Views
8 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 CS (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 CS (854148801020) Istruzioni per l'Uso

54804-cz.fm5 Page 67

54804-cz.fm5 Page 67 Friday, April 6, 2001 12:10 PM Technické údaje pro instalaci • Po vyjmutí trouby z obalu ji položte před připojením na dno z pěnového polystyrénu, aby se nepoškodila. • Troubu nezkoušejte zvedat za rukojet’. Troubu zvedejte za strany podle nákresu (viz šipku). • Zkontrolujte, zda se spotřebič nepoškodil při přepravě. • Rozměry trouby a kuchyňského nábytku jsou uvedeny vedle na obrázku. • Pri instalaci varné desky postupujte podle návodu pro daný výrobek INSTALACE • Kuchyňský nábytek dotýkající se trouby musí být žárovzdorný (min. 80° C). • Proveďte elektrické připojení mezi varnou deskou a troubou (viz kapitolu “Připojení k elektrické síti”). • Troubu uchopte po stranách, nadzvedněte ji a umístěte do volného prostoru; dejte pozor, abyste nepřiskřípli vodiče elektrického přívodního kabelu. • Řádné odvětrávání zajistěte větracími průduchy tak, jak je naznačeno na obrázku (nejméně 500 x 80 mm nebo odpovídající prostor). Také mezi horním okrajem trouby a dolním okrajem varné desky je nutné ponechat nejméně 5 mm otvor. Tento prostor se nesmí zakrýt dekorační lištou nebo skříňovou příčkou. • Při instalaci trouby dbejte na to, aby se její strany nedotýkaly čelního okraje skříňky nebo přiléhajících zásuvek či dvířek (viz obr.). Nesmí se dotýkat • Troubu připevněte ke kuchyňské skříňce šrouby (A) podle obrázku. 67

54804-cz.fm5 Page 68 Friday, April 6, 2001 12:10 PM • Upozornění: Spotřebič připojte k síti až po úplném propojení trouby a varné desky. • Dbejte na to, aby instalaci a připojení spotřebiče k elektrické síti provedl kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými předpisy. • Elektrikář je odpovědný za správné elektrické připojení trouby a za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. INSTALACE Viz samostatné pokyny k instalaci dodávané s varnou deskou. • Trouba musí být připojena k elektrické sítí pomocí vypínače všech pólů s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm. • Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. • Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací šňůry. • Po ukončení instalace musí být elektrické prvky nepřístupné. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI Elektrické připojení mezi různými typy varných desek a troubou Upozornění: Na obrázcích je pohled shora na pravou stranu trouby, stojí-li pozorovatel před dvířky trouby. • Svorky “B” dejte do prvních tvorů spojovacího bloku “C” počítáno zleva (viz obrázek). • Uzemňovací vodič (D) varné desky připojte k troubě (E), jak je ukázáno na obrázku. B C B C B C • Příslušné ovladače namontujte do kontrolního panelu jako poslední. 4 hořáková plynová varná deska: poloha ovladačů na čelní stěně ovládacího panelu. Varná deska se 3 plynovými hořáky /1 elektrickou plotýnkou: poloha ovladačů na čelní stěně ovládacího panelu. Sklokeramická varná deska: poloha ovladačů na čelní stěně ovládacího panelu. Sklokeramická varná deska (s dvěma dvojitými varnými zónami): poloha ovladačů na čelní stěně ovládacího panelu. 68