Views
4 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Scheda

OVN 600 / OVN 900 SK POPIS SPOTREBIČA Posledná úroveň Prvá úroveň 1) Chladiaci ventilátor môže ostat’ v činnosti aj po vypnutí rúry. Počas pyrolitického čistiaceho cyklu beží ventilátor rýchlejšie ako pri bežných funkciách. 2) Chráni potraviny pred priamym kontaktom s grilom. Napriek tomu odporúčame, aby ste sa bezpečnostného chrániča nedotýkali, keď je rúra zapnutá. 1 Držiak nádoby na odkvapkávanie: 1. Ovládací panel 2. Chladiaci ventilátor 1) (zakrytý) 3. Bezpečnostný chránič grilu 2) 4. Uzáver dvierok 3) 5. Katalyzátor 6. Bezpečnostný chránič horného ohrievacieho článku 7. Ohrevný článok grilu 8. Vrchný ohrevný článok 9. Zadné osvetlenie 10. Ventilátor rúry 11. Spodný ohrevný článok (nevidno ho) 12. Chladné dvierka rúry 3) Počas pyrolitického čistenia sa aktivuje automatické zariadenie na “zablokovanie dvierok” a na displeji programátora sa zapne príslušná kontrolka “ ”, kontrolka ostane zhasnutá. Dvierka rúry sa počas pyrolitického čistenia zohrejú, preto sa deti musia nachádzat’ v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča. PRÍSLUŠENSTVO RÚRY 1 Rošt: 1 Nádoba na odkvapkávanie: Tabuľka funkcií rúry Funkcia Rozsah teplôt Popis funkcie - Vypnutá rúra - - OSVETLENIE - • Zapnutie vnútorného osvetlenia rúry. STATICKÁ 80°C - 250°C S VENTILÁTOROM 80°C - 250°C GRIL 80°C - 250°C TURBOGRIL 80°C - 250°C ROZMRAZOVANIE - • Na prípravu akéhokoľvek jedla. • Rúru predohrejte na želanú teplotu varenia a vložte potraviny do vnútra hneď po zhasnutí kontrolky termostatu. • Odporúčame Vám používat’ druhú alebo tretiu úroveň lišty v rúre. • Na prípravu jedál na max. 2 úrovniach. • Ak je to potrebné, odporúčame zmenit’ polohu jedál, aby boli jedlá uvarené rovnomernejšie. • Nie je nutné rúru predohriat’ (s výnimkou pizze a posúcha). • Na grilovanie rebierok, špízov, klobások, gratinovanie zeleniny a na zapečenie chleba • Rúru predohrejte počas 5 min. • Pri pečení mäsa nalejte do nádoby na odkvapkávanie trochu vody, aby sa znížilo vystrekovanie tuku a predišlo sa zadymeniu. • Počas prípravy mäso obracajte. • Na grilovanie veľkých kusov mäsa (roast beef, pečené mäsá). • Počas varenia musia ostat’ dvierka rúry zatvorené. • V prípade prípravy mäsa nalejte do nádoby na odkvapkávanie (umiestnenej v prvej polohe) trochu vody, zníži sa tým množstvo dymu a tuk nebude vystrekovat’. • Počas prípravy mäso obracajte. • Na rozmrazovanie potravín na izbovú teplotu. • Potraviny nechajte v pôvodnom obale, aby sa nevysušili. 2 Plech na pečenie zákuskov: 1 Hĺbková teplotná sonda: OVLÁDACÍ PANEL PYROLÝZA ŠPECIÁLNA FUNKCIA Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke programátora 80°C / Ohrievanie jedál 250°C Pizza • Dobu samočistenia možno nastavit’ od minimálnej 1h / 30 min po maximálnu 3 hodiny. • Ohrievanie jedál: umožňuje udržat’ jedlá pri stálej teplote približne 80°C. • Pizza: ideálna na pečenie pizze pri 250°C. Upozornenia: Odporúčame vám, aby ste počas samočistiaceho cyklu (pyrolýzy) neodstraňovali žiadne príslušenstvo, dodávané s rúrou, aby sa predišlo ďalšiemu zvýšeniu vonkajšej teploty dvierok a aby sa zaručilo dôkladnejšie vyčistenie spodnej časti rúry. 1. Ovládací gombík pre výber funkcie 2. Tlačidlo programovania: (“set”) 3. Tlačidlo potvrdenie (“ok”) 4. Tlačidlá na zmenu hodnôt času (“-” “+”) 5. Ovládací gombík termostatu 5019 610 56234 1 2 3 4 5 Zasúvacie ovládacie gombíky • Aby ste gombík mohli použit’, stlačte ho v strede. • Ovládací gombík sa vysunie. • Otočte ho do želanej polohy. Po ukončení varenia otočte gombík do polohy 0 a stlačte ho v strede, aby sa vrátil do pôvodnej polohy.