Views
6 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SV (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SV (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SV (857922101000) Scheda

OVN 600 / OVN 900 SE PRODUKTBLAD Översta ugnsfalsen Nedersta ugnsfalsen 1. Kontrollpanel 2. Kylfläkt 1) (dold) 3. Grillskydd 2) 4. Lucklås 3) 5. Katalysator 6. Skydd för det övre ugnselementet 7. Grillelement 8. Övre ugnselement 9. Bakre lampa 10. Ugnsfläkt 11. Nedre ugnselement (dolt) 12. Sval ugnslucka 1) Kylfläkten kan fortsätta att fungera ett par minuter efter att ugnen 3) Under pyrolysfunktionen aktiveras automatiskt “dörrlåset“ och på stängts av. Under den automatiska rengöringen, pyrolysen, är fläkthastigheten högre än under tillagningen. displayen tänds en lysdiodi höjd med “ ”, och lampan är fortsatt 2) Förhindrar direktkontakt med grillen. Det är dock inte lämpligt släckt. att vidröra skyddet när ugnen är i funktion. Under pyrolysen ökar ugnsluckans temperatur, så det är lämpligt att se till att barn vistas på avstånd från ugnen. TILLBEHÖR 1 Stöd för droppbricka: 2 Bakplåt: 1 Galler: 1 Droppbricka: 1 Temperatursond: KONTROLLPANEL Funktion Inställbar temperatur - Ugnen avstängd - - Översikt över ugnens funktioner UGNSLAMPA - • Ugnslampan tänds. STATISK FLÄKT GRILL TURBOGRILL 80° C - 250° C 80° C - 250° C 80° C - 250° C 80° C - 250° C UPPTINING - PYROLYS SPECIALFUNKTION Mer information finns i progammeringsbladet 80° C / Varmhållning 250° C Pizza Beskrivning av funktionen • Används för tillagning av alla typer av mat. • Värm ugnen till önskad temperatur och ställ in maten så snart som termostatens kontrollampa släcks. • Det är lämpligt att använda den andra eller den tredje ugnsfalsen från botten. • Lämplig när högst två ugnsfalsar används för tillagningen. • Låt gärna maträtterna växla läge i ugnen under tillagningen. • Det är inte nödvändigt att förvärma ugnen (förutom för pizzor och focacce). • Används för att grilla revbensspjäll, grillspett och korv, för att gratinera och för att rosta bröd. • Förvärm ugnen i 5 minuter. • Häll lite vatten i långpannan när du steker kött så blir det mindre matos och fettstänk. • Vänd på köttet under grillningen. • Används för att grilla större köttbitar (rostbiff, stekar). • Ugnsluckan skall vara stängd under matlagningen. • Häll lite vatten i långpannan när du steker kött så blir det mindre matos och fettstänk. Långpannan skall stå på den nedersta ugnsfalsen. • Vänd på köttet under grillningen. • Används för att tina maträtter till rumstemperatur. • Låt maten ligga kvar i förpackningen så att den inte blir torr. • Tiden för den automatiska rengöringen kan ställas in mellan 1,5 timme och 3 timmar. • Varmhållning: Används för att hålla maten vid en konstant temperatur på cirka 80°C. • Pizza: 250°C är den idealiska temperaturen för att baka pizza. Viktig information: Innan den automatiska rengöringsfunktionen startas är det lämpligt att ta ut alla medföljande tillbehör ur ugnen, så att temperaturen på utsidan av luckan inte blir för hög. Dessutom rengörs ugnens undre delar bättre då. 1. Ratt för val av funktion 2. Programmeringsknapp: (“set”) 3. Bekräfta-knapp (“ok”) 4. Knappar för ändring av tid (“-” “+”) 5. Termostatratt 5019 610 56234 1 2 3 4 5 Infällbara kontrollrattar • Tryck mitt på kontrollratten när du vill använda den. • Ratten skjuts ut. • Vrid ratten till önskat läge. När spishällen inte skall användas längre ställer du kontrollratten på 0 och trycker på mitten av ratten så att den går tillbaka till ursprungsläget.