Views
8 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 FI (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 FI (857918216000) Istruzioni per l'Uso

ASENNUS Suosituksia

ASENNUS Suosituksia TÄRKEÄÄ: Ennen minkään asennus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista uuni on kytkettävä irti sähköverkosta. • Asennuksen saa suorittaa asennusoikeudet omaava urakoitsija valmistajan ohjeiden ja paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. • Kun olet purkanut uunin pakkauksesta varmista, että uuni ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että luukku sulkeutuu moitteettomasti. Jos et ole varma, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. • Aseta uuni pakkauksesta purkamisen jälkeen polystyreenialustalle suojataksesi sitä vahingoittumiselta. • Uunin asentamisen aikana on hyvä käyttää suojakäsineitä. • Uunissa on kaksi sivukahvaa (B), jotka helpottavat asennustoimenpiteitä (kuva 7). Kalusteen valmistelu • Uunin vieressä olevien keittiökalusteiden on oltava lämmönkestäviä (vähintään 80°C). • Sahaa kaluste ennen laitteen asettamista paikalleen. Poista huolellisesti kaikki lastut tai sahanpurut, sillä ne voivat haitata uunin toimintaa. • Keittiökalusteen mitat, johon uuni voidaan sijoittaa, näkyvät kuvissa 1-2-3. Uunin mitat näkyvät kuvassa 4. • Asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi kalusteen pohjaan täytyy jättää aukko (noudata kuvan mittoja). Asennuksen päätyttyä uunin pohja ei saa olla kosketeltavissa. • Varo, etteivät uunin reunat kosketa viereisiä kalusteita uunia asentaessasi. 2 3 1 4 115

• Työtason alle asennettavissa uuneissa uunin yläreunan ja työtason alareunan väliin täytyy jäädä vähintään 5 mm tilaa (kuva 5). Uunin toiminnan takaamiseksi tätä aukkoa ei koskaan saa tukkia. • Jos kalustetta ei ole kiinnitetty seinään, se täytyy kiinnittää kaupoista saatavissa olevilla tuilla (A) (kuva 6). Sähköliitäntä Laitteen maadoitus on lakisääteinen. • Sähköliitännän suorittaa asennusoikeuden omaava urakoitsija valmistajan ohjeiden ja paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. • Asentaja on vastuussa oikeasta sähköliitännästä ja turvallisuusnormien noudattamisesta. • Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta sähköliitäntä voidaan tehdä laitteen ollessa kalusteen sisällä. • Asennuksessa on turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä helposti saavutettavissa olevaa verkkokatkaisinta tai verkkokytkintä, jonka kosketinten avausvälit ovat vähintään 3 mm. • Älä käytä soviteosia tai jatkojohtoja. • Asentamisen jälkeen sähköosat eivät saa olla kosketeltavissa. 5 6 116