Views
7 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SV (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SV (857922101000) Scheda programmi

MATLAGNINGSÖVERSIKTER K

MATLAGNINGSÖVERSIKTER K Ö T T F I S K G R Ö N S A KE R P I Z Z A E F T E R R Ä T T E R B A K V E R K O S V MATRÄTTER Lammkött, fårkött Stek (kalvkött, svinkött, oxkött) (kg 1) Kyckling, kanin, anka Kalkon (kg 3-4) Gås (kg 2) (HEL) (1-2 kg) Braxen, abborre, tonfisk, lax, torsk (I SKIVOR) (1 kg) Svärdfisk, tonfisk Fyllda paprikor och tomater Ugnsbakad potatis Funktion Förvärmning (minuter) Ugnsfals från botten * För föruppvärmningstider, se användarinstruktionernas kapitel “Specialfunktioner”. Temperatur (°C) Koktid (minuter) X 2 200 90 - 110 - 2 200 90 - 110 X 2 200 100 - 110 - 2 200 100 - 110 X 2 200 80 - 90 - 2 200 80 - 90 X 1 200 160 - 180 - 1 200 160 - 180 X 2 200 100 - 130 - 2 200 100 - 130 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 3 180 50 - 60 X 2 200 60 - 70 - 2 180 60 - 70 X 2 200 50 - 60 - 2 200 50 - 60 Pizza X 2 250 15 - 20 Sockerkakor Ostkakor och dylikt Pajer Äppelstrudel Småkakor X 2 170 40 - 50 - 2 170 40 - 50 X 2 190 70 - 90 - 2 170 70 - 90 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 160 30 - 40 - 2 150 30 - 40 E F T E R R Ä T T E R B A K VE R K O SV K ÖT T MATRÄTTER Petit-chouer Kött- och grönsakspajer Fruktkakor t ex ananas, persika Funktion MATLAGNINGSÖVERSIKT FÖR GRILLFUNKTIONEN F I S K Maränger Vol-au-vents Suffléer Lasagna MATRÄTTER Funktion Anmärkning: GRILL, vänd köttet efter halva koktiden. Förvärmning (minuter) Ugnsfals från botten Temperatur (°C) Koktid (minuter) X 2 190 40 - 50 - 2 180 40 - 50 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 90-100 150 - 180 - 2- 4 90-100 150 - 180 X 2 200 30 - 40 - 2 190 30 - 40 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 Förvärmning (minuter) Ugnsfals från botten Temperatur (°C) Koktid (minuter) Revbensspjäll X 3-4 225-250 40 - 50 Kotletter X 3-4 225-250 30 - 40 Korv X 3-4 225-250 30 - 40 Fläskkotlett X 3-4 225-250 30 - 40 Kycklinglår X 3-4 200-225 40 - 50 Grillspett X 3-4 200-225 40 - 50 Revbensspjäll X 3-4 200-225 40 - 50 Kycklinghalva X 3 200-225 50 - 60 Kycklinghalva - 2 200-225 50 - 60 Hel kyckling - 2 200 60 - 70 Stek (svinkött, oxkött) - 2 200 70 - 80 Anka - 2 200-210 80 - 90 Lammlägg - 2 200 70 - 80 Rostbiff - 2 225-250 50 - 60 Ugnsbakad potatis - 3 200-210 50 - 60 Fisk (braxen, forell) - 2 190-200 50 - 60 Fisk (i skivor) X 3-4 200-225 30 - 40

