Views
9 months ago

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 DA (857922101000) Scheda programmi

KitchenAid 901 237 42 - 901 237 42 DA (857922101000) Scheda programmi

TILBEREDNINGSTABELLER K

TILBEREDNINGSTABELLER K Ø D F I S K G R Ø N T S A P I Z Z A D ES S ER T E R B A G V Æ R K O S V MADVARER Lam, fårekød Steg (kalvesteg, flæskesteg, oksesteg) (kg 1) Kylling, kanin, and Kalkun (kg 3-4) Gås (kg 2) (HEL) (1-2 kg) Havbrasen, havbars, tunfisk, laks, torsk (KOTELETTER) (1 kg) Sværdfisk, tunfisk Fyldte peberfrugter og tomater Ovnstegte kartofler Funktion Foropvarmning (minutter) Ribbe (fra bunden) Temperatur (°C) * Se vejledningen i brug, afsnittet “Specialfunktioner”, vedrørende tiderne for forvarmning. Tilberedningstid (minutter) X 2 200 90 - 110 - 2 200 90 - 110 X 2 200 100 - 110 - 2 200 100 - 110 X 2 200 80 - 90 - 2 200 80 - 90 X 1 200 160 - 180 - 1 200 160 - 180 X 2 200 100 - 130 - 2 200 100 - 130 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 3 180 50 - 60 X 2 200 60 - 70 - 2 180 60 - 70 X 2 200 50 - 60 - 2 200 50 - 60 Pizza X 2 250 15 - 20 Kager med hævemiddel X 2 170 40 - 50 - 2 170 40 - 50 Ostetærter X 2 190 70 - 90 - 2 170 70 - 90 Tærter Æblestrudel Småkager X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 160 30 - 40 - 2 150 30 - 40 D E S S E R T E R B A G V Æ R K O SV K ØD F I S K MADVARER Æbleskiver Madtærter Frugttærter med for eksempel ananas, fersken Marengs Vol-au-vent Souffléer Lasagne Funktion TILBEREDNINGSTABEL FOR GRILLFUNKTIONEN MADVARER Funktion Bemærk: GRILL: Vend kødet, når det er halvt færdigt. Foropvarmning (minutter) Ribbe (fra bunden) Temperatur (°C) Tilberedningstid (minutter) X 2 190 40 - 50 - 2 180 40 - 50 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 180 50 - 60 - 2 180 50 - 60 X 2 90-100 150 - 180 - 2- 4 90-100 150 - 180 X 2 200 30 - 40 - 2 190 30 - 40 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 X 2 200 50 - 60 - 2 190 50 - 60 Foropvarmning (minutter) Ribbe (fra bunden) Temperatur (°C) Tilberedningstid (minutter) Entrecote X 3-4 225-250 40 - 50 Koteletter X 3-4 225-250 30 - 40 Medisterpølse X 3-4 225-250 30 - 40 Escalope X 3-4 225-250 30 - 40 Kyllingelår X 3-4 200-225 40 - 50 Grillspyd X 3-4 200-225 40 - 50 Spareribs X 3-4 200-225 40 - 50 1/2 kylling X 3 200-225 50 - 60 1/2 kylling - 2 200-225 50 - 60 Hel kylling - 2 200 60 - 70 Steg (flæskesteg, oksesteg) - 2 200 70 - 80 And - 2 200-210 80 - 90 Lammekølle - 2 200 70 - 80 Roastbeef - 2 225-250 50 - 60 Ovnstegte kartofler - 3 200-210 50 - 60 Fisk (havbrasen, ørred) - 2 190-200 50 - 60 Fiskekoteletter X 3-4 200-225 30 - 40

