Views
6 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SV (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SV (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SV (857922101000) Istruzioni per

61056197.book Page 74 Friday, May 11, 2007 2:43 PM ANVÄNDARINSTRUKTIONER INSTALLATIONSANVISNINGAR ...............75 MILJÖRÅD ..................................................... 76 VIKTIG INFORMATION ............................... 76 INNAN UGNEN ANVÄNDS ........................ 77 UGNENS TILLBEHÖR .................................. 78 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL ................ 79 FELSÖKNING................................................ 83 KUNDTJÄNST............................................... 83 För att du ska få största möjliga utbyte av din ugn, rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant och förvarar den på lättåtkomlig plats. 74