Views
8 months ago

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 CS (854148801020) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 161 86 - 900 161 86 CS (854148801020) Istruzioni per l'Uso

54804-cz.fm5 Page 69

54804-cz.fm5 Page 69 Friday, April 6, 2001 12:10 PM • Abyste využili všech předností Vaší nové trouby, přečtěte si pozorně tento návod a mějte jej pro případ potřeby po ruce i v budoucnu. • Odstraňte kartónový obal a ochrannou fólii. 1. Obal • Balicí materiál je zcela recyklovatelný, jak dokládá recyklační symbol ( ). 2. Spotřebiče • Spotřebiče byly vyrobeny z recyklovatelného materiálu. Pokud Vám přestanou sloužit, naložte s nimi zodpovědně a v souladu s platnými předpisy o odstraňování odpadu. Odřízněte přívodní kabely, aby spotřebiče nemohly být připojeny k síti. . • Dříve než se pustíte do jakékoli údržby trouby, odpojte ji od sítě. • Pokud je trouba v chodu, nebo jste ji právě vypnuli, nedovolte dětem, aby se k ní přibližovaly. • Troubu může opravovat a seřizovat pouze kvalifikovaný technik. • Dbejte na to, aby se elektrické kabely jiných elektrických spotřebičů nedotýkaly horkých částí trouby nebo nepřivřely dvířky trouby. • Při tepelné úpravě se z jídla vypařuje voda. Všechny trouby vyžadují, aby se pára a jiné plynné látky z vnitřku trouby odváděly mimo troubu. Z bezpečnostních a estetických důvodů bylo zvoleno optimální řešení, kdy průduch je umístěn ve spodní části dvířek. Proto je někdy patrné, že z těchto míst vychází pára (viz obr.). Je to normální jev a spodní okraj je možné vyčistit po odstranění dvířek, jak je popsáno dále v této kapitole. “Čištění trouby a jejího příslušenství”. Nezapomeňte, že uvnitř trouby může zůstat pára. Při otvírání dvířek trouby dávejte proto pozor. • Na otevřená dvířka se nesmí pokládat těžké předměty, nebot’ se tím může poškodit vnitřek trouby a závěsy dvířek. Max. váha: 7 kg. • Je-li trouba horká, používejte k vyjmutí pekáčů a jiného nádobí kuchyňské chňapky. • Dno trouby nezakrývejte hliníkovou fólií. • Do trouby nedávejte hořlavý materiál, protože při náhodném zapnutí trouby by mohlo dojít k požáru. • Trouba je vybavena vzduchovým chladicím systémem, který brání nadměrnému zahřátí přední stěny trouby a přilehlého nábytku. PŘED POUŽITÍM TROUBY • Z trouby vyjměte příslušenství a nechte ji asi po dobu jedné hodiny zahřátou na 200° C, trouba se tím zbaví pachu ochranného tuku a izolačních materiálu. Tento postup provádějte při otevřeném okně. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY A POKYNY Prohlášení o souladu s předpisy Tyto spotřebiče byly navrženy tak, aby mohly přicházet do styku s potravinami a byly vyrobeny v souladu se směrnicí 89/109/EHS. • Spotřebiče jsou určeny výlučně pro tepelnou úpravu potravin. Jakýkoli jiný způsob použití spotřebičů (např. pro pokojové vytápění) je považován za nevhodný a potenciálně nebezpečný. • Spotřebiče byly navrženy, vyrobeny a dány do prodeje v souladu: - S bezpečnostními požadavky směrnice “Nízké napětí” 73/23/EHS. - S požadavky na ochranu podle směrnice EMC 89/336/EHS. - S požadavky směrnice 93/68/EHS. Odvod par 69

54804-cz.fm5 Page 70 Friday, April 6, 2001 12:10 PM • Dodávané příslušenství se liší podle modelu (viz přiložený Popis výrobku). Odkapní pánev Odkapní pánev je při umístění pod roštem určena k zachycování tuku a kousků jídel; můžete ji použít i jako pánev na pečení masa, kuřete a ryb, se zeleninou nebo bez ní. Když do odkapní pánve nalijete trochu vody, tuk nebude prskat a čadit. Pekáč K pečení cukroví, pusinek a pizzy. Rošt Rošt můžete použít ke grilování jídel nebo jako podložku pod pekáč, koláčovou formu nebo jiné kuchyňské nádobí. Lze jej umístit do libovolné drážky trouby. Katalytické panely (jsou-li u modelu) Povrch katalytických panelů je opatřen mikroporézní vrstvou, která vstřebává odstřikující tuk. Po přípravě zvlášt’ tučného jídla doporučujeme provést automatický čisticí cyklus. 1. Troubu vyčistíte tak, že ji prázdnou zahřejete na 200° C a necháte ji asi hodinu zapnutou. 2. Po ukončení čisticího cyklu a vychladnutí trouby odstraňte zbytky jídel vlhkou houbou. Nepoužívejte mycí nebo čisticí prostředky; mohly by poškodit povrch katalytických panelů. Rožeň (podle modelu) Rožeň používejte podle návodu v příslušné kapitole přiloženého Popisu výrobku. PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY Souprava grilovacích nástrojů (podle modelu) Rošt může být nastaven do dvou poloh. V poloze (1) je o 1 cm blíže k topnému tělesu než v poloze (2). 70