DK VEJLEDNING I BRUG AF DEN ELEKTRONISKE TIMER NUTID Elektronisk timer 1 2 3 4 5 Displayet Vælgerknap Programmeringsknap: (“set”) Trykknap til bekræftelse (“ok”) Knapper til ændring af tidsværdier (“-” “+”) Termostatknap Tænding af ovnen Når apparatet sluttes til elnettet for første gang, eller når der har været strømafbrydelse, viser displayet “12:00”. Valg og ændring af klokkeslæt: 1. Tryk påknappen “set”. Klokkeslættet blinker på displayet. 2. Tryk på knappen “-” eller“+” for at indstille klokkeslættet. 3. Tryk på knappen “set” og “-” eller “+” for at indstille minutterne. 4. Tryk på trykknappen “ok” for at bekræfte. Ændring af klokkeslættet: Hold knappen “ok” inde i 3 sekunder, til klokkeslættet blinker på displayet. Gentag ovenstående vejledning. Valg af tilberedningsfunktion: 1. Drej knappen til den valgte funktion. 2. Drej knappen for at vælge temperaturen. (Det er vigtigt, at: temperaturen, der vises under optøningen (defrost), er en enkelt angivelse og viser ikke, at ovnen er under opvarmning: ovntemperaturen kan hele tiden sammenlignes med rumtemperaturen, som anført i beskrivelsen af funktionen på produktarket). 3. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte; ovnen tænder. Lampen ved siden af tænder. 4. Kontrollampen slukker, når ovnen når den valgte temperatur. Ændring af temperaturen: 1. Drej knappen og vælg den ønskede temperatur igen. Bemærk: Et valg ændres ved at dreje knap til “0”. Alternativt trykkes på knappen “set” for at slukke ovnen, idet de tidligere valgte funktioner bevares. Valg af tilberedningens varighed: Vælg tilberedningens varighed (fås med alle funktionerne undtagen specialfunktionerne), hvis man ønsker at tænde ovnen med et specifikt tidsinterval. Ved slutningen af dette tidsinterval slukker ovnen automatisk. Tilberedningstiden kan maksimalt programmeres til 6 timer. 1. Indstil funktion og temperatur (se afsnittet: “Valg af tilberedningsfunktion”) til punkt 2 uden at bekræfte med trykknappen “ok”. 2. Tryk på knappen “set” (på displayet tænder kontrollampen ud for symbolet for varighed af tilberedning og vælg den ønskede varighed for tilberedning inden for 8 min. med knapperne “-” eller “+”. 3. Bekræft valget ved at trykke “ok”; ovnen tænder, og displayet viser varigheden af den resterende tilberedningstid. 4. Den tidligere indstillede temperatur ændres ved at dreje knappen . Vent 5 sekunder for atter at se den resterende varighed. Vises på displayet: Når den tidligere indstillede tid er forbi, vises på displayet, og der lyder et lydsignal. Ovnen slukker automatisk. Tilberedningens varighed kan ændres med knapperne “-”eller o “-” “+”. Vend tilbage til punkt 3 i afsnittet “Valg af tilberedningens varighed”. 1. Drej knappen til “0” Displayet viser igen klokkeslættet. Valg af klokkeslæt for tilberedningens afslutning Denne funktion gør det muligt at programmere klokkeslættet for endt tilberedning. Den maksimale programmeringstid er 23 timer og 59 minutter. 1. Følg punkt 1 og 2 i afsnittet “Valg af tilberedningens varighed” 2. Tryk på “set” for at indstille klokkeslættet for endt tilberedning: kontrollampen tænder ud for symbolet . 3. Indstil klokkeslættet for endt tilberedning med knapperne “-” eller “-” “+”. 4. Tryk på “ok” for at bekræfte klokkeslættet for endt tilberedning. Ovnen starter automatisk på tidspunktet for endt tilberedning minus tilberedningstiden: på displayet tænder kontrollamperne over symbolerne . Specialfunktioner Drej knappen til funktionen : tænder tæt ved symbolet . Varmholdning Holder ovnen på en konstant temperatur på 80°C. 1. Drej knap til symbolet 2. Tryk på trykknappen “ok” for at bekræfte. 3. Kontrollampen på betjeningspanelet slukker,“-”“+”når temperaturen 80 °C er nået, en tid på 5 minutter indstillet af producenten blinker på displayet, og der høres et lydsignal. 4. Sæt retten i ovnen. 5. Den forudindstillede tid kan ændres med knapperne “+” eller “+” “-”. 6. Tryk på trykknappen “ok” for at bekræfte. 7. Når den indstillede tid er forbi, slukkes ovnen automatisk, displayet viser , og der lyder et lydsignal. Pizza Funktion med fast temperatur på 250°C, velegnet til bagning af pizza. 1. Drej knap til symbolet . 2. Tryk på knappen “ok” for at bekræfte. 3. Kontrollampen ud for på betjeningspanelet slukker, når temperaturen på 250 °C, en tid indstillet af producenten på 12 minutter er nået og blinker på displayet, og et lydsignal lyder igen. 4. Sæt retten i ovnen. 5. Den forudindstillede tid kan ændres med trykknapperne “+” “-”. 6. Tryk på trykknappen “ok” for at bekræfte. 7. Når den indstillede tid er forbi, slukkes ovnen automatisk, displayet viser , og der lyder et lydsignal.