Views
7 months ago

KitchenAid ZS 12 A1 D/HA - ZS 12 A1 D/HA NL (F101682) Scheda programmi

KitchenAid ZS 12 A1 D/HA - ZS 12 A1 D/HA NL (F101682) Scheda programmi

KitchenAid ZS 12 A1 D/HA - ZS 12 A1 D/HA NL (F101682) Scheda

A B C D E F A G HB I LC D E Image 1 Comparto Frigorifero F A. Bedieningspaneel met LED-lampjes B. A. Ventola Schappen e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello) C. B. Gruppo termostato Afdekking con groente- luce en fruitlade D. C. Ripiani Groente- en fruitlade E. D. Piano di Typeplaatje copertura cassetto (aan de frutta zijkant e verdura van E. Cassetto de frutta groenten- e verdura en fruitlade) F. Targhetta Diepvriescompartiment matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) G M. en Balconcini H. Deurvakken I. N. Fermabottiglie Flessenhouder (se in dotazione) (indien aanwezig) L. O. Balconcino Flessenplank bottiglie M N O G H I L A B LED-lampje C LED-lampjes gaan langer mee dan traditionele lampjes, verbeteren het zicht in het apparaat en zijn milieuvriendelijk. D Neem contact op E met het Technische Servicecentrum als F u een vervanging nodig heeft. G H I L Invriezen van verse levensmiddelen (als de koelkast een diepvriescompartiment heeft) Leg de in te vriezen verser levensmiddelen onderin het diepvriescompartiment. Image 4 Het invriezen is na 24 uur voltooid. BEKNOPTE HANDLEIDING M Het apparaat kan snel de optimale conserveringsomstandigheden bereiken voor wat betreft de interne temperatuur. N Comparto Frigorifero A. Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello) B. Pannello comandi con luce LED C. Ripiani D. Piano di copertura cassetto frutta e verdura E. Cassetto frutta e verdura F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura) M. Balconcini N. Fermabottiglie (se in dotazione) O. Balconcino bottiglie O Aan/Stand-by Druk 3 seconden op de toets “Temp.” om het apparaat uit te schakelen (het bedieningspaneel en het lampje blijven uitgeschakeld). Druk de toets kort in om het apparaat in te schakelen. Opmerking: bij deze procedure wordt het apparaat niet van de elektrische voeding afgekoppeld. Temperatuur koelvak De drie lampjes geven de in het koelvak ingestelde temperatuur aan. Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de toets “Temp.”. De mogelijke regelingen zijn: LED's ingeschakeld Temperatuur ingesteld Hoog (minst koud) Gemiddeld hoog Gemiddeld Gemiddeld laag Laag (koudst) NL Minst Zona meno koude fredda zone Medium Zona intermedia zone Koudste Zona più zone fredda Groenten- Zona frutta en e verdura fruitzone RCT R BM Range Extension MODULI AC (new vers) RE221W bk KVIE 2123_A++ SCHEDA PRODOTTO 12M SENZA FAN Comparto Congelatore Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat Opmerking: Alle laden, deurvakken en werkt niet. schappen kunnen worden verwijderd. G. Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) De H. Cassetto ideale temperaturen centrale (zona di voor conservazione de opslag alimenti van congelati e surgelati) Het interieurlampje werkt niet. etenswaren I. Cassetto inferiore zijn reeds (zona in di de congelamento) fabriek ingesteld. L. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione) Het lampje in het apparaat knippert. Zona meno fredda Wat moet u doen als... Zona intermedia Zona più Mogelijke fredda oorzaken: Oplossingen: Er kan een probleem met Zona de voeding frutta van e het verdura apparaat zijn. Comparto Congelatore Ga na of: - er geen stroomstoring is - de stekker correct in het stopcontact is gestoken en een eventuele bipolaire voedingsschakelaar in de correcte stand staat (voor voedingsspanning naar het apparaat) - de relais voor bescherming van het elektrische systeem in huis goed werken - de voedingskabel niet is gebroken. Het apparaat G. Cassetto kan in de stand superiore Stand-by staan. (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) Schakel het apparaat in door kort op de toets “Temp” te drukken (zie de functie Aan/Stand-by). Het lampje H. moet Cassetto mogelijk centrale vervangen worden. (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) Storing technische I. Cassetto component inferiore (zona di congelamento) Neem contact op met een erkend Servicecentrum. Deuralarm L. actief. Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione) Sluit de koelkastdeur om het alarm te stoppen. Wordt geactiveerd wanneer de deur naar het refrigerator koelvak een langere periode geopend blijft. Controleer de verlichtingsfunctie bij het openen van de deur. De interne temperatuur van de compartimenten is niet laag genoeg. Er zijn diverse mogelijke oorzaken (zie de kolom “Oplossingen”). Ga na of: - de deuren goed gesloten zijn - het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron - de ingestelde temperatuur voldoende is - de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt (zie de installatiehandleiding). Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt. Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen. Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment. De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd. Reinig de afvoer voor ontdooiwater (zie het gedeelte Onderhoud en reinigen van het apparaat in de gebruiksaanwijzing). Overmatige hoeveelheid ijs in het diepvriescompartiment. De deur van het diepvriescompartiment is niet goed gesloten. - Ga na of niets verhindert dat de deur goed sluit. - Ontdooi het diepvriescompartiment. - Ga na of de koelkast correct geïnstalleerd is. Een of meerdere groene lampjes knipperen constant. Storingsalarm. Het alarm duidt een storing in een technische component aan. Neem contact op met het Technische Servicecentrum. De temperatuur van het koelvak is te laag. - De ingestelde temperatuur is te laag. - Er is mogelijk een grote hoeveelheid verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst. Opmerking: sommige geluiden, zoals bubbelen en sissen, veroorzaakt door het koelsysteem, zijn normaal. DE FR IT NL - Probeer een minder lage temperatuur in te stellen. - Als verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst is, wacht dan tot het invriezen voltooid is. Printed in Italy 10/15 400010841534