Views
8 months ago

KitchenAid 70123026 - 70123026 NL (858753601770) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 70123026 - 70123026 NL (858753601770) Istruzioni per l'Uso

MINUTNIK (TIMER)

MINUTNIK (TIMER) KUCHENNY Z FUNKCJI TEJ MOŻNA KORZYSTAĆ , gdy należy zmierzyć dokładny czas, np. podczas gotowania jajek lub wyrastania ciasta przed jego pieczeniem itd. USTAWIĆ POKRĘTŁO WIELOFUNKCYJNE na zero. OBRACAĆ POKRĘTŁEM REGULACYJNYM , aby ustawić czas. MINUTNIK AUTOMATYCZNIE ROZPOCZNIE odliczanie po upływnie 1 sekundy. GDY MINUTNIK ZAKOŃCZY ODLICZANIE , rozlegnie się sygnał akustyczny. ZEGAR (C) (A) (B) (A). USTAWIĆ POKRĘTŁO WIELOFUNKCYJNE na zero. (B). NACISNĄĆ I PRZYTRZYMAĆ PRZYCISK SELECT PRZEZ 3 sekundy, dopóki nie zacznie migać cyfra po lewej stronie (godzinowa). OBRACAĆ POKRĘTŁEM REGULACYJNYM w celu ustawienia godziny. PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK “Select”. Migają dwie, prawe cyfry (minuty). OBRACAĆ POKRĘTŁEM REGULACYJNYM w celu ustawienia minut. PONOWNIE NACISNĄĆ PRZYCISK “Select”. PO PODŁĄCZENIU URZĄDZENIA do sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu, wyświetlacz jest wygaszony. Jeżeli nie ustawimy zegara, wyświetlacz pozostanie pusty, aż do momentu ustawienia czasu gotowania. ZEGAR JEST NASTAWIONY i uruchomiony. CHCĄC USUNĄĆ WYŚWIETLANIE ZEGARA , po jego ustawieniu wystarczy ponownie nacisnąć przycisk zegara i przytrzymać go przez 3 sekundy, a następnie nacisnąć przycisk Stop (c). ABY PRZYWRÓCIĆ WYŚWIETLANIE ZEGARA, należy postępować jak podano poniżej. UWAGA: PODCZAS URUCHAMIANIA ZEGARA DRZWICZKI POWINNY BYĆ OTWARTE. Na zakończenie całej operacji mamy 10 minut. Jeśli drzwiczki są zamknięte, na każdy krok mamy 60 sekund czasu. 334

GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ MIKROFAL FUNKCJA TA JEST PRZEZNACZONA do normalnego gotowania i podgrzewania takich potraw, jak warzywa, ryby, ziemniaki i mięso. OBRÓCIĆ POKRĘTŁO WIELOFUNKCYJNE NA mikrofale. OBRACAĆ POKRĘTŁEM REGULACYJNYM , aby ustawić czas. NACISNĄĆ PRZYCISK “SELECT” , aby wybrać poziom mocy. OBRACAĆ POKRĘTŁEM REGULACYJNYM , aby ustawić żądany poziom mocy. NACISNĄĆ PRZYCISK “START”. PO ROZPOCZĘCIU PROCESU GOTOWANIA: Można łatwo zwiększać czas gotowania o kolejne 30-sekundowe okresy naciskając przycisk “Start”. Każde naciśnięcie zwiększa czas gotowania o 30 sekund. Obracając pokrętło +/- można również zmienić czas, wydłużając lub skracając go. NACISKAJĄC PRZYCISK “SELECT”, można przełączać między funkcją czas gotowania a funkcją poziom mocy. Obie funkcje można modyfikować w czasie gotowania obracając pokrętło regulacyjne. WYBIERANIE POZIOMU MOCY ZASILANIE JET (900 W) TYLKO MIKROFALE SUGEROWANE ZASTOSOWANIE: PODGRZEWANIE NAPOJÓW, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeśli produkt zawiera jaja lub masy kremowe, należy wybrać mniejszą moc. 750 W GOTOWANIE ryb, warzyw, mięsa, itp. 650 W DO POTRAW, których nie można mieszać. GOTOWANIE WYMAGAJĄCE dużej dokładności, np. sosów z dużą zawartością białka, potraw, 500 W których głównymi składnikami są jaja i ser oraz do dogotowywania potraw duszonych. 350 W GOTOWANIE GULASZU, roztapianie masła. 160 W ROZMRAŻANIE. Zmiękczanie masła, sera. 90 W UTRZYMANIE CIEPŁA. 0 W USTAWIANIE CZASU dochodzenia. 335

