sterowania płyty. Ceramiczna płyta kuchenna: rozmieszczenie pokręteł regulacyjnych na panelu sterowania płyty. Ceramiczna płyta kuchenna (z 2 podwójnymi strefami grzewczymi): rozmieszczenie pokręteł regulacyjnych na panelu sterowania płyty. 59