Views
5 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 SK (857922101000) Scheda programmi

TABUĽKY VARENIA M Ä S

TABUĽKY VARENIA M Ä S O R Y B Y Z E L E N I N A P I Z Z A K O L Á Č E Z Á K U S K Y A T Ď POTRAVINY Baranina, jahňacina Pečené mäso (teľacie, bravčové, hovädzie) (kg 1) Kurča, králik, kačica Morka (kg 3-4) Hus (kg 2) (CELÉ) (1-2 kg) Ostriež, okúň, tuniak, losos, treska (REZNE) (1 kg.) Mečúň, tuniak Paprika a plnené paradajky Pečené zemiaky Funkcia Predohrev (minúty) Úroveň (od spodu) * Doby predohrevu vyhľadajte v návode na použitie, v časti “Špeciálne funkcie”. Teplota (°C) Doba prípravy (minúty) X 2 200 90 - 110 - 2 200 90 - 110 X 2 200 100 - 110 - 2 200 100 - 110 X 2 200 80 - 90 - 2 200 80 - 90 X 1 200 160 - 180 - 1 200 160 - 180 X 2 200 100 - 130 - 2 200 100 - 130 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 3 180 50 - 60 X 2 200 60 - 70 - 2 180 60 - 70 X 2 200 50 - 60 - 2 200 50 - 60 Pizza X 2 250 15 - 20 Kysnuté koláče Plnené koláče (s tvarohom) Linecké koláče Záviny Sušienky X 2 170 40 - 50 - 2 170 40 - 50 X 2 190 70 - 90 - 2 170 70 - 90 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 160 30 - 40 - 2 150 30 - 40 K O L Á Č E Z Á K U S K Y A T Ď POTRAVINY Sladké pečivo Slané torty Plnené ovocné torty napr. s ananásom, broskyňami TABUĽKA GRILOVANIA M ÄS O Snehové sušienky Zákusky z lístkového cesta Suflé Lasagne POTRAVINY Funkcia Funkcia Predohrev (minúty) Úroveň (od spodu) Teplota (°C) Doba prípravy (minúty) X 2 190 40 - 50 - 2 180 40 - 50 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 90-100 150 - 180 - 2- 4 90-100 150 - 180 X 2 200 30 - 40 - 2 190 30 - 40 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 Predohrev (minúty) Úroveň (od spodu) Teplota (°C) Doba prípravy (minúty) Rebierka X 3-4 225-250 40 - 50 Kotlety X 3-4 225-250 30 - 40 Klobásky X 3-4 225-250 30 - 40 Roštenka X 3-4 225-250 30 - 40 Kuracie stehná X 3-4 200-225 40 - 50 Špízy X 3-4 200-225 40 - 50 Rebierka X 3-4 200-225 40 - 50 1/2 kurčat’a X 3 200-225 50 - 60 1/2 kurčat’a - 2 200-225 50 - 60 Kurča vcelku - 2 200 60 - 70 Pečené mäso (bravčové, hovädzie) - 2 200 70 - 80 Kačica - 2 200-210 80 - 90 Jahňacie stehno - 2 200 70 - 80 Pečené hovädzie mäso - 2 225-250 50 - 60 Pečené zemiaky - 3 200-210 50 - 60 R Y Ryby (pražma, pstruh) - 2 190-200 50 - 60 B Y Ryby (filé) X 3-4 200-225 30 - 40 Poznámka: GRIL, otočit’ mäso v polovici času pečenia.

