Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 DA (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 DA (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61056197.book Page 103

61056197.book Page 103 Friday, May 11, 2007 2:43 PM FEJLFINDINGSOVERSIGT Ovnen varmer ikke op: • Kontrollér, om der er strømafbrydelse, og om stikket sidder i stikkontakten. • Sluk for ovnen, og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. Døren er blokeret og kan ikke åbnes: • Sluk for ovnen og tænd for den igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet. BEMÆRK: • Kontrollér, om betjeningsknappen står på “0” eller på “lampe”-symbolet” . Hvis den elektroniske programmeringsfunktion (hvis den findes) viser “ “. Se det separate produktkort og/eller beskrivelsen af den elektroniske programmeringsfunktion. - Hvis den elektroniske programmeringsfunktion (hvis den findes) viser “ XX”: Kontakt Service. Meddel i ovenstående tilfælde, hvilket tal, der kommer efter bogstavet “”. SERVICE Før man kontakter servicecentret, skal man 1. Undersøge, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i “Fejlfindingsoversigt”. 2. Sluk ovnen og tænd den igen for at se, om problemet er løst. Hvis apparatet stadig ikke fungerer korrekt, kontaktes servicecentret. Oplys venligst: • en kort beskrivelse af fejlen; • Ovntype og -model; • Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på typepladen) er anbragt på højre kant af ovnrummet (synlig når døren er åben). Servicenummeret er også angivet i garantihæftet; • Fulde navn og adresse; • Telefonnummer. Hvis det er nødvendigt at reparere ovnen, bedes De kontakte et autoriseret servicecenter, da dette er en garanti for brug af originale reservedele og en korrekt reparation. Overholdes disse anvisninger ikke, kan det gå ud over produktets sikkerhed og kvalitet. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING • Denne ovn er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer og er i overensstemmelse med EF-direktiv 1935/2004/EØF. • Denne ovn er fremstillet til kun at blive brugt som madlavningsapparat. Enhver anden brug (f.eks. til rumopvarmning) betragtes som forkert, og er potentielt farlig. • Ovnen er udviklet, produceret og markedsført i overensstemmelse med: - sikkerhedskravne i Lavspændingsdirektivet ” 2006/95/EØFE (der erstatter 73/23/EØF og efterfølgende ændringsforslag). - Beskyttelseskravene i EMC-direktivet 89/336/EØF. - Kravene i direktiv 93/68/EØF. 103

61056197.book Page 104 Friday, May 11, 2007 2:43 PM 104