Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61056197.book Page 139

61056197.book Page 139 Friday, May 11, 2007 2:43 PM STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA Dôležité upozornenie: je zakázané používat’ stroje s vysokotlakovým prúdom pary. Vonkajšok rúry • Čistite vlhkou handričkou. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku na riad. Utrite suchou handrou. • Nepoužívajte korozívne, ani abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli spôsobit’ stratu lesku. Ak sa tieto výrobky náhodou dostanú do kontaktu s rúrou, ihneď rúru utrite vlhkou handričkou. • Mierne odlišnosti vo farbe čelnej strany spotrebiča sú spôsobené použitím rôznych materiálov, ako sklo, plast a kov. Rúry s hliníkovým predným panelom • Používajte jemný umývací prostriedok a jemnú handru na sklo alebo mikrovláknovú handru, ktoré nezanechávajú na povrchu chĺpky. Utierajte vodorovnými t’ahmi, bez pritláčania. • Nepoužívajte korozívne prostriedky, abrazívne špongie, ani drsné handry. Hliníkové povrchy čistite suchou handričkou. Príslušenstvo • Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody, do ktorej ste pridali čistiaci prostriedok. Zvyšky jedál odstráňte vhodnou kefkou alebo špongiou. Funkcia samočistenia (pyrolýza). Rúra je samočistiaca. Znamená to, že sa odstraňuje špina nahromadená počas prípravy jedál. Čistenie prebieha pri približne 500 °C. Pri tejto teplote sa zvyšky jedál menia na popol, ktorý sa dá po ochladení rúry ľahko odstránit’ vlhkou handrou. • Pyrolitická funkcia sa nemusí volit’ po každom použití, stačí ju použit’ iba po silnom znečistení rúry. • Ak je rúra namontovaná pod varným panelom, skontrolujte, či sú počas samočistiaceho cyklu (pyrolýzy) všetky horáky alebo elektrické platničky vypnuté. • Pred aktivovaním pyrolitickej funkcie vyberte všetko príslušenstvo. Ak však treba vyčistit’ aj plech na pečenie a/alebo nádobu na tuk, môžete ich nechat’ v rúre. V tomto prípade sa dno vnútra rúry nemusí dôkladne vyčistit’. • Aby sa dosiahli optimálne výsledky, odstráňte veľké zvyšky vlhkou špongiou ešte pred zapnutím procesu pyrolýzy. • Aby bola táto funkcia ešte účinnejšia, rúra má 2 pyrolytické čistiace cykly: - úsporný cyklus (PYRO EXPRESS), pri ktorom sa spotrebuje o 25 % energie menej ako pri štandardnom cykle. Táto funkcia, používaná po každom druhom alebo tret’om pečení mäsa, vám zaručí, že rúra bude udržiavaná v čistote. - štandardný cyklus (PYRO) vhodný na čistenie veľmi znečistenej rúry. Modely s funkciou 6. zmyslu automaticky nastavia dobu čistenia v závislosti od zašpinenia rúry. • Po výbere pyrolytického cyklu sa aktivuje bezpečnostná funkcia, ktorá automaticky uzamkne dvierka rúry. Následkom vysokej teploty v spotrebiči počas samočistenia nebude možné otvorit’ rúru, ani keď je volič funkcií v polohe 0. Kedy použit’ čistenie pyrolýzou Počas predohrevu alebo keď počas pečenia rúra veľmi dymí. Keď sa z rúry za studena šíri nepríjemný pach, hlavne po pečení niektorých jedál (jahňa, ryby, grilované mäso...). JEDLÁ S OBMEDZENÝM VYSTREKOVANÍ M TUKU JEDLÁ, Z KTORÝCH VYSTREKUJE TUK JEDLÁ, Z KTORÝCH VEĽMI VYSTREKUJE TUK Sušienky, strukoviny, zákusky, slané torty, suflé. Jedlá, z ktorých nevystrekuje tuk. Mäso, ryby (v teplovzdornej forme), plnená zelenina. Veľké kúsky mäsa na ražni. 139

61056197.book Page 140 Friday, May 11, 2007 2:43 PM Upozornenie: pri nasledujúcich úkonoch Vám odporúčame používat’ ochranné rukavice. Dôsledne dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniam a aby ste nepoškodili dvierka a závesy rúry. Ako vybrat’ dvierka rúry: 1. Dvierka úplne otvorte (pozri obr. 1). 1 2. Nadvihnite blokovacie úchytky a zatlačte ich až na doraz dopredu (pozri obr. 2). 2 3. Dvierka čiastočne zatvorte tak, aby ste ich mohli vybrat’ t’ahom hore (pozri obr. 3). 3 Ako vybrat’ dvierka rúry: 1. Dvierka rúry položte na vodorovný povrch (obr. 1). 1 2. Odskrutkujte skrutky 2 držiakov skla (A) použitím skrutkovača (obr. 1, obr. 2). 2 140