Views
3 months ago

KitchenAid 70123026 - 70123026 FR (858753601770) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 70123026 - 70123026 FR (858753601770) Istruzioni per l'Uso

ÁLTALÁNOS A

ÁLTALÁNOS A KERESKEDELEMBEN különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjünk meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullámú sütéshez. A SÜTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT GYŐZŐDJÜNK MEG ARRÓL, hogy az alkalmazandó eszközök ellenállnake a sütőben keletkező hőnek, és átengedik-e a mikrohullámokat. AMIKOR AZ ÉTELT ÉS A TARTOZÉKOKAT BETESSZÜK a mikrohullámú sütőbe, akkor ellenőrizzük, hogy azok ne érjenek hozzá a sütő belsejéhez. Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket tartalmazó tartozékok esetén fontos. HA A FÉMET TARTALMAZÓ TARTOZÉKOK a sütő működése közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, akkor szikra keletkezhet, és a sütő károsodhat. A SÜTŐ BEINDÍTÁSA ELŐTT mindig győződjünk meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. FORGÓTÁNYÉR TARTÓ A FORGÓTÁNYÉR TARTÓT az üveg forgótányér alá helyezzük. A forgótányér tartóra az üveg forgótányéron kívül soha ne helyezzünk más edényt. A forgótányér tartót helyezzük be a sütőbe. ÜVEG FORGÓTÁNYÉR MINDEN SÜTÉSI MÓDOZATNÁL használjuk az üveg forgótányért. Ez felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszennyeznék a sütő belterét. Helyezzük az üveg forgótányért a forgótányér tartóra. 282 TARTOZÉKOK CUMISÜVEGTARTÓ OLYANKOR HASZNÁLJUK A CUM- ISÜVEGTARTÓT, amikor a bébiételt olyan üvegben melegítjük, ami túl magas ahhoz, hogy magában a sütőbe lehessen állítani. A bébiételek melegítésére vonatkozó bővebb tájékoztatást lásd az “Óvintézkedések” c. fejezetben. ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR EZ AZ AUTOMATIKUS BIZTONSÁGI FUNKCIÓ EGY PERCCEL AZUTÁN KAPCSOL BE, hogy a sütő visszatékészenléti állapotba. (A sütő akkor van készenléti állapotban, amikor a pontos idő látható a kijelzőn, vagy, amennyiben az óra nincs beállítva, amikor a kijelző üres.) rt SÜTŐLAP A SÜTŐLAPOT levegőkeringetéses sütéskor vagy grillezéskor használjuk. Soha ne használjuk mikrohullámmal való kombinálás esetén DRÓTÁLLVÁNY A DRÓTÁLLVÁNYT AKKOR HASZNÁLJUK, amikor Levegőkeringetés, Grill, Levegőkeringetés kombi, Auto. levegőkeringetés kombi vagy Turbó grill kombi funkcióval főzünk vagy sütünk. AMIKOR MIKROHULLÁM HASZNÁLATA NÉLKÜL GRILLEZÜNK, helyezzük a drótállványt a sütőlapra, hogy az élelmiszert a felső részen lévő grillező elemhez közelebb emeljük. A SÜTŐ AJTAJÁT KI KELL NYITNI ÉS BE KELL ZÁRNI (pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár kioldana. Máskülönben a kijelzőn megjelenik a “DOOR” felirat. door

