Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Scheda

OVN 600 / OVN 900 NO PRODUKTBESKRIVELSE Øverste rille Nederste rille 1. Betjeningspanel 2. Kjølevifte 1) (ikke synlig) 3. Grillbeskyttelse 2) 4. Dørsperre 3) 5. Katalysator 6. Beskyttelse øvre varmeelement 7. Grillelement 8. Varmeelement i taket 9. Bakre lampe 10. Ovnsvifte 11. Varmeelement i bunnen (ikke synlig) 12. Kjøledør 1) Det kan hende at kjøleviften fortsetter å gå en stund etter at 3) Under pyrolysefunksjonen aktiveres en automatisk “dørsperre” ovnen er slått av. Under Pyrolyse vil viften gå raskere enn ved og på displayet på programmeringspanelet vil det tennes en tilberedning. 2) Hindrer direkte kontakt med grillen. Det anbefales likevel å ikke indikatorlampe ved “ ”, og lampen vil være slukket. ta på beskyttelsen mens ovnen er i funksjon. Under pyrolyse vil døren bli varm. Pass derfor på å holde barn på avstand. TILBEHØR 1 Støtte for langpanne: 2 Kakebrett: 1 Grill: 1 Langpanne: 1 Temperaturføler i midten av maten: BETJENINGSPANEL Funksjon Regulerbar temperatur - Ovn av - - Oversikt over ovnens funksjoner LYS I OVN - • For å slå på lyset i ovnen. STATISK 80°C - 250°C MED VIFTE 80°C - 250°C GRILL 80°C - 250°C TURBOGRILL 80°C - 250°C OPPTINING - PYROLYSE SPESIALFUNKSJONER Beskrivelse av funksjon • For tilberedning av alle matsorter. • Forvarm ovnen til ønsket steketemperatur og sett maten i ovnen så snart det termostatlyset slår seg av. • Vi anbefaler å bruke den andre eller tredje rillen. • For tilberedning på maks. 2 nivåer. • Bytt eventuelt om posisjonen til rettene under tilberedningen for å oppnå en jevnere stek. • Det er ikke nødvendig å forvarme ovnen (bortsett fra til pizza og focaccia). • For grilling av koteletter, grillspidd, pølser, gratinering av grønnsaker og brødristing. • Forvarm ovnen i 5 minutter. • Ved tilberedning av kjøtt bør du helle litt vann i langpannen, for å redusere matos og fettsprut. • Snu kjøttet under tilberedningen. • For grilling av store kjøttstykker (roastbiff, stek). • Under tilberedningen skal ovnsdøren være lukket. • Ved tilberedning av kjøtt bør det helles litt vann i langpannen, slik at du unngår matos og fettsprut. • Snu kjøttet under tilberedningen. • For opptining av matvarer ved romtemperatur. • La matvarene ligge i emballasjen, slik at de ikke tørker ut. Se ytterligere detaljer • Selvrensingens varighet kan settes til minst i bruksanvisningen for 1 time og 30 min. og maks. 3 timer. programmerer 80°C / Varmeskap 250°C Pizza • Varmeskap: gjør det mulig å holde maten ved en konstant temperatur på 80°C. • Pizza: ideell for steking av pizza ved 250°C. Advarsler: Under selvrengjøringssyklusen bør man fjerne alt medfølgende tilbehør, slik at ikke døren blir enda varmere og for å sikre en mer effektiv rengjøring av ovnen. 1. Bryter for valg av funksjoner 2. Programmeringstast: (“set”) 3. Tast for bekreftelse (“ok”) 4. Tast for endring av tidsverdier 5. Termostatbryter 5019 610 56234 1 2 3 4 5 Brytere i flukt med panelet • Når bryteren skal brukes, trykkes den inn på midten. • Bryteren vil sprette ut. • Drei den til ønsket posisjon. Når tilberedningen er avsluttet settes bryteren på 0 og man trykker den på midten tilbake til den opprinnelige posisjonen.