SE BRUKSANVISNING FÖR ANVÄNDNING AV NUTID ELEKTRONISK TIMER Elektronisk timer 1 2 3 4 5 Display Ratt för val av funktion Programmeringsknapp: (“set”) Bekräfta-knapp (“ok”) Knappar för ändring av tid (“-” “+”) Ugnens termostatratt Aktivering av ugn Efter att ugnen har anslutits till elnätet för första gången, eller efter ett strömavbrott, visar teckenfönstret “12:00”. Val och ändring av klocka: 1. Tryck på “set”-knappen”. I teckenfönstret visas den aktuella tiden med blinkande sken. 2. Tryck på knappen “-” eller “+” för att ställa in klockan. 3. Tryck på knappen “set” och “-” eller “+” för att ställa in minuterna. 4. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta. För att ställa in timme: Håll knappen “ok” intryckt i 3 sekunder, tills timtalet börjar blinka på displayen. Upprepa de ovan beskrivna momenten. Val av kokfunktion: 1. Vrid ratten till önskad funktion. 2. Vrid på ratten för att välja temperaturen. (Det är viktigt att komma ihåg att: under upptining (defrost) är den temperatur som visas på displayen endast en referenssiffra, och visar alltså inte att ugnen håller på att värmas upp: temperaturen i ugnen är att jämföra med den i den omliggande miljön, precis som det står i beskrivningen av denna funktion i Produktbladet). 3. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta; Ugnen slås på. Indikatorn vid tänds. 4. Indikatorn slocknar när inställd ugnstemperatur uppnås. För att ändra temperaturen: 1. Vrid på ratten och välj på nytt den önskade temperaturen. Viktig information: Om du vill radera någon av de valda inställningarna, vrid ratten till ”0”. Du kan som alternativ trycka på knappen ”set” för att stänga av ugnen - då bibehålls alla tidigare inställda funktioner. Inställning av koktid: Ställ in koktiden när du vill att ugnen skall fungera under en viss tid och sedan stängas av automatiskt (koktiden kan ställas in tillsammans med alla funktioner förutom specialfunktionerna). Då den inställda tiden förflutit stängs ugnen av automatiskt. Längsta programmerbara koktid är 6 timmar. 1. Ställa in funktion och temperatur (se avsnitt: “Val av kokfunktion”) fram till punkt 2 utan att bekräfta med “ok”-knappen”. 2. Tryck på knappen “set” (indikatorn tänds på displayen i höjd med symbolen för koktid ) och välj inom 8 minuter den koktid du önskar med hjälp av knapparna “-” eller “+”. 3. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta valet; ugnen slås på och dispalyen visar den tid som återstår av koktiden. 4. För att ändra den tidigare inställda temperaturen vrid på ratten . För att gå tillbaka och visa den återstående tiden vänta i 5 sekunder. Visning av på displayen: När den tidigare inställda tiden har gått ut visas på displayen och en ljudsignal hörs. Ugnen stängs av automatiskt. Det är möjligt att ändra längden på den önskade koktiden med knapparna “-” eller “-” “+”. Gå tillbaka till punkt 3 i kapitel “Inställning av koktid”. 1. Vrid ratten till “0” I teckenfönstret visas aktuell tid. Val av tid när tillagningen skall avslutas Detta moment gör det möjligt att förinställa tiden när tillagningen skall avslutas. Längsta programmerbara tid är 23 timmar och 59 minuter. 1. Fortsätt genom att följa instruktionerna under punkt 1 och 2 i kapitlet “Inställning av koktid” 2. Tryck på knappen “set” för att ställa in tiden då matlagningen skall avslutas: indikatorn tänds i höjd med symbolen . 3. Ställ in den önskade koktiden med knapparna “-” eller “-” “+”. 4. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta tiden då matlagningen skall avslutas. Ugnen kopplas automatiskt in beroende på tiden då matlagningen skall avslutas minus koktiden: på displayen tänds indikatorerna över symbolerna . Specialfunktioner Vrid ratten till funktion : tänds i höjd med symbolen . Varmhållning Håller ugnen varm vid en konstant temperatur på 80 °C. 1. Vrid ratten till symbolen 2. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta. 3. Indikatorn i höjd med på panelen släcks då temperaturen nått 80 °C. 5 minuter (fabriksinställt) kommer att blinka på displayen och en ljudsignal hörs. 4. Ställ in maträtten. 5. Det är möjligt att ändra längden på den önskade tiden med knapparna“+” eller “+” “-”. 6. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta. 7. När den inställda tiden har gått ut stängs ugnen av automatiskt, i teckenfönstret visas och en ljudsignal hörs. Pizza Funktion med fast temperatur på 250 °C som är lämplig för bakning av pizza. 1. Vrid ratten till symbolen . 2. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta. 3. Indikatorn i höjd med på panelen släcks då temperaturen nått 250 °C. 12 minuter (fabriksinställt) kommer att blinka på displayen och en ljudsignal hörs. 4. Ställ in maträtten. 5. Det är möjligt att ändra längden på den önskade koktiden med knapparna “+” “-”. 6. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta. 7. När den inställda tiden har gått ut stängs ugnen av automatiskt, i teckenfönstret visas och en ljudsignal hörs.