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE: A SÜTÉS SZÜNETELTETHETŐ az ajtó kinyitásával, ha ellenőrizni, összekeverni, vagy megforgatni szeretnénk az ételt. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi. A SÜTÉS FOLYTATÁSA: ZÁRJUK BE AZ AJTÓT, és nyomjuk meg a START gombot EGYSZ- ER. A sütés onnét folytatódik, ahol megszakadt. A START GOMB KÉTSZER történő megnyomása a sütési időt 30 másodperccel meghosszabbítja. HA NEM AKARJUK FOLYTATNI A SÜTÉST: VEGYÜK KI AZ ÉTELT, zárjuk be az ajtót, és nyomjuk meg a STOP gombot HANGJELZÉS HALLHATÓ percenként 10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés kikapcsolásához nyomjuk meg a STOP gombot, vagy nyissuk ki az ajtót. MEGJEGYZÉS: A sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat akkor, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitottuk, majd visszazártuk. KÉSZENLÉTI SZINT A KÉSZENLÉTI SZINT A KÖVETKEZŐ FUNKCIÓKNÁL ÁLL REN- DELKEZÉSRE: AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS AUTOMATIKUS SÜTÉS AUTO LEVEGŐKERINGETÉS KOMBI A FENTI funkcióknál lehetőség van arra, hogy személyesen szabályozzuk a végeredményt a Készenléti szint beállítása funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi magasabb vagy alacsonyabb véghőmérséklet elérését az alapértelmezett normál beállításhoz képest. FOKOZATOK Hi 2 KÉSZENLÉTI SZINT HATÁS A LEGMAGASABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉRI EL Hi 1 MAGASABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉR EL - - - - ALAPÉRTELMEZETT NORMÁL BEÁLLÍTÁS Lo 1 Lo 2 ALACSONYABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉR EL A LEGALACSONYABB VÉGHŐMÉRSÉKLETET ÉRI EL AMIKOR EZEN FUNKCIÓK EGYIKÉT HASZNÁLJUK , a sütő az alapértelmezett normál beállítást választja. Ez a beállítás rendszerint a legjobb eredményeket biztosítja. Azonban ha a melegített étel túl meleg az azonnali fogyasztáshoz, ezt könnyen módosíthatjuk, mielőtt a következő alkalommal ezt a funkciót használnánk. Ez úgy végezhető el, hogy a beállító gombbal kiválasztjuk a Készenléti szintet közvetlenül azután, hogy megnyomtuk a Start gombot. MEGJEGYZÉS: A KÉSZENLÉTI SZINT csak a művelet első 20 másodperce alatt adható vagy változtatható meg. LEHŰTÉS EGY FUNKCIÓ BEFEJEZÉSEKOR a sütő egy hűtési műveletsort hajt végre. Ez természetes jelenség. A műveletsor végeztével a sütő automatikusan kikapcsol. A HŰTÉSI MŰVELETSOR a sütő bárminemű károsodása nélkül az ajtó kinyitásával félbeszakítható. 283

  • Page 1 and 2:

    FRAMTID MWC 6 GB FR DE IT NL ES PT

  • Page 3 and 4:

    GB FR DE IT NL ES PT SE DK NO FI HU

  • Page 5 and 6:

    IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ

  • Page 7 and 8:

    ACCESSORIES GENERAL THERE ARE a num

  • Page 9 and 10:

    KITCHEN TIMER USE THIS FUNCTION whe

  • Page 11 and 12:

    JET START THIS FUNCTION IS USED for

  • Page 13 and 14:

    THIS FUNCTION NEEDS TO KNOW the net

  • Page 15 and 16:

    GRILL COMBI USE THIS FUNCTION TO qu

  • Page 17 and 18:

    QUICK HEAT USE THIS FUNCTION to pre

  • Page 19 and 20:

    FORCED AIR COMBI USE THIS FUNCTION

  • Page 21 and 22:

    AUTO REHEAT FOOD DINNER PLATE (250

  • Page 23 and 24:

    AUTO COOK FOOD AMOUNT HINTS BAKED

  • Page 25 and 26:

    AUTO FORCED AIR COMBI RECOMMENDED W

  • Page 27 and 28:

    TROUBLE SHOOTING GUIDE IF THE OVEN

  • Page 29 and 30:

    INSTALLATION FRANÇAIS FR INSTALLAT

  • Page 31 and 32:

    PRÉCAUTIONS GÉNÉRALITÉS N’UTI

  • Page 33 and 34:

    POUR INTERROMPRE LA CUISSON : SI VO

  • Page 35 and 36:

    CUISSON ET RÉCHAUFFAGE AVEC LA FON

  • Page 37 and 38:

    DÉCONGÉLATION RAPIDE AMENEZ LE

  • Page 39 and 40:

    GRIL AMENEZ LE BOUTON MULTIFO

  • Page 41 and 42:

    TURBO GRIL COMBINÉ AMENE

  • Page 43 and 44:

    CHALEUR PULSÉE UTILISEZ CETTE FONC

  • Page 45 and 46:

    RÉCHAUFF. AUTO UTILISEZ CETTE FONC

  • Page 47 and 48:

    CUISSON AUTOMATIQUE (AUTO COOK)

  • Page 49 and 50:

    CHALEUR PULSÉE COMBINÉE AUTOMATIQ

  • Page 51 and 52:

    ENTRETIEN ET NETTOYAGE L’ENTRETIE

  • Page 53 and 54:

    LE SYMBOLE présent sur l’apparei

  • Page 55 and 56:

    SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF KEINE BR

  • Page 57 and 58:

    ZUBEHÖR ALLGEMEINES EINE REIHE von

  • Page 59 and 60:

    ZEITSCHALTUHR DEN MULTIFUNKTION

  • Page 61 and 62:

    SCHNELLSTARTFUNKTION DIESE FUNKTION

  • Page 63 and 64:

    BEI DIESER FUNKTION muss das Gewich

  • Page 65 and 66:

    KOMBINATIONSBETRIEB MIT GRILL MIT D

  • Page 67 and 68:

