Views
7 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 CS (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 CS (857922101000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 CS (857922101000) Istruzioni per

61002009CZ.fm Page 124 Tuesday, September 16, 2008 5:24 PM NÁVOD K OBSLUZE POKYNY PRO INSTALACI ........................125 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ............................................... 126 UPOZORNĚNÍ............................................ 126 PŘED POUŽITÍM TROUBY ....................... 127 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY ....................... 128 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.................................. 129 JAK ODSTRANIT PORUCHU.................... 133 SERVIS....................................................... 133 Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si jej pro další potřebu. 124