 • Page 1 and 2:

  FRAMTID MWC 6 GB FR DE IT NL ES PT

 • Page 3 and 4:

  GB FR DE IT NL ES PT SE DK NO FI HU

 • Page 5 and 6:

  IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ

 • Page 7 and 8:

  ACCESSORIES GENERAL THERE ARE a num

 • Page 9 and 10:

  KITCHEN TIMER USE THIS FUNCTION whe

 • Page 11 and 12:

  JET START THIS FUNCTION IS USED for

 • Page 13 and 14:

  THIS FUNCTION NEEDS TO KNOW the net

 • Page 15 and 16:

  GRILL COMBI USE THIS FUNCTION TO qu

 • Page 17 and 18:

  QUICK HEAT USE THIS FUNCTION to pre

 • Page 19 and 20:

  FORCED AIR COMBI USE THIS FUNCTION

 • Page 21 and 22:

  AUTO REHEAT FOOD DINNER PLATE (250

 • Page 23 and 24:

  AUTO COOK FOOD AMOUNT HINTS BAKED

 • Page 25 and 26:

  AUTO FORCED AIR COMBI RECOMMENDED W

 • Page 27 and 28:

  TROUBLE SHOOTING GUIDE IF THE OVEN

 • Page 29 and 30:

  INSTALLATION FRANÇAIS FR INSTALLAT

 • Page 31 and 32:

  PRÉCAUTIONS GÉNÉRALITÉS N’UTI

 • Page 33 and 34:

  POUR INTERROMPRE LA CUISSON : SI VO

 • Page 35 and 36:

  CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FON

 • Page 37 and 38:

  DÉCONGÉLATION RAPIDE AMENEZ LE

 • Page 39 and 40:

  GRIL AMENEZ LE BOUTON MULTIFO

 • Page 41 and 42:

  TURBO GRIL COMBINÉ AMENE

 • Page 43 and 44:

  CHALEUR PULSÉE UTILISEZ CETTE FONC

 • Page 45 and 46:

  RÉCHAUFF. AUTO UTILISEZ CETTE FONC

 • Page 47 and 48:

  CUISSON AUTOMATIQUE (AUTO COOK)

 • Page 49 and 50:

  CHALEUR PULSÉE COMBINÉE AUTOMATIQ

 • Page 51 and 52:

  ENTRETIEN ET NETTOYAGE L’ENTRETIE

 • Page 53 and 54:

  LE SYMBOLE présent sur l’apparei

 • Page 55 and 56:

  SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF KEINE BR

 • Page 57 and 58:

  ZUBEHÖR ALLGEMEINES EINE REIHE von

 • Page 59 and 60:

  ZEITSCHALTUHR DEN MULTIFUNKTION

 • Page 61 and 62:

  SCHNELLSTARTFUNKTION DIESE FUNKTION

 • Page 63 and 64:

  BEI DIESER FUNKTION muss das Gewich

 • Page 65 and 66:

  KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL MIT D

 • Page 67 and 68:

  SCHNELLAUFHEIZEN DEN MULTIFUNK

 • Page 69 and 70:

  KOMBINATIONSBETRIEB MIT HEISSLUFT V

 • Page 71 and 72:

  AUTOM. AUFWÄRMEN LEBENSMITTEL ESS

 • Page 73 and 74:

  AUTOM. GAREN LEBENSMITTEL MENGE TIP

 • Page 75 and 76:

  AUTOMATISCHER KOMBINATIONSBETRIEB M

 • Page 77 and 78:

  ERST EINMAL SELBST PRÜFEN WENN DAS

 • Page 79 and 80:

  INSTALLAZIONE ITALIANO IT MONTAGGIO

 • Page 81 and 82:

  PRECAUZIONI SUGGERIMENTI GENERALI Q

 • Page 83 and 84:

  SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA CO

 • Page 85 and 86:

  COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICR

 • Page 87 and 88:

  FUNZIONE JET DEFROST RUOTARE la

 • Page 89 and 90:

  FUNZIONE GRILL RUOTARE LA MAN

 • Page 91 and 92:

  TURBO GRILL COMBI RUOTARE

 • Page 93 and 94:

  FUNZIONE VENTILATO UTILIZZARE quest

 • Page 95 and 96:

  RISCALDAMENTO AUTOMATICO USARE QUES

 • Page 97 and 98:

  FUNZIONE COTTURA AUTOMATICA

 • Page 99 and 100:

