Views
9 months ago

KitchenAid 900 162 28 - 900 162 28 NL (853976216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 28 - 900 162 28 NL (853976216000) Istruzioni per l'Uso

VOOR HET GEBRUIK VAN DE

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST x Het door U aangeschafte produkt is een koel-/vriescombinatie en is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het vriesvak < maakt het mogelijk vers en gekookt voedsel perfect in te vriezen, ijsblokjes te maken en al (diep)gevroren voedingsmiddelen te bewaren. Het vriesvak wordt handmatig ontdooid. Het koelgedeelte wordt automatisch ontdooid en er kunnen verse etenswaren en dranken in worden bewaard. Wij nodigen u uit de gebruiksinstructies aandachtig door te lezen om uw koelkast optimaal te kunnen gebruiken. In de instructies treft u ook een beschrijving van het apparaat aan en nuttige wenken voor het bewaren van voedsel. Bewaar dit boekje voor raadpleging in de toekomst. 1. Controleer, nadat u de koelkast heeft uitgepakt, of deze niet beschadigd is en of de deuren perfect sluiten. De wederverkoper dient binnen 24 uur van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. 2. Wij adviseren minstens 2 uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, zodat het koelcircuit perfect kan werken. 3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus volgens de instructies van de fabrikant en volgens de ter plekke geldende voorschriften. MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN 1. Verpakking d Het verpakkingsmateriaal kan 100% worden gerecycled en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking ervan moeten de plaatselijke voorschriften worden gevolgd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen, enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, want dat zou een bron van gevaren kunnen vormen. 2. Produkt De koelkast is geproduceerd van materiaal dat kan worden gerecycled. Sloop het apparaat in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor verwerking van afval. Maak hem onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar breng hem naar een speciaal verzamelcentrum voor herwinning van de koelgassen. Informatie Dit apparaat bevat geen HCFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFK (het koelcircuit bevat R600a – Isobutaan). Raadpleeg voor verdere details het typeplaatje op het apparaat. 26

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN x x x x x x x Gebruik het koelgedeelte alleen voor het bewaren van vers voedsel en het vriesvak alleen voor het bewaren van ingevroren voedsel, het invriezen van verse voedingsmiddelen en het produceren van ijsblokjes. Let erop dat de ventilatie-openingen van de koelkast niet worden afgedekt of verstopt raken. Zetgeenvloeistoffeninglasinhetvriesvak, want deze zouden kunnen ontploffen. Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit hetvriesvakkomen,wantdezezijnzokoud dat ze brandwonden zouden kunnen veroorzaken. Om risico’s op verstikking of verstrikt raken te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in de koelkast te spelen of zich erin te verstoppen. Voor het uitvoeren van onderhouds- of reinigingswerkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken of moet de elektrische voeding worden afgesneden. De voedingskabel mag uitsluitend door een geautoriseerd persoon vervangen worden. Conformiteitsverklaring x Dit apparaat is bedoeld om in contact te komenmetvoedingsmiddelenenisin overeenstemming met het Europese Richtlijn 89/109/EEG Voor apparaten met Isobutaan (R600a) Het koelgas Isobutaan is een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is, maar wel brandbaar. Daarom is het essentiëel dat u goed controleert of de buizen van het koelcircuit niet beschadigt zijn. 27