Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 CS (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 CS (857922101000) Scheda programmi

TABULKY PRO PEČENÍ M A

TABULKY PRO PEČENÍ M A S O R Y B Y Z E L E N I N A P I Z Z A M O UČ N Í K Y Z Á K U S K Y A T D JÍDLO Jehněčí, skopové Pečeně (telecí, vepřová, hovězí) (kg. 1) Kuře, králík, kachna Krocan (3-4 kg) Husa ( 2 kg) (CELÉ) (1-2 kg) Pražma zlatá, mořský okoun, tuňák, losos, treska (PORCE) (1 kg.) Mečoun, tuňák Papriky a plněná rajčata Pečené brambory Funkce Předehřátí (minuty) Úroveň (zdola) * Informace o časech pro předhřátí najdete v návodu v části “Speciální funkce”. Teplota (°C) Doba pečení (minuty) X 2 200 90 - 110 - 2 200 90 - 110 X 2 200 100 - 110 - 2 200 100 - 110 X 2 200 80 - 90 - 2 200 80 - 90 X 1 200 160 - 180 - 1 200 160 - 180 X 2 200 100 - 130 - 2 200 100 - 130 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 3 180 50 - 60 X 2 200 60 - 70 - 2 180 60 - 70 X 2 200 50 - 60 - 2 200 50 - 60 Pizza X 2 250 15 - 20 Kynuté koláče Dorty, koláče plněné (sýrem) Listový koláč Závin Sušenky X 2 170 40 - 50 - 2 170 40 - 50 X 2 190 70 - 90 - 2 170 70 - 90 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 160 30 - 40 - 2 150 30 - 40 M O U Č N Í K Y Z Á K U S K Y A T D JÍDLO Krémové zákusky Slané koláče Dorty, koláče plněné ovocem např. ananasem, broskvemi Pusinky Pirožky Funkce TABULKA PRO GRILOVÁNÍ M AS O Nákypy Lasagne JÍDLO Funkce Předehřátí (minuty) Úroveň (zdola) Teplota (°C) Doba pečení (minuty) X 2 190 40 - 50 - 2 180 40 - 50 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 90-100 150 - 180 - 2- 4 90-100 150 - 180 X 2 200 30 - 40 - 2 190 30 - 40 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 Předehřátí (minuty) Úroveň (zdola) Teplota (°C) Doba pečení (minuty) Krkovičky X 3-4 225-250 40 - 50 Kotlety X 3-4 225-250 30 - 40 Klobásy X 3-4 225-250 30 - 40 Ramínko X 3-4 225-250 30 - 40 Kuřecí stehna X 3-4 200-225 40 - 50 Špízy X 3-4 200-225 40 - 50 Žebírka X 3-4 200-225 40 - 50 1/2 kuřete X 3 200-225 50 - 60 1/2 kuřete - 2 200-225 50 - 60 Celé kuře - 2 200 60 - 70 Pečeně (vepřová, hovězí) - 2 200 70 - 80 Kachna - 2 200-210 80 - 90 Skopová kýta - 2 200 70 - 80 Rostbíf - 2 225-250 50 - 60 Pečené brambory - 3 200-210 50 - 60 R Ryby (pražma zlatá, - 2 190-200 50 - 60 Y pstruh) B Y Ryby (řízky) X 3-4 200-225 30 - 40 Poznámka: GRIL, maso v polovině doby pečení obrat’te.