  FUNZIONE AUTOMATICA VENTILATO COMBI

 • Page 101 and 102:

  LA PULIZIA È LA SOLA MANUTENZIONE

 • Page 103 and 104:

  CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL

 • Page 105 and 106:

  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

 • Page 107 and 108:

  ACCESSOIRES ALGEMEEN ER ZIJN VERSCH

 • Page 109 and 110:

  KOOKWEKKER GEBRUIK DEZE FUNCTIE als

 • Page 111 and 112:

  STRAAL START GEBRUIK DEZE FUNCTIE v

 • Page 113 and 114:

  VOOR DEZE FUNCTIE MOET het nettogew

 • Page 115 and 116:

  GRILL COMBI GEBRUIK DEZE FUNCTIE OM

 • Page 117 and 118:

  SNEL VERHITTEN DRAAI DE MULTI

 • Page 119 and 120:

  HETE LUCHT COMBI MET DEZE FUNCTIE k

 • Page 121 and 122:

  AUTO-VERWARMEN VOEDSEL MAALTIJDBORD

 • Page 123 and 124:

  AUTO-KOOK VOEDSEL HOEVEELHEID TIPS

 • Page 125 and 126:

  AUTO HETE LUCHT COMBI AANBEVOLEN GE

 • Page 127 and 128:

  STORINGEN OPSPOREN ALS DE OVEN NIET

 • Page 129 and 130:

  INSTALACIÓN ESPAÑOL ES MONTAJE DE

 • Page 131 and 132:

  PRECAUCIONES GENERALES ¡ESTE APARA

 • Page 133 and 134:

  PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓ

 • Page 135 and 136:

  COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROO

 • Page 137 and 138:

  DESCONGELACIÓN RÁPIDA UTILICE EST

 • Page 139 and 140:

  GRATINADOR (GRILL) GIRE EL S

 • Page 141 and 142:

  TURBO GRILL COMBI GIRE EL

 • Page 143 and 144:

  AIRE FORZADO UTILICE ESTA FUNCIÓN

 • Page 145 and 146:

  CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO GIR

 • Page 147 and 148:

  COCCIÓN AUTOMÁTICA GIRE E

 • Page 149 and 150:

  AIRE FORZADO AUTO COMBI UTILICE EST

 • Page 151 and 152:

  MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LA LIMPIEZ

 • Page 153 and 154:

  CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL ME

 • Page 155 and 156:

  INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTAN

 • Page 157 and 158:

  ACESSÓRIOS GERAL EXISTEM vários a

 • Page 159 and 160:

  TEMPORIZADOR DE COZINHA RODE O

 • Page 161 and 162:

  FUNÇÃO JET START ESTA FUNÇÃO É

 • Page 163 and 164:

  ESTA FUNÇÃO tem de saber o peso l

 • Page 165 and 166:

  GRILL COMBI UTILIZE ESTA FUNÇÃO P

 • Page 167 and 168:

  AQUECIMENTO RÁPIDO RODE O BO

 • Page 169 and 170:

  AR FORÇADO COMBI UTILIZE ESTA FUN

 • Page 171 and 172:

  AQUECIMENTO AUTOMÁTICO ALIMENTO P

 • Page 173 and 174:

  COZEDURA AUTOMÁTICA ALIMENTO QUANT

 • Page 175 and 176:

  AR FORÇADO COMBI AUTO PESOS RECOME

 • Page 177 and 178:

  GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 • Page 179 and 180:

  INSTALLATION SVENSKA SE MONTERING A

 • Page 181 and 182:

  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ALLMÄNNA

 • Page 183 and 184:

  AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN A

 • Page 185 and 186:

  TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROV

 • Page 187 and 188:

  JET DEFROST (SNABBUPPTINING) ANVÄN

 • Page 189 and 190:

  GRILLNING VRID FUNKTIONSKNAPPEN

 • Page 191 and 192:

  TURBOGRILL KOMBI VRID FUNK

 • Page 193 and 194:

  VRID FUNKTIONSKNAPPEN till varmluft

 • Page 195 and 196:

  AUTOMATISK UPPVÄRMNING ANVÄND DEN

 • Page 197 and 198:

  AUTOMATISK TILLAGNING VRID

 • Page 199 and 200:

  AUTOMATISK VARMLUFT KOMBI ANVÄND D

 • Page 201 and 202:

  UNDERHÅLL OCH RENGÖRING RENGÖRIN

 • Page 203 and 204:

