Views
6 months ago

KitchenAid 900 162 28 - 900 162 28 NL (853976216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 900 162 28 - 900 162 28 NL (853976216000) Istruzioni per l'Uso

WERKING VAN HET

WERKING VAN HET KOELGEDEELTE Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met < sterren. Het ontdooien van het koelgedeelte is volledig automatisch. De koelkast kan werken bij omgevingstemperaturen tussen +10 o Cen+38 o C. De optimale prestaties worden bereikt bij temperaturen tussen +16 o Cen32 o C. Ingebruikneming van de koelkast Steek de stekker in het stopcontact. De temperatuur van zowel het koelgedeelte als van het vriesvak kan worden geregeld via de thermostaat. Regelen van de temperatuur van de vakken: 1. Voor een correcte werking en de beste bewaring van het voedsel in beide vakken. Wij adviseren de thermostaat in te stellen aan de hand van de aanwijzingen die op bijgaand blad vermeld worden. 2. Indien u de temperatuur in de vakken wilt wijzigen, moet u aan de regelknop van de thermostaat draaien: x op een lager cijfer 1-2 indien u een MINDER KOUDE temperatuur in de vakken wilt. x op een hoger cijfer 5-7 voor een KOUDERE temperatuur. Thermostaat op x : het apparaat en de verlichting erin werken niet. Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de temperatuur in de twee vakken. De stand van de thermostaat dient te variëren op grond van deze factoren. Het bewaren van voedsel in het koelgedeelte: 1. Zet de voedingsmiddelen in de koelkast zoals wordt aangegeven op de afbeelding hiernaast A. Gekookt voedsel B. Vlees, vis C. Groente en fruit D. Flessen E. Eieren F. Boter, kaas, zuivelprodukten Opmerking: x Deafstandtussenderekkenendeachterwand aan de binnenzijde van de koelkast waarborgt een vrije luchtcirculatie. x Zet het voedsel niet zo in de koelkast dat het in aanraking komt met de achterwand. x Zet geen voedsel dat nog warm is in de vakken. x Bewaar vloeistoffen in afgesloten flessen of schalen. x Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming in de onderste lade tot gevolg hebben; dit is niet van invloedopdecorrectewerkingvanhet apparaat. 28

WERKING VAN HET VRIESVAK Het vriesvak is een vak met < sterren. Er kunnen diepgevroren produkten in worden bewaard voor een periode die op de verpakking staat vermeld. Bovendien kunnen verse voedingsmiddelen worden ingevroren door hen op het rooster te zetten, op het hoogste niveau, terwijl de al bevroren etenswaren op het lagere niveau in het vak kunnen worden bewaard, zodat ze niet in aanraking komen met de voedingsmiddelen die nog moeten worden ingevroren. De hoeveelheid vers voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren staat vermeld op het plaatje met het serienummer. Belangrijk Wikkel of verpak het verse voedsel dat moet worden ingevroren in: x Aluminiumfolie, doorzichtig plasticfolie, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor het in te vriezen voedsel. x Het vriesvak kan de temperatuur die geschikt is voor het bewaren van voedsel ook handhaven wanneer de stroom uitvalt. Het wordt hoe dan ook aanbevolen om gedurende die tijd het vriesvak niet te openen. Belangrijk: In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren voedingsmiddelen kunnen worden bewaard. Op het moment waarop u diepvriesprodukten aanschaft, moet u erop letten: x Of de verpakking of het pak onbeschadigd zijn, want anders kan het produkt bederven. Indien een pakje bol staat of als er vochtvlekken op zitten, is het niet in optimale omstandigheden geconserveerd en kan het begonnen zijn te ontdooien. x Dat de diepvriesprodukten als laatste worden gekocht en worden vervoerd in isolerende tassen x Dat de diepvriesprodukten in het vriesvak worden gezet zodra u thuis komt. x Dat gedeeltelijk ontdooide produkten niet opnieuw worden bevroren, maar binnen 24 uur worden geconsumeerd. x Temperatuurverschillen worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. Neem de datum van uiterste houdbaarheid die op de verpakking staat vermeld, in acht. x Volg altijd de instructies op de verpakking voor het bewaren van diepvriesprodukten. Produktie van ijsblokjes x Vul het bakje voor − met water en zet het op de bodem van het vriesvak. Indien het bakje vastvriest aan de bodem van het vak, mag u geen scherpe of snijdende voorwerpen gebruiken om het los te maken. 29