Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 DA (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 DA (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61002009DK.fm Page 97

61002009DK.fm Page 97 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM • Brug af apparatet er ikke tilladt for personer (inklusive børn) med reducerede fysiske, mentale eller føleevner eller manglende erfaring eller kendskab, med mindre de har fået vejledning om apparatets brug af personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed. • De tilgængelige dele kan blive meget varme under brugen. Børn bør holdes på afstand • Ved brug af apparatet bliver det meget varmt. Pas på ikke at røre ved varme elementer indeni ovnen. • Hold børn væk fra: - ovnen og dens betjeningsknapper, specielt når ovnen er i brug samt umiddelbart efter brug, så skader undgås; - emballagen (poser, polystyren metaldele osv.); - ovne, der skal kasseres. • Sørg for, at ledningerne på andre apparater, der befinder sig i nærheden af ovnen, ikke berører varme dele eller kommer i klemme i ovndøren. • Ovnen er udstyret med et luftafkølingssystem for at undgå, at dets forside og køkkenelementets hulrum bliver for varme. • Brug grillhandsker, når gryder og tilbehør tages ud af den varme ovn. • Hvis der under stegning eller bagning af kager tilsættes spiritus (f.eks. rom, cognac, vin osv.), skal man huske på, at spiritus fordamper ved høje temperaturer. Der kan gå ild i de dampe, der frigøres af spiritussen, når de kommer i kontakt med det elektriske varmelegeme. • Opvarm eller tilbered ikke mad i lukkede beholdere i ovnen. Det tryk, der udvikler sig inden i beholderen, kan medføre, at beholderen eksploderer, så ovnen beskadiges. • Til tilberedningen må der ikke bruges beholdere af syntetisk materiale (undtagen de egnede; se producentens anvisninger), der kan smelte ved høje temperaturer. • Træk aldrig fyldte plader ud uden at holde godt fast i dem. • Sæt ikke varme madvarer ind i ovnen uden at have foropvarmet dem. Bemærk: Den varme luft føres ud gennem en åbning, der befinder sig mellem betjeningspanelet og ovndøren. Ventilationsåbningen må derfor ikke blokeres. • Anbring ikke brændbart materiale i ovnen eller i nærheden af den: da der er risiko for brand, hvis ovnen tændes ved et uheld. FØR OVNEN TAGES I BRUG • Tag tilbehøret ud af ovnen, og varm den op til 200 °C i cirka en time, så lugten af beskyttelsesfedt og isoleringsmaterialer forsvinder. Det anbefales at holde et vindue åbent under denne procedure. • Før ovnen tages i brug fjernes: - klæbemærkater på forsiden af ovnen og på ovndøren (med undtagelse af typepladen) fjernes; - papemballagen og beskyttelsesfilmen af plast fjernes fra betjeningspanelet og andre ovndele; - eventuelle klæbemærkater fjernes fra tilbehøret (for eksempel under dryppebakken). 97

61002009DK.fm Page 98 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM OVNTILBEHØR Tilbehøret varierer afhængigt af model. Det medfølgende tilbehør er anført i det produktkort, der leveres separat (i afsnittet Tilbehør). Dryppebakke (1) Dryppebakken anvendes til opsamling af fedt og maddele, når den er anbragt under risten, eller som en plade, når der f.eks. tilberedes kød, kylling og fisk med eller uden grøntsager. Hæld lidt vand i bunden af dryppebakken, så fedtstænk og røg undgås. 1 Bageplade (2) Til bagning af småkager, tærter, pizza. 2 Rist (3) Risten kan anvendes til grilning af mad eller som en støtte for gryder, bageforme og andre tilberedningsbeholdere. Den kan anbringes på enhver af ovnens ribber. Risten kan føres ind med krumningen vendt opad eller nedad. 3 Drejespid (4) Anvend drejespiddet som angivet i det relevante afsnit i det “Produktkort”, der leveres separat. 4 Grillpandesæt (5) Dette tilbehør består af en rist (5a), en emaljeret grillpande (5b) og et eller to håndtag (5c). Tilbehøret skal placeres på risten (3) og anvendes sammen med funktionen Grill. Dryppebakkeholder (6) Brug holderen til at servere maden, der er tilberedt i drypbakken eller på bagepladen, direkte ved bordet. Anbring drypbakken eller bagepladen med maden vist på billede 2 i de specielle lejer 35 5a 5b 5 6 Tilberedningsføler (7) Termometer, der gør det muligt at måle temperaturen indeni madvaren under de forskellige tilberedningsfaser. 7 98