  MILJÖTIPS ALLT FÖRPACKNINGSMATERI

 • Page 205 and 206:

  VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE

 • Page 207 and 208:

  TILBEHØR GENERELT DER ER ET stort

 • Page 209 and 210:

  MINUTUR (TIMER) ANVEND DENNE FUNKTI

 • Page 211 and 212:

  JET START DENNE FUNKTION BRUGES til

 • Page 213 and 214:

  VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN “ke

 • Page 215 and 216:

  GRILL KOMBI ANVEND DENNE FUNKTION T

 • Page 217 and 218:

  HURTIG OPVARMNING DREJ MULTIFU

 • Page 219 and 220:

  VARMLUFT KOMBI ANVEND DENNE FUNKTIO

 • Page 221 and 222:

  AUTO REHEAT (AUTOMATISK OPVARMNING)

 • Page 223 and 224:

  AUTO-TILBEREDNING MADVARER MÆNGDE

 • Page 225 and 226:

  AUTO-VARMLUFT KOMBI ANBEFALET VÆGT

 • Page 227 and 228:

  FEJLFINDINGSOVERSIGT HVIS OVNEN IKK

 • Page 229 and 230:

  INSTALLASJON NORSK NO MONTERE APPAR

 • Page 231 and 232:

  FORHOLDSREGLER GENERELT DETTE APPAR

 • Page 233 and 234:

  STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBERED

 • Page 235 and 236:

  TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØ

 • Page 237 and 238:

  JET DEFROST BRUK DENNE FUNKSJONEN k

 • Page 239 and 240:

  GRILL DREI MULTIFUNKSJONSKNAPP

 • Page 241 and 242:

  TURBO KOMBIGRILL DREI MUL

 • Page 243 and 244:

  VARMLUFT BRUK DENNE FUNKSJONEN f

 • Page 245 and 246:

  AUTO OPPVARMING DREI MULTIFUN

 • Page 247 and 248:

  AUTO TILBEREDNING DREI MULT

 • Page 249 and 250:

  AUTO KOMBIVARMLUFT BRUK DENNE FUNKS

 • Page 251 and 252:

  RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD RENGJØR

 • Page 253 and 254:

  MILJØTIPS ESKEN BESTÅR AV 100 % r

 • Page 255 and 256:

  TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE

 • Page 257 and 258:

  VARUSTEET YLEISTÄ UUNEJA VARTEN on

 • Page 259 and 260:

  AJASTIN AJASTIMEN avulla voit asett

 • Page 261 and 262:

  PIKAKÄYNNISTYS (JET START) TÄTÄ

 • Page 263 and 264:

  TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJEL

 • Page 265 and 266:

  GRILLIYHDISTELMÄ TÄLLÄ TOIMINNOL

 • Page 267 and 268:

  PIKAKUUMENNUS KÄÄNNÄ MONIT

 • Page 269 and 270:

  KIERTOILMAYHDISTELMÄ TÄLLÄ TOIMI

 • Page 271 and 272:

  AUTOMAATTINEN KUUMENNUS RUOKA ATER

 • Page 273 and 274:

  AUTOMAATTINEN KYPSENNYS RUOKA MÄÄ

 • Page 275 and 276:

  AUTOMAATTINEN KIERTOILMAYHDISTELMÄ

 • Page 277 and 278:

  VIANMÄÄRITYS JOS UUNI EI TOIMI, t

 • Page 279 and 280:

  BEÜZEMELÉS MAGYAR HU A KÉSZÜLÉ

 • Page 281 and 282:

  ÓVINTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS A KÉ

 • Page 283 and 284: A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LE
 • Page 285 and 286: SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁ
 • Page 287 and 288: JET FELENGEDÉS FORGASSUK EL A M
 • Page 289 and 290: GRILL FORGASSUK EL A MULTIFUN
 • Page 291 and 292: TURBO GRILL KOMBI FORGASS
 • Page 293 and 294: LEVEGŐKERINGETÉS EZ A FUNKCIÓ ha
 • Page 295 and 296: AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS FORGA
 • Page 297 and 298: AUTOMATIKUS SÜTÉS HELYEZZÜK AZ
 • Page 299 and 300: AUTO LEVEGŐKERINGETÉS KOMBI EZ A
 • Page 301 and 302: NORMÁL HASZNÁLAT MELLETT a tiszt
 • Page 303 and 304: KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK A CSOM
 • Page 305 and 306: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY P
 • Page 307 and 308: PŘÍSLUŠENSTVÍ VŠEOBECNÉ ÚDAJ
 • Page 309 and 310: MINUTKA TUTO FUNKCI POUŽIJTE, pot
 • Page 311 and 312: PŘEPÍNAČ FUNKCÍ otočte do polo
 • Page 313 and 314: U TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit
 • Page 315 and 316: KOMBINOVANÝ GRIL TUTO FUNKCI POUŽ
 • Page 317 and 318: RYCHLÝ OHŘEV PŘEPÍNAČ FU
 • Page 319 and 320: KOMBINOVANÝ NUCENÝ OBĚH VZDUCHU
 • Page 321 and 322: AUTOMATICKÝ OHŘEV JÍDLO HOTOVÉ
 • Page 323 and 324: AUTOMATICKÉ VAŘENÍ JÍDLO MNOŽS
 • Page 325 and 326: KOMBINOVANÝ NUCENÝ OBĚH VZDUCHU
 • Page 327 and 328: JAK ODSTRANIT PORUCHU POKUD TROUBA
 • Page 329 and 330: INSTALACJA POLSKI PL MONTAŻ URZĄD
 • Page 331 and 332: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGI OGÓLNE
 • Page 333: PRZERWANIE PROCESU GOTOWANIA: PRZER
 • Page 337 and 338: ROZMRAŻANIE (JET DEFROST) FUNKCJI
 • Page 339 and 340: GRILL OBRÓCIĆ POKRĘTŁO WIE
 • Page 341 and 342: TURBO GRILL COMBI USTAWI
 • Page 343 and 344: WYMUSZONY NADMUCH FUNKCJA SŁUŻY D
 • Page 345 and 346: AUTOMATYCZNE PODGRZEWANIE OBR
 • Page 347 and 348: AUTOMATYCZNE GOTOWANIE OBR
 • Page 349 and 350: WYMUSZONY NADMUCH AUTO COMBI FUNKCJ
 • Page 351 and 352: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MYCIE JES
 • Page 353 and 354: OCHRONA ŚRODOWISKA SYMBOL umieszcz
 • Page 355 and 356: ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕ
 • Page 357 and 358: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В П
 • Page 359 and 360: ТАЙМЕР ПОВЕРНИТЕ
 • Page 361 and 362: БЫСТРЫЙ ПУСК (JET START)
 • Page 363 and 364: ДЛЯ РАБОТЫ В ЭТОМ Р
 • Page 365 and 366: ГРИЛЬ-КОМБИ ПО
 • Page 367 and 368: БЫСТРЫЙ НАГРЕВ
 • Page 369 and 370: КОНВЕКЦИЯ-КОМБИ
 • Page 371 and 372: АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗ
 • Page 373 and 374: АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИ
 • Page 375 and 376: АВТО КОНВЕКЦИЯ-КОМ
 • Page 377 and 378: ЭТИ КОМПОНЕНТЫ МОЖ
 • Page 379 and 380: INŠTALÁCIA SLOVENSKY SK MONTÁŽ
 • Page 381 and 382: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY VŠEOBECNÉ
 • Page 383 and 384: PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENI
 • Page 385 and 386:

  VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI POUŽIT

 • Page 387 and 388:

  ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE O

 • Page 389 and 390:

  GRIL OTOČTE MULTIFUNKČN

 • Page 391 and 392:

  TURBO GRIL KOMBI OTOČTE

 • Page 393 and 394:

  TEPLOVZDUŠNÝ OHREV POUŽÍVAJTE T

 • Page 395 and 396:

  AUTOMATICKÝ OHREV POUŽÍVAJTE TÚ

 • Page 397 and 398:

  AUTOMATICKÉ VARENIE OTOČT

 • Page 399 and 400:

  AUTOMATICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ OHREV K

 • Page 401 and 402:

  ÚDRŽBA A ČISTENIE JEDINOU POTREB

 • Page 403 and 404:

  OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA CEL

 • Page 405 and 406:

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Page 407 and 408:

  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤ

 • Page 409 and 410:

  ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Γ

 • Page 411 and 412:

  ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ (JET STAR

 • Page 413 and 414:

  ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ

 • Page 415 and 416:

  ΓΚΡΙΛ COMBI ΧΡΗΣΙMΟΠΟ

 • Page 417 and 418:

  ΓΡΗΓΟΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

 • Page 419 and 420:

  ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ COMBI

 • Page 421 and 422:

  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ Τ

 • Page 423 and 424:

  ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

 • Page 425 and 426:

  ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣ Α

 • Page 427 and 428:

  ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ

 • Page 429 and 430:

  429

 • Page 431 and 432:

  431