Views
4 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 NO (857922101000) Scheda programmi

STEKETABELL K J Ø T T F

STEKETABELL K J Ø T T F I S K G R Ø N N SA K ER P I Z ZA D E S S E R T E R K A K E R O S V MATVARE Lam, får Stek (kalv, okse, svin) (1 kg) Kylling, kanin, and Kalkun (3-4 kg) Gås (2 kg) (HEL) (1-2 kg) Uer, abbor, tunfisk, laks, torsk (KOTELETTER) (1 kg) Sverdfisk, tunfisk Paprika og fylte tomater Ovnsstekte poteter Funksjon Forvarming (minutter) Rille (nedenfra) * Forvarmingstider finner du i avsnittet “Spesialfunksjoner” i brukerveiledningen. Temperatur (°C) Steketid (minutter) X 2 200 90 - 110 - 2 200 90 - 110 X 2 200 100 - 110 - 2 200 100 - 110 X 2 200 80 - 90 - 2 200 80 - 90 X 1 200 160 - 180 - 1 200 160 - 180 X 2 200 100 - 130 - 2 200 100 - 130 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 3 180 50 - 60 X 2 200 60 - 70 - 2 180 60 - 70 X 2 200 50 - 60 - 2 200 50 - 60 Pizza X 2 250 15 - 20 Kaker av gjærdeig X 2 170 40 - 50 - 2 170 40 - 50 Ostekaker X 2 190 70 - 90 - 2 170 70 - 90 Terter Eplestrudel Kjeks X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 160 30 - 40 - 2 150 30 - 40 D E S S E R T E R K A K ER O S V MATVARE Vannbakkels Salte paier Funksjon STEKETABELL FOR GRILL K J Ø T T F I S K Fruktpai med f. eks ananas, fersken Marengs Vol-au-vent Sufflé Lasagne MATVARE Funksjon Merk: GRILL, snu kjøttet halvveis i tilberedningen. Forvarming (minutter) Rille (nedenfra) Temperatur (°C) Steketid (minutter) X 2 190 40 - 50 - 2 180 40 - 50 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 90-100 150 - 180 - 2- 4 90-100 150 - 180 X 2 200 30 - 40 - 2 190 30 - 40 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 Forvarming (minutter) Rille (nedenfra) Temperatur (°C) Steketid (minutter) Ribbestek X 3-4 225-250 40 - 50 Koteletter X 3-4 225-250 30 - 40 Spekepølser X 3-4 225-250 30 - 40 Svinekoteletter X 3-4 225-250 30 - 40 Kyllinglår X 3-4 200-225 40 - 50 Grillspidd X 3-4 200-225 40 - 50 Ribbe X 3-4 200-225 40 - 50 1/2 kylling X 3 200-225 50 - 60 1/2 kylling - 2 200-225 50 - 60 Hel kylling - 2 200 60 - 70 Stek (svin, okse) - 2 200 70 - 80 And - 2 200-210 80 - 90 Lammelår - 2 200 70 - 80 Roastbiff - 2 225-250 50 - 60 Ovnsstekte poteter - 3 200-210 50 - 60 Fisk (abbor, ørret) - 2 190-200 50 - 60 Fiskekoteletter X 3-4 200-225 30 - 40

