Views
1 month ago

KitchenAid 50HEP S - 50HEP S PL (F096822) Scheda Tecnica

KitchenAid 50HEP S - 50HEP S PL (F096822) Scheda Tecnica

KitchenAid 50HEP S - 50HEP S PL (F096822) Scheda

PRZEPISY DELEGOWANE KOMISJI (EU) Nr 65/2014 Marka Model HOTPOINT 50HEP S Indeks wydajnoci energetycznej EEI [%] - gówny piekarnik 1) 119.7 Indeks wydajnoci energetycznej EEI [%] - piekarnik dodatkowy 1) 120.5 KLASA WYDAJNOCI ENERGETYCZNEJ - gówny piekarnik 2) KLASA WYDAJNOCI ENERGETYCZNEJ - piekarnik dodatkowy 2) ZUYCIE ENERGII W TRYBIE KONWENCJONALNYM [kWh/cykl] - gówny piekarnik 3) 0 ZUYCIE ENERGII W TRYBIE KONWENCJONALNYM [kWh/cykl] - piekarnik dodatkowy 3) 0.83 ZUYCIE ENERGII W TRYBIE Z NAWIEWEM [kWh/cykl] - gówny piekarnik 3) 0.97 ZUYCIE ENERGII W TRYBIE Z NAWIEWEM [kWh/cykl] - piekarnik dodatkowy 3) 0 ZUYCIE ENERGII W TRYBIE KONWENCJONALNYM [MJ/cykl] - gówny piekarnik 3) 0 ZUYCIE ENERGII W TRYBIE KONWENCJONALNYM [MJ/cykl] - piekarnik dodatkowy 3) 0 ZUYCIE ENERGII W TRYBIE Z NAWIEWEM [MJ/cykl] - gówny piekarnik 3) 0 ZUYCIE ENERGII W TRYBIE Z NAWIEWEM [MJ/cykl] - piekarnik dodatkowy 3) 0 ILO KOMÓR 2 RÓDO CIEPA - gówny piekarnik RÓDO CIEPA - piekarnik dodatkowy B B Elektryczna Elektryczna POJEMNO UYTKOWA [L] - gówny piekarnik 62 POJEMNO UYTKOWA [L] - piekarnik dodatkowy 33 1) Indeks efektywnoci energetycznej obliczany wedug pojemnoci i efektywnoci energetycznej kadej z komór. 2) Od A+++ (niskie zuycie) do D (wysokie zuycie). 3) W oparciu o wyniki standardowych testów, symulujcych waciwoci termiczne jedzenia. Zuycie energii bdzie zalee od sposobu uytkowania urzdzenia. Informacje o produkcie zgodne z przepisami komisji (UE) nr 66/2014 Identyfikacja modelu Typ piekarnika Symbol Warto 50HEP S FANFORCE D Masa urzdzenia M 53.3 kg Ilo komór 2 ródo ciepa komory (prd elektryczny lub gaz) Elektryczna Pojemno komory - gówna komora V 62 l Pojemno komory - komora dodatkowa V 33 l Zuycie energii (prdu elektrycznego) wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej prdem elektrycznym podczas cyklu w trybie konwencjonalnym (kocowa energia prdu elektrycznego) - gówna komora Zuycie energii (prdu elektrycznego) wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej prdem elektrycznym podczas cyklu w trybie konwencjonalnym (kocowa energia prdu elektrycznego) - komora dodatkowa Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej prdem elektrycznym podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem (kocowa energia prdu elektrycznego) - gówna komora Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej prdem elektrycznym podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem (kocowa energia prdu elektrycznego) - komora dodatkowa Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej gazem podczas cyklu w trybie konwencjonalnym (kocowa energia gazu) - gówna komora 1) Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej gazem podczas cyklu w trybie konwencjonalnym (kocowa energia gazu) - gówna komora Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej gazem podczas cyklu w trybie konwencjonalnym (kocowa energia gazu) - komora dodatkowa 1) Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej gazem podczas cyklu w trybie konwencjonalnym (kocowa energia gazu) - komora dodatkowa Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej gazem podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem (kocowa energia gazu) - gówna komora 1) Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej gazem podczas cyklu w trybie z wymuszonym obiegiem (kocowa energia gazu) - gówna komora ECelektryczna komora piekarnika ECelektryczna komora piekarnika ECelektryczna komora piekarnika ECelektryczna komora piekarnika ECgazowa komora piekarnika ECgazowa komora piekarnika ECgazowa komora piekarnika ECgazowa komora piekarnika ECgazowa komora piekarnika ECgazowa komora piekarnika 0.00 0.83 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Jedn ostka kWh/cy kl kWh/cy kl kWh/cy kl kWh/cy kl MJ/cyk l kWh/cy kl MJ/cyk l kWh/cy kl MJ/cyk l kWh/cy kl