Views
9 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 FI (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 FI (857922101000) Istruzioni per l'Uso

61002009FIN.fm Page 105 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM ASENNUSOHJEET Suosituksia HUOMAA: Kytke uuni irti sähköverkosta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista. • Asennuksen suorittaa pätevä teknikko valmistajan ohjeiden ja paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. • Kun olet purkanut uunin pakkauksen varmista, että uuni ei ole vahingoittunut kuljettamisen aikana ja että luukku sulkeutuu moitteettomasti. Jos et ole varma, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Kalusteen valmistelu • Uunin vieressä olevien keittiökalusteiden on oltava lämmönkestäviä (vähintään 90 °C). • Sahaa kaluste ennen laitteen asettamista paikalleen. Poista huolellisesti kaikki lastut tai sahanpurut, sillä ne voivat haitata uunin toimintaa. • Asennuksen päätyttyä uunin pohja ei saa olla kosketeltavissa. • Varo, ettet vahingoita viereisiä kalusteita uunia asentaessasi. • Laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi työtason ja uunin ylätason välillä olevaa minimitilaa ei saa tukkia. Sähköliitäntä Laitteen maadoitus on lakisääteinen. • Sähköliitännän suorittaa pätevä teknikko valmistajan ohjeiden ja paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. • Asentaja on vastuussa oikeasta sähköliitännästä ja turvallisuusnormien noudattamisesta. • Virtajohdon täytyy olla tarpeeksi pitkä, jotta sähköliitäntä voidaan tehdä laitteen ollessa kalusteen sisällä. • Asennuksessa on turvallisuusmääräysten mukaisesti käytettävä turvakatkaisinta, jonka kosketinten välit ovat vähintään 3 mm. • Asentamisen jälkeen sähköosien on oltava saavuttamattomissa. Uunin kytkentä sähköverkkoon • Varmista, että arvokilpeen merkitty jännite vastaa asuntosi verkkojännitettä. Arvokilpi on kiinnitetty uunin sisäosan etureunaan (se on näkyvissä kun luukku on auki). • Jos uunissa ei ole virtajohtoa, toimi seuraavasti: 1. Ruuvaa auki uunin takana alhaalla sijaitsevan jakorasian kannen kaksi kiinnitysruuvia. 2. Poista kansi ja aseta virtajohto jakorasiaan (katso taulukkoa) uunin pohjassa olevan aukon kautta. Johdintaulukko Johtimien määrä Johdon tyyppi 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm² 3. Kytke johto jakorasiaan, kiristä ruuvit ja kiinnitä se vedonpoistimeen. 4. Laita kansi paikalleen, aseta siivekkeet oikeisiin kohtiin ja kiinnitä kansi kahdella ruuvilla. 105

61002009FIN.fm Page 106 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM YMPÄRISTÖNSUOJELU Pakkausmateriaalin hävittäminen • Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki . • Pakkausmateriaaleja ei siis saa heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. Käytettyjen kodinkoneiden romuttaminen • Laitteet on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä kun poistat laitteen käytöstä. Leikkaa poikki sähköjohto, jotta laitetta ei voida enää liittää sähköverkkoon Uuni Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan Euroopan direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Energiansäästö • Esilämmitä uuni vain jos tuotetietolehtisen kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä kehotetaan tekemään näin. • Käytä tummia emalivuokia, koska ne imevät hyvin lämpöä. TÄRKEÄÄ • Tämä uuni on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön ruoan valmistamista varten. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä. Valmistaja ei vastaa väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. • Vain pätevä teknikko saa suorittaa korjauksia. • Älä altista uunia ilmastotekijöille. • Älä laita luukun päälle raskaita painoja, se saattaa vahingoittaa uunin luukkua ja saranoita. • Älä nojaa luukkuun. • Älä ripusta mitään painavaa luukun kahvaan. • Älä peitä uunin pohjaa alumiinifoliolla tai millään muulla materiaalilla. • Sulje luukku kunnolla. Pidä luukun tiivisteet puhtaina. • Älä koskaan kaada vettä suoraan kuuman uunin pinnalle. Emalipinnoitus saattaa vahingoittua. • Leivinpelliltä tippuva hedelmämehu saattaa jättää lähtemättömiä tahroja. Puhdista uuni ennen kuin käytät sitä uudelleen. • Älä vedä kattiloita tai pannuja pitkin uunin pohjaa - se voi naarmuuntua. • Paistamisesta jäänyt, tiivistynyt kosteus saattaa ajan myötä vahingoittaa uunia ja sen vierellä olevia kalusteita. On siis suositeltavaa: - käyttää kypsennystaulukoissa mainittuja lämpötiloja, - kuivata kosteat kohdat kun uuni on jäähtynyt. • Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. On vaarallista kuumentaa rasvaa tai öljyä uunin sisällä. • Älä koske uunia märin käsin äläkä käytä sitä paljain jaloin. • Älä vedä laitetta tai virtajohtoa pistokkeen irrottamiseksi pistorasiasta. • Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole laitteen käyttämistä varten tarpeellista kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valmentanut heitä laitteen käyttöä varten tai valvo sitä. 106