SK NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRONICKEJ ČASOMIERY NUTID Elektronická časomiera 1 2 3 4 5 Displej Ovládací gombík pre výber funkcie Tlačidlo programovania: (“set”) Tlačidlo na potvrdenie (“ok”) Tlačidlá na zmenu hodnôt času (“-” “+”) Ovládací gombík termostatu rúry Aktivácia rúry Po prvom zapojení rúry do elektrickej siete alebo po prerušení dodávky elektrickej energie sa na displeji zobrazuje “12:00”. Nastavenie a úprava nastavenia hodín: 1. Stlačte tlačidlo “set”. Na displeji budú blikat' číslice hodín. 2. Stlačte tlačidlo “-” alebo “+”, aby ste nastavili hodiny. 3. Stlačte tlačidlo “set” a “-” alebo “+”, aby ste nastavili minúty. 4. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. Zmena nastavenia hodín: Podržte stlačené tlačidlo “ok” 3 sekundy, aby na displeji blikali hodiny. Zopakujte horepopísané úkony. Nastavenie funkcie varenia: 1. Otočte ovládací gombík do polohy želanej funkcie. 2. Otočte ovládací gombík , aby ste nastavili teplotu. (Nezabudnite, že: počas rozmrazovania (“defrost”) je zobrazovaná teplota na displeji iba indikačná, neznamená to, že rúra sa ohrieva: teplota rúry ostane približne na hodnote teploty prostredia, ako je uvedené v časti opisujúcej funkciu v popise spotrebiča). 3. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili; rúra sa zapne. Rozsvieti sa kontrolka vedľa . 4. Kontrolka zhasne, keď rúra dosiahne nastavenú teplotu. Zmena nastavenia teploty: 1. Otočte ovládací gombík a znovu nastavte želanú teplotu. Upozornenia: Aby ste zrušili akékoľvek nastavenie, otočte ovládací gombík do polohy “0”. Ináč môžete stlačit' tlačidlo “set”, čím sa rúra vypne a uchovajú sa vopred nastavené funkcie. Nastavenie doby varenia: Nastavte dobu prípravy jedla (k dispozícii so všetkými funkciami, s výnimkou špeciálnych funkcií), ak chcete rúru zapnút' na určitú dobu. Po ukončení nastavenej doby sa rúry vypne automaticky. Maximálna naprogramovateľná dĺžka varenia je 6 hodín. 1. Nastavte funkciu a teplotu (pozri čast': “Nastavenie funkcie varenia”) až po bod 2, bez potvrdenia prostredníctvom tlačidla “ok”. 2. Stlačte tlačidlo “set” (rozsvieti sa kontrolka nachádzajúca sa na displeji vedľa symbolu dĺžky prípravy jedla ) a, do 8 minút, nastavte želanú dobu prípravy jedla prostredníctvom tlačidiel “-” alebo “+”. 3. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla “ok”; Rúra sa zapne a na displeji sa zobrazí zostávajúca doba prípravy jedla. 4. Aby ste zmenili vopred nastavenú teplotu, otočte ovládací gombík . Aby sa znovu zobrazovala zostávajúca doba varenia, počkajte 5 sekúnd. Zobrazenie na displeji: Po uplynutí vopred nastavenej doby sa na displeji zobrazí a zaznie zvukové znamenie. Rúra sa vypne automaticky. Dobu prípravy jedla môžete zmenit' prostredníctvom tlačidiel “-” alebo “-” “+”. Vrát'te sa k bodu 3 časti “Nastavenie doby varenia”. 1. Otočte ovládací gombík na “0” Na displeji sa znovu zobrazí presný čas. Nastavenie času ukončenia varenia Táto operácia umožňuje nastavenie hodiny ukončenia varenia s predstihom. Maximálna naprogramovateľná doba je 23 hodín a 59 minút. 1. Postupujte podľa bodov 1 a 2 časti “Nastavenie doby varenia” 2. Stlačte tlačidlo “set”, aby ste nastavili čas ukončenia varenia: rozsvieti sa kontrolka príslušná symbolu . 3. Nastavte čas ukončenia prípravy jedla prostredníctvom tlačidiel “-” alebo “-” “+”. 4. Stlačte “ok”, aby ste potvrdili čas ukončenia varenia. Rúra sa zapne automaticky v čase nastavenia ukončenia varenia, po odrátaní doby varenia: na displeji sa rozsvietia kontrolky nad symbolmi . Špeciálne funkcie Otočte ovládací gombík do polohy funkcie : sa rozsvieti vedľa symbolu . Ohrievanie jedál Umožňuje udržiavat' rúru pri stálej teplote 80°C. 1. Otočte ovládací gombík do polohy symbolu 2. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. 3. Kontrolka vedľa na ovládacom paneli sa vypne po dosiahnutí teploty 80 °C, doba 5 minút, nastavená výrobcom, bude blikat' na displeji a zaznie zvukový signál. 4. Vložte jedlo. 5. Nastavenú dobu môžete zmenit' pomocou tlačidiel “+” alebo “+” “-”. 6. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. 7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra vypne automaticky, na displeji sa zobrazí a zaznie zvukové znamenie. Pizza Funkcia so stálou teplotou 250°C, vhodná na pečenie pizze. 1. Otočte ovládací gombík do polohy symbolu . 2. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. 3. Kontrolka vedľa na ovládacom paneli sa vypne po dosiahnutí teploty 250 °C, doba 12 minút, nastavená výrobcom, bude blikat' na displeji a zaznie zvukový signál. 4. Vložte jedlo. 5. Vopred nastavenú dobu môžete zmenit' pomocou tlačidiel “+” “-”. 6. Stlačte tlačidlo “ok”, aby ste nastavenie potvrdili. 7. Po uplynutí nastavenej doby sa rúra vypne automaticky, na displeji sa zobrazí a zaznie zvukové znamenie.