Views
8 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 FI (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 FI (857922101000) Scheda programmi

KYPSENNYSTAULUKOT L I H

KYPSENNYSTAULUKOT L I H A K A L A V I H A N N EK S ET P I Z Z A K A K U T L E I V O N N A I S E T J N E RUOKALAJI Karitsa, lammas Paisti (vasikka, sika, nauta) (kg 1) Broileri, kani, ankka Kalkkuna (kg 3-4) Hanhi (kg 2) (KOKONAINEN) (1-2 kg) Kulta-ahven, meriahven, tonnikala, lohi, turska (VIIPALEET) (1 kg) Miekkakala, tonnikala Täytetyt paprikat ja tomaatit Uuniperunat Toiminto Esilämmitys (minuuttia) * Esikuumennusajat on mainittu käyttöohjeen kohdassa Erikoistoiminnot. Taso (alhaalta lukien) Lämpötila (°C) Kypsennysaika (minuuttia) X 2 200 90 - 110 - 2 200 90 - 110 X 2 200 100 - 110 - 2 200 100 - 110 X 2 200 80 - 90 - 2 200 80 - 90 X 1 200 160 - 180 - 1 200 160 - 180 X 2 200 100 - 130 - 2 200 100 - 130 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 3 180 50 - 60 X 2 200 60 - 70 - 2 180 60 - 70 X 2 200 50 - 60 - 2 200 50 - 60 Pizza X 2 250 15 - 20 Kohoavat kakut Juustopiirakat Marjapiirakat Omenatortut Pikkuleivät X 2 170 40 - 50 - 2 170 40 - 50 X 2 190 70 - 90 - 2 170 70 - 90 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 160 30 - 40 - 2 150 30 - 40 K A K U T L E I V O N N A I SE T J N E L I H A RUOKALAJI Tuulihatut Suolaiset piiraat Hedelmätäytteiset piiraat esim. ananas, persikka Toiminto GRILLIN KYPSENNYSTAULUKOT K A L A Marengit Vannikkeet Kohokkaat Lasagne RUOKALAJI Toiminto Huomautus: GRILLI, käännä lihaa kypsennyksen puolivälissä. Esilämmitys (minuuttia) Taso (alhaalta lukien) Lämpötila (°C) Kypsennysaika (minuuttia) X 2 190 40 - 50 - 2 180 40 - 50 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 90-100 150 - 180 - 2- 4 90-100 150 - 180 X 2 200 30 - 40 - 2 190 30 - 40 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 Esilämmitys (minuuttia) Taso (alhaalta lukien) Lämpötila (°C) Kypsennysaika (minuuttia) Kyljykset X 3-4 225-250 40 - 50 Kotletit X 3-4 225-250 30 - 40 Makkarat X 3-4 225-250 30 - 40 Porsaankyljykset X 3-4 225-250 30 - 40 Broilerin koivet X 3-4 200-225 40 - 50 Lihavartaat X 3-4 200-225 40 - 50 Porsaankylki X 3-4 200-225 40 - 50 1/2 broileri X 3 200-225 50 - 60 1/2 broileri - 2 200-225 50 - 60 Kokonainen broileri - 2 200 60 - 70 Paisti (porsas, nauta) - 2 200 70 - 80 Ankka - 2 200-210 80 - 90 Karitsan koipi - 2 200 70 - 80 Paahtopaisti - 2 225-250 50 - 60 Uuniperunat - 3 200-210 50 - 60 Kala (kulta-ahven, taimen) - 2 190-200 50 - 60 Kala (viipaleet) X 3-4 200-225 30 - 40