NO VEILEDNING FOR BRUK AV ELEKTRONISK TIMER NUTID Elektronisk timer 1 2 3 4 5 Display Bryter for valg av funksjoner Programmeringstast: (“set”) Tast for bekreftelse (“ok”) Tast for endring av tidsverdier (“-” “+”) Termostatbryter Start av ovnen Etter å ha koblet ovnen til strømnettet for første gang, eller etter et strømbrudd, vil displayet vise “12:00”. Valg og endring av klokken: 1. Trykk på tasten “set”. Tiden vil blinke på displayet. 2. Trykk på tasten “-” eller “+” for å stille klokken. 3. Trykk på tasten “set” og “-” eller “+” for å innstille minuttene. 4. Trykk på tasten “ok” for å bekrefte. Endring av tidsinnstilling: Trykk på tasten “ok” i 3 sekunder, til riktig tid blinker på displayet. Gjenta prosedyren over. Valg av stekefunksjon: 1. Drei bryteren til valgt funksjon. 2. Drei på bryteren for å velge temperatur. (Det er viktig å huske at: under opptining (“defrost”) er temperaturen som vises på displayet bare en referanse og viser ikke at ovnen varmer seg opp: ovnens temperatur vil sammenlignes med omgivelsestemperaturen, som oppgitt i beskrivelsen av funksjonen i produktbeskrivelsen). 3. Trykk på tasten “ok” for å bekrefte; ovnen vil slå seg på. Indikatorlampen ved siden av vil begynne å lyse. 4. Indikatoren slukker når ovnstemperaturen når den som er innstilt. For å endre temperaturen: 1. Drei på bryteren og velg ønsket temperatur på nytt. Advarsler: For å slette et hvilket som helst valg, vris bryteren på “0”. Alternativt trykker du på tasten “set” for å slå av ovnen, mens du opprettholder de funksjonene som tidligere ble valgt. Valg av tilberedningstid: Velg tilberedningens varighet (kan velges til alle funksjoner, bortsett fra spesialfunksjonene), dersom du ønsker å slå på ovnen for et bestemt tidsintervall. Etter at dette tidsintervallet er over, vil ovnen automatisk slå seg av. Den maksimale tilberedningstiden som kan programmeres er på 6 timer. 1. Velg funksjon og temperatur (se kapitlet: “Valg av stekefunksjon”) ned til punkt 2 uten å bekrefte med tasten “ok”. 2. Trykk på tasten “set” (på displayet vil indikatorlampen tennes ved siden av symbolet for tilberedningstid ). Innen 8 minutter må man velge tilberedningstid ved hjelp av tastene “-” eller “+”. 3. Trykk på tasten “ok” for å bekrefte innstillingen; Ovnen vil slå seg på og displayet vises gjenværende tilberedningstid. 4. For å endre den tidligere innstilte temperaturen må man vri på bryteren . For igjen å kunne se tiden som er igjen må man vente 5 sekunder. vil vises på displayet: Når det innstilte tidsrommet er over, vil det høres et lydsignal og displayet vil vise . Ovnen vil slå seg av automatisk. Det er mulig å endre tilberedningstiden ved hjelp av tastene “-” eller “-” “+”. Gå tilbake til punkt 3 i kapitlet “Valg av tilberedningstid”. 1. Vri bryteren på “0” På displayet vises riktig tid. Valg av endt tidspunkt for steking Denne operasjonen gjør det mulig å forhåndsinnstille tidspunktet for endt steking. Det maksimale tidsrommet som kan innstilles er på 23 timer og 59 minutter. 1. Følg punkt 1 og 2 i kapitlet “Valg av tilberedningstid” 2. Trykk på tasten “set” for å innstille tidspunktet for endt tilberedning: indikatoren vil tennes ved symbolet . 3. Innstill tidspunktet for endt tilberedning ved hjelp av tastene “-” eller “-” “+”. 4. Trykk på “ok” for å bekrefte tidspunktet for endt tilberedning. Ovnen vil automatisk starte ved tidspunktet for endt tilberedning minus tilberedningens varighet: på displayet tennes indikatorlampene over symbolene . Spesialfunksjoner Drei bryteren til funksjonen : vil tennes ved siden av symbolet . Varmeskap Gjør det mulig å holde ovnen ved en konstant temperatur på 80°C. 1. Drei bryteren på symbolet 2. Trykk på tasten “ok” for å bekrefte. 3. Indikatorlampen ved på betjeningspanelet, vil slå seg av ved nådd temperatur på 80 °C. En fabrikkinnstilling på 5 minutter vil blinke på displayet og det vil høres et lydsignal. 4. Sett inn maten. 5. Det er mulig å endre den forhåndsinnstilte tiden ved hjelp av tastene “+” eller “+” “-”. 6. Trykk på tasten “ok” for å bekrefte. 7. Når det innstilte tidsrommet er over, vil ovnen automatisk slå seg av, det vil høres et lydsignal og displayet vil vise . Pizza Funksjon ved fast temperatur på 250°C som egner seg til steking av pizza. 1. Drei bryteren på symbolet . 2. Trykk på tasten “ok” for å bekrefte. 3. Indikatorlampen ved på betjeningspanelet slukker når det nås en temperatur på 250 °C. Et fabrikkinnstilt tidsrom på 12 minutter vil blinke på displayet og det vil høres et lydsignal. 4. Sett inn maten. 5. Det er mulig å endre det forhåndsinnstilte tidsrommet ved hjelp av tastene “+” “-”. 6. Trykk på tasten “ok” for å bekrefte. 7. Når det innstilte tidsrommet er over, vil ovnen automatisk slå seg av, det vil høres et lydsignal og displayet vil vise .