Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Istruzioni per

61002009SK.fm Page 134 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM NÁVOD NA POUŽITIE POKYNY NA INŠTALÁCIU ........................135 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA... 136 UPOZORNENIA ......................................... 136 PRED POUŽITÍM RÚRY ............................ 137 PRÍSLUŠENSTVO RÚRY .......................... 138 STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.................. 139 PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV............................................. 143 SERVIS....................................................... 143 Na dosiahnutie maximálneho úžitku z vašej novej rúry si starostlivo prečítajte návod na použitie a majte ho vždy poruke. 134