FI ELEKTRONISEN NUTID-AJASTIMEN KÄYTTÖOHJEET Elektroninen ajastin 1 2 3 4 5 Näyttö Toimintojen valitsin Ohjelmointipainike (“set”) Vahvistuspainike (“ok”) Ajan muuttamispainikkeet (“-” “+”) Termostaatin valitsin Uunin päällekytkentä Kun uuni kytketään ensimmäisen kerran sähköverkkoon tai sähkökatkon jälkeen näyttöön tulee “12:00”. Kellonajan asettaminen ja muuttaminen: 1. Paina painiketta “set”. Näytössä vilkkuu kellonaika. 2. Aseta tunnit painikkeella “-” tai “+”. 3. Aseta minuutit painikkeilla “set” ja “-” tai “+”. 4. Vahvista asetus painamalla painiketta “ok”. Kellonajan muuttaminen: Pidä painiketta “ok” painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kellonaika näytössä vilkkuu. Toista yllä kuvatut toimenpiteet. Kypsennystoiminnon valinta: 1. Käännä valitsin haluamasi toiminnon kohdalle. 2. Valitse lämpötila kääntämällä valitsinta . (On tärkeää muistaa, että sulattamisen (“defrost”) aikana näytössä näkyvä lämpötila on ainoastaan viitearvo eikä se tarkoita, että uuni on kuuma. Uunin lämpötila vastaa suunnilleen huoneenlämpöä, kuten tuotetietolehtisen toiminnan kuvauksessa mainitaan). 3. Vahvista asetus painamalla painiketta “ok”, uuni käynnistyy. Kohdan merkkivalo syttyy. 4. Merkkivalo sammuu kun uuni saavuttaa valitun lämpötilan. Lämpötilan muuttaminen: 1. Käännä valitsin haluamasi lämpötilan kohdalle. Varoituksia: Jos haluat peruuttaa valinnan, käännä valitsin asentoon “0”. Voit myös painaa painiketta “set” uunin sammuttamiseksi, jolloin aikaisemmin valitut toiminnot pysyvät muistissa. Kypsennysajan asettaminen: Valitse kypsennysaika (käytettävissä kaikkien toimintojen kanssa, erikoistoimintoja lukuun ottamatta), jos haluat kytkeä uunin toimintaan määrätyksi ajaksi. Asetetun ajan kuluttua uuni sammuu automaattisesti. Pisin ohjelmoitavissa oleva aika on 6 tuntia. 1. Aseta toiminto ja lämpötila (katso lukua: “Kypsennystoiminnon valinta”) ohjeiden mukaan kohtaan 2 saakka, mutta älä vahvista painikkeella “ok”. 2. Paina painiketta “set” (näytössä syttyy merkkivalo kypsennysajan symbolin kohdalle) ja valitse 8 minuutin kuluessa haluamasi kypsennysaika painikkeella “-” tai “+”. 3. Vahvista asetus painamalla painiketta “ok”, uuni käynnistyy ja näytössä näkyy jäljellä oleva kypsennysaika. 4. Voit muuttaa valitsemaasi lämpötilaa kääntämällä valitsinta . Jäljellä oleva kypsennysaika palaa näyttöön 5 sekunnin kuluttua. Näyttöön tulee : Kun asetettu aika on kulunut, näyttöön tulee ja kuuluu äänimerkki. Uuni sammuu automaattisesti. Voit muuttaa kypsennysaikaa painikkeilla “-” tai “-” “+”. Palaa luvun “Kypsennysajan asettaminen” kohtaan 3. 1. Käännä valitsin asentoon “0” Näyttöön palaa kellonaika. Kypsennyksen päättymisajan valinta Näin voit asettaa kypsennyksen päättymisajan. Pisin ohjelmoitavissa oleva aika on 23 tuntia 59 minuuttia. 1. Noudata luvun “Kypsennysajan asettaminen” kohtien 1 ja 2 ohjeita. 2. Paina painiketta “set”: merkkivalo syttyy symbolin kohdalle. 3. Aseta kypsennyksen päättymisaika painikkeella “-” tai “-” “+”. 4. Vahvista kypsennyksen päättymisaika painamalla painiketta “ok”. Uuni kytkeytyy päälle automaattisesti hetkellä, joka on kypsennyksen päättymisaika miinus kypsennysaika. Näytössä syttyvät merkkivalot symbolien päälle. Erikoistoiminnot Käännä valitsin toiminnon kohdalle: syttyy symbolin kohdalle. Lämpimänäpito Pitää uunin lämpötilan jatkuvasti arvossa 80 °C. 1. Käännä valitsin symbolin kohdalle. 2. Vahvista asetus painamalla painiketta “ok”. 3. Käyttöpaneelin kohdassa näkyvä merkkivalo sammuu kun lämpötila 80 °C saavutetaan, näytössä vilkkuu valmistajan asettama aika 5 minuuttia ja kuuluu äänimerkki. 4. Laita ruoka uuniin. 5. Asetettua aikaa voi muuttaa painikkeella “+” tai “+” “-”. 6. Vahvista asetus painamalla painiketta “ok”. 7. Kun asetettu aika on kulunut uuni sammuu automaattisesti, näyttöön tulee ja kuuluu äänimerkki. Pizza Tässä toiminnossa lämpötila pysyy arvossa 250 °C ja se soveltuu pizzan paistamiseen. 1. Käännä valitsin symbolin kohdalle. 2. Vahvista asetus painamalla painiketta “ok”. 3. Käyttöpaneelin kohdassa näkyvä merkkivalo sammuu kun lämpötila 250 °C saavutetaan, näytössä vilkkuu valmistajan asettama aika 12 minuuttia ja kuuluu äänimerkki. 4. Laita ruoka uuniin. 5. Asetettua aikaa voi muuttaa painikkeilla “+” tai “+” “-”. 6. Vahvista asetus painamalla painiketta “ok”. 7. Kun asetettu aika on kulunut uuni sammuu automaattisesti, näyttöön tulee ja kuuluu äänimerkki.