Views
7 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 NL (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 NL (854148801020) Istruzioni per l'Uso

54804-nl.fm5 Page 31

54804-nl.fm5 Page 31 Thursday, April 5, 2001 5:56 PM Technische informatie voor de installateur • Nadat de oven uit de verpakking is verwijderd, alvorens de aansluitingen uit te voeren, de oven op de schuimrubberen onderkant van polystyreen plaatsen om schade te vermijden. • Til de oven niet aan de handgreep op. Aan de zijkanten optillen zoals wordt getoond in de afbeelding (zie pijl). • Controleer of het apparaat niet is beschadigd tijdens het transport. • De afmetingen van de oven en de benodigde inbouwruimte worden getoond in de tegenoverstaande afbeelding. • Voor de installatie van de kookplaat, zie de productbeschrijving van de kookplaat. INSTALLATIE • Keukenkastjes die in contact met de oven komen, moeten hittebestendig zijn (min. 80° C). • Voer de elektrische aansluiting uit tussen de kookplaat en de oven (zie hoofdstuk “Elektrische aansluiting”) • Installeer de oven in de behuizing, til de oven aan de zijkanten op en let op dat de elektrische snoeren niet vast komen te zitten. • Voor een correcte ventilatie de aanwijzingen voor de ventilatie-openingen in de afbeelding opvolgen (minstens 500 x 80 mm of een gelijkwaardige opening). Houd tevens minstens 5 mm ruimte vrij tussen de bovenkant van de oven en de onderste rand van het werkblad. Deze ruimte mag niet worden geblokkeerd door kruiselingse rails of andere elementen. • Er moet tijdens de installatie van de oven voor worden gezorgd dat de zijkanten de randen op de voorkant van de behuizing of aangrenzende laden en deuren niet raken (zie afbeelding). Geen contact • Bevestig de oven met twee schroeven aan het keukenkastje (A) zoals wordt getoond. 31

54804-nl.fm5 Page 32 Thursday, April 5, 2001 5:56 PM • Waarschuwing: Niet op de netspanning aansluiten alvorens de oven en de kookplaat te hebben aangesloten. • De installatie en de elektrische aansluiting moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd vakman overeenkomstig de instructies van de fabrikant en de plaatselijk geldende voorschriften. • De installateur is verantwoordelijk voor de correcte elektrische aansluiting van de apparatuur en de inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften. INSTALLATIE ELEKTRISCHE AANSLUITING • Het apparaat moet worden aangesloten via een meerpolige tussenschakelaar met een afstand van min. 3 mm tussen de contacten. • Het is wettelijk verplicht de apparatuur te aarden. • Gebruik geen meervoudige contactdozen, adapters of verlengkabels. • Nadat de oven is geïnstalleerd, mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn. Zie de afzonderlijk bij de kookplaat geleverde instructies voor de installatie. Elektrische aansluiting tussen verschillende modellen kookplaten en oven. B B Let op: De afbeeldingen komen overeen met het C rechtergedeelte van de oven, van boven gezien, als u voor de ovendeur staat. • Plaats klem “B” in de eerste openingen van aansluitblok “C” en begin aan de linkerkant (zoals wordt aangetoond). • Sluit het aardsnoer (D) van de kookplaat aan op de oven (E) zoals wordt aangetoond. B C C • Monteer tenslotte de bijbehorende knoppen in het bedieningspaneel. 4 gasbranders kookplaat: positie van de knoppen aan de voorkant van de regelaars van de kookplaat 3 gasbranders/1 elektrische kookplaat: positie van de knoppen aan de voorkant van de regelaars van de kookplaat Kookplaat van glazen keramiek: positie van de knoppen aan de voorkant van de regelaars van de kookplaat Kookplaat van glazen keramiek (met twee dubbele kookzones): positie van de knoppen aan de voorkant van de regelaars van de kookplaat 32