Views
6 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 CS (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 CS (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61056197.book Page 131

61056197.book Page 131 Friday, May 11, 2007 2:43 PM 3. Odstraňte první skleněnou tabuli nadzdvihnutím dolní části a vyjmutím z příslušného uložení (obr. 3). 3 4. Vytáhněte zbývající dvě skleněné tabule (obr. 4, obr. 5). 4 5 6 5. Při opětovném zasunutí skel postupujte v opačném pořadí a zkontrolujte, zda je na posledním skle nápis SAFEGLASS obrácený směrem nahoru (obr. 7) 7 131

61056197.book Page 132 Friday, May 11, 2007 2:43 PM Při čištění a/nebo demontáži dvířek dávejte pozor na závěsy dvířek (obr. 8). Jak dvířka nasadit: 1. Závěsy dvířek zasaďte do příslušných drážek a dvířka spust’te úplně dolů. 2. Blokovací páčky na obou stranách opět sklopte. 3. Dvířka trouby úplně zavřete. Pozor: Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste předešli úrazům a nepoškodili dvířka a závěsy dvířek trouby. 8 Výměna zadní žárovky trouby: 1. Odpojte troubu od sítě. 2. Po vychladnutí trouby vyšroubujte kryt osvětlení směrem doleva (viz obr. 9). 3. Vyměňte žárovku (viz poznámka). 4. Kryt osvětlení vrat’te zpět. 5. Troubu opět připojte k síti. Poznámka: používejte pouze žárovky 25 W/230 V, typ E-14, T500 °C, které jsou k dostání v servisním středisku. POZOR: nepoužívejte troubu bez nasazeného krytu osvětlení. 9 132