CZ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO ČASOVÉHO SPÍNAČE NUTID Elektronický časový spínač 1 2 3 4 5 Displej Volič funkcí Tlačítko programování: (“set”) Tlačítko potvrzení (“ok”) Tlačítka změny hodnot času (“-” “+”) Volič termostatu trouby Zapnutí trouby Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu se na displeji zobrazí “12:00”. Volba a změna hodin: 1. Stiskněte tlačítko “set”. Na displeji začnou blikat hodiny. 2. Stiskněte tlačítko “-” nebo “+” pro nastavení hodin. 3. Stiskněte tlačítko “set” a “-” nebo “+” pro nastavení minut. 4. Stiskněte tlačítko “ok” k potvrzení nastavení. Chcete-li hodiny změnit: Tlačítko “ok” držte stisknuté 3 sekundy, až na displeji začnou blikat hodiny. Opakujte výše popsaný postup. Volba funkce pečení: 1. Otočte ovladačem na zvolenou funkci. 2. Otočte ovladačem k volbě teploty. (Důležité je připomenout, že: během rozmražování (“defrost”) je teplota zobrazená na displeji pouze orientační a neznamená, že se trouba zahřívá: teplota trouby zůstává srovnatelná s pokojovou teplotou, jak je uvedeno v popisu funkce na technickém listu výrobku). 3. Stiskněte tlačítko “ok” k potvrzení nastavení; trouba se zapne. Rozsvítí se kontrolka v blízkosti . 4. Ukazatel znasne, když teplota v troubě dosáhne zvolené hodnoty. Chcete-li změnit teplotu: 1. Otočte ovladačem a znovu zvolte požadovanou teplotu. Upozornění: Ke zrušení jakékoli provedené volby otočte ovladačem na “0”. Jako alternativu stiskněte tlačítko “set” pro vypnutí trouby se zachováním výše zvolených funkcí. Volba délky pečení: Pokud chcete zapnout troubu na určitou dobu, zvolte délku doby pečení (je k dispozici se všemi funkcemi mimo speciálních). Po uplynutí této doby se trouba vypne samočinně. Maximální naprogramovatelná doba pečení je 6 hodin. 1. Nastavte funkci a teplotu (viz část: “Volba funkce pečení”) až do bodu 2 bez potvrzení tlačítkem “ok”. 2. Stiskněte tlačítko “set” (rozsvítí se ukazatel , který je na displeji u symbolu doby pečení ), a do 8 minut zvolte požadovanou dobu pečení pomocí tlačítek “-” nebo “+”. 3. Volbu potvrďte stisknutím “ok”; Trouba se zapne a displej zobrazí zbývající čas pečení. 4. Ke změně dříve nastavené teploty otočte ovladačem . Po 5 sekundách se opět zobrazí zbývající čas. Na displeji se objeví : Po uplynutí nastaveného času se na displeji objeví a zazní zvukový signál. Trouba se automaticky vypne. Čas pečení lze změnit pomocí tlačítek “-” nebo “-” “+”. Vrat’te se k bodu 3 části “Volba délky pečení”. 1. Otočte ovladač na “0” Na displeji se opět objeví hodinový čas. Volba času pro konec pečení Touto funkcí předem nastavíte čas, kdy pečení skončí. Maximální naprogramovatelný čas je 23 hodiny a 59 minut. 1. Postupujte podle bodů 1 a 2 z části “Volba délky pečení” 2. Stiskněte tlačítko “set” a nastavte čas pro konec pečení: rozsvítí se ukazatel u symbolu . 3. Čas pro konec pečení nastavte tlačítky “-” nebo “-” “+”. 4. Stiskněte tlačítko “ok” k potvrzení času pro konec pečení. Trouba se automaticky zapne v čas pro konec pečení mínus doba délky pečení: na displeji se rozsvítí indikátory nad symboly . Speciální funkce Otočte ovladačem na funkci : rozsvítí se nad symbolem . Udržení teploty Umožňuje udržení stálé teploty jídel 80°C. 1. Otočte ovladačem na symbol 2. Stiskněte tlačítko “ok” k potvrzení nastavení. 3. Indikátor nad na ovládacím panelu zhasne, když se dosáhne teploty 80 °C, na displeji začne blikat čas 5 minut, nastavený výrobcem, a zazní zvukové znamení. 4. Vložte jídlo. 5. Nastavený čas lze změnit pomocí tlačítek “+” nebo “+” “-”. 6. Stiskněte tlačítko “ok” k potvrzení nastavení. 7. Po uplynutí nastaveného času se trouba automaticky vypne, na displeji se objeví a zazní zvukový signál. Pizza Funkce se stálou teplotou 250°C vhodnou pro pečení pizzy. 1. Otočte ovladačem na symbol . 2. Stiskněte tlačítko “ok” k potvrzení nastavení. 3. Indikátor nad na ovládacím panelu zhasne, když se dosáhne teploty 250 °C, na displeji začne blikat čas 12 minut, nastavený výrobcem, a zazní zvukové znamení. 4. Vložte jídlo. 5. Nastavený čas lze změnit pomocí tlačítek “+” “-”. 6. Stiskněte tlačítko “ok” k potvrzení nastavení. 7. Po uplynutí nastaveného času se trouba automaticky vypne, na displeji se objeví a zazní zvukový signál.