Views
9 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 PL (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 PL (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61002009PL.fm Page 117 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM • Przegrzane tłuszcze i smary mogą się łatwo zapalić. Rozgrzewanie olejów i tłuszczów w piekarniku jest niebezpieczne. • Należy unikać dotykania piekarnika wilgotnymi częściami ciała i nie wolno obsługiwać piekarnika boso. • Nie odłączać urządzenia od zasilania ciągnąc za kabel lub przesuwając piekarnik. • Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub mentalnej, a także osoby bez doświadczenia, chyba że obsługa odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją doświadczonych osób, które przejmą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. • Dostępne części mogą się bardzo rozgrzać podczas pracy piekarnika. Dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od urządzenia. • Podczas pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury. Należy uważać, aby nie dotknąć elementów grzejnych wewnątrz piekarnika. • Nie wolno pozwalać dzieciom na kontakt z: - panelem sterowania piekarnika ogólnie, a w szczególności bezpośrednio po zakończeniu jego pracy, co pozwoli na uniknięcie obrażeń; - opakowaniem (worki, styropian, części metaliczne, itp.); - piekarnikiem przeznaczonym do złomowania. • Należy sprawdzić, czy przewody elektryczne innych urządzeń wykorzystywanych w pobliżu piekarnika nie stykają się z gorącymi częściami piekarnika lub nie zostały przycięte przez drzwiczki piekarnika. • Piekarnik jest wyposażony w system chłodzenia powietrzem, aby nie dopuścić do nadmiernego rozgrzania się przodu urządzenia oraz wnęki mebla. Uwaga: Gorące powietrze wychodzi przez otwór umieszczony między panelem sterowania a drzwiczkami piekarnika. Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. • Nie wolno wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych ani przechowywać je w jego pobliżu: jeśli urządzenie zostałoby przypadkowo włączone, stwarzałoby to zagrożenie pożarowe. • Do wyjmowania naczyń i akcesoriów z gorącego piekarnika należy używać odpowiednich rękawiczek. • Jeśli do pieczeni lub ciast dodano napoje alkoholowe (np. rum, koniak, wino, itp.) należy pamiętać, że alkohole wyparowują w wysokiej temperaturze. Możliwe jest, zatem, że opary alkoholu mogą zapalić się wchodząc w kontakt z elementem grzewczym. • Nie wolno podgrzewać ani gotować w piekarniku potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Ciśnienie, jakie wytworzy się wewnątrz może spowodować eksplozję pojemnika i zniszczyć piekarnik. • Do gotowania nie używać pojemników plastikowych (za wyjątkiem naczyń specjalnych do tego przeznaczonych; patrz wskazówki producenta), ponieważ mogą się stopić w wysokiej temperaturze. • Nie wyciągać akcesoriów z pełnym obciążeniem. Używać z najwyższą ostrożnością. • Nie wkładać gorących potraw do piekarnika bez jego wstępnego rozgrzania. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EKSPLOATACJI PIEKARNIKA • Wyjąć akcesoria z piekarnika i rozgrzać go do 200°C na około jedną godziną, co pozwoli na usunięcie woni materiału izolacyjnego oraz smarów ochronnych. W czasie tej operacji, należy otworzyć okno w pomieszczeniu. • Przed pierwszym użyciem należy usunąć: - nalepki na panelu przednim oraz na drzwiczkach piekarnika, za wyjątkiem tabliczki znamionowej; - kartonowe zabezpieczenia oraz ochronną warstwę plastikową na panelu sterowania i innych częściach piekarnika; - ewentualnie, inne nalepione etykiety z akcesoriów (np. pod spodem tacki do ociekania). 117

61002009PL.fm Page 118 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM AKCESORIA PIEKARNIKA Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu. Akcesoria dołączone zostały podane w oddzielnej Karcie Opisowej Urządzenia (w punkcie Akcesoria). Tacka do ociekania (1) Tacka do ociekania jest przeznaczona do zbierania tłuszczu i kawałków żywności i należy ją podkładać pod rusztem lub używać jako podstawkę w czasie pieczenia mięs, kurczaków, ryb wraz z lub bez warzyw. Aby uniknąć rozpryskiwania tłuszczu oraz zmniejszyć ilość dymu, należy wlać na tackę nieco wody. 1 Tacka do pieczenia (2) Służy do pieczenia herbatników, ciast i pizzy. Ruszt (3) Ruszt można używać do gotowania potraw lub jako podstawkę dla tac, form i innych naczyń do pieczenia. Można go umieścić na dowolnej prowadnicy półek w piekarniku. Ruszt można wkładać wygięciem do góry lub do dołu. 2 3 Rożen (4) Rożen należy używać zgodnie ze wskazówkami podanymi w odpowiednim rozdziale w oddzielnej Karcie Opisowej Urządzenia. Zestaw do grillowania (5) Zestaw obejmuje kratkę (5a), tacki do ociekania (5b) oraz jeden lub dwa uchwyty (5c). Zestaw należy umieścić na ruszcie (3) i używać wraz z funkcją Grill. 5c 4 5a 5b 5 Wspornik tacki do ociekania (6) Może być użyty jako podstawka, gdy potrawy przygotowane w tacce do ociekania lub w blasze do pieczenia ciast są serwowane bezpośrednio na stół. Umieścić w specjalnych uchwytach tacki do ociekania lub blachy do pieczenia ciast, tak jak to pokazano na zdjęciu 2. 6 Czujnik pieczenia (7) Termometr, który pozwala zmierzyć temperaturę wewnątrz potrawy w różnych fazach pieczenia. 7 118