Views
7 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Istruzioni per

61056197.book Page 84 Friday, May 11, 2007 2:43 PM BRUKSANVISNING INSTALLASJONSVEILEDNING ...................85 MILJØINFORMASJON .................................. 86 ADVARSLER.................................................. 86 FØR OVNEN TAS I BRUK............................ 87 TILBEHØR TIL OVNEN ................................ 88 RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD .............. 89 FEILSØKINGSLISTE...................................... 93 SERVICE......................................................... 93 For å få maksimalt ut av ovnen din, er det viktig å lese bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidige behov. 84