    SCHNELLAUFHEIZEN DEN MULTIFUNK

  • Page 69 and 70:

    KOMBINATIONSBETRIEB MIT HEISSLUFT V

  • Page 71 and 72:

    AUTOM. AUFWÄRMEN LEBENSMITTEL ESS

  • Page 73 and 74:

    AUTOM. GAREN LEBENSMITTEL MENGE TIP

  • Page 75 and 76:

    AUTOMATISCHER KOMBINATIONSBETRIEB M

  • Page 77 and 78:

    ERST EINMAL SELBST PRÜFEN WENN DAS

  • Page 79 and 80:

    INSTALLAZIONE ITALIANO IT MONTAGGIO

  • Page 81 and 82:

    PRECAUZIONI SUGGERIMENTI GENERALI Q

  • Page 83 and 84:

    SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA CO

  • Page 85 and 86:

    COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICR

  • Page 87 and 88:

    FUNZIONE JET DEFROST RUOTARE la

  • Page 89 and 90:

    FUNZIONE GRILL RUOTARE LA MAN

  • Page 91 and 92:

    TURBO GRILL COMBI RUOTARE

  • Page 93 and 94:

    FUNZIONE VENTILATO UTILIZZARE quest

  • Page 95 and 96:

    RISCALDAMENTO AUTOMATICO USARE QUES

  • Page 97 and 98:

    FUNZIONE COTTURA AUTOMATICA

  • Page 99 and 100:

    FUNZIONE AUTOMATICA VENTILATO COMBI

  • Page 101 and 102:

    LA PULIZIA È LA SOLA MANUTENZIONE

  • Page 103 and 104:

    CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL

  • Page 105 and 106:

    BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

  • Page 107 and 108:

    ACCESSOIRES ALGEMEEN ER ZIJN VERSCH

  • Page 109 and 110:

    KOOKWEKKER GEBRUIK DEZE FUNCTIE als

  • Page 111 and 112:

    STRAAL START GEBRUIK DEZE FUNCTIE v

  • Page 113 and 114:

    VOOR DEZE FUNCTIE MOET het nettogew

  • Page 115 and 116:

    GRILL COMBI GEBRUIK DEZE FUNCTIE OM

  • Page 117 and 118:

    SNEL VERHITTEN DRAAI DE MULTI

  • Page 119 and 120:

    HETE LUCHT COMBI MET DEZE FUNCTIE k

  • Page 121 and 122:

    AUTO-VERWARMEN VOEDSEL MAALTIJDBORD

  • Page 123 and 124:

    AUTO-KOOK VOEDSEL HOEVEELHEID TIPS

  • Page 125 and 126:

    AUTO HETE LUCHT COMBI AANBEVOLEN GE

  • Page 127 and 128:

    STORINGEN OPSPOREN ALS DE OVEN NIET

  • Page 129 and 130:

    INSTALACIÓN ESPAÑOL ES MONTAJE DE

  • Page 131 and 132:

    PRECAUCIONES GENERALES ¡ESTE APARA

  • Page 133 and 134:

    PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓ

  • Page 135 and 136:

    COCCIÓN Y CALENTAMIENTO CON MICROO

  • Page 137 and 138:

    DESCONGELACIÓN RÁPIDA UTILICE EST

  • Page 139 and 140:

    GRATINADOR (GRILL) GIRE EL S

  • Page 141 and 142:

    TURBO GRILL COMBI GIRE EL

  • Page 143 and 144:

    AIRE FORZADO UTILICE ESTA FUNCIÓN

  • Page 145 and 146:

    CALENTAMIENTO AUTOMÁTICO GIR

  • Page 147 and 148:

    COCCIÓN AUTOMÁTICA GIRE E

  • Page 149 and 150:

    AIRE FORZADO AUTO COMBI UTILICE EST

  • Page 151 and 152:

    MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA LA LIMPIEZ

  • Page 153 and 154:

    CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL ME

  • Page 155 and 156:

    INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTAN

  • Page 157 and 158:

    ACESSÓRIOS GERAL EXISTEM vários a

  • Page 159 and 160:

    TEMPORIZADOR DE COZINHA RODE O

  • Page 161 and 162:

    FUNÇÃO JET START ESTA FUNÇÃO É

  • Page 163 and 164:

    ESTA FUNÇÃO tem de saber o peso l

  • Page 165 and 166:

    GRILL COMBI UTILIZE ESTA FUNÇÃO P

  • Page 167 and 168:

    AQUECIMENTO RÁPIDO RODE O BO

  • Page 169 and 170:

    AR FORÇADO COMBI UTILIZE ESTA FUN

  • Page 171 and 172:

    AQUECIMENTO AUTOMÁTICO ALIMENTO P

  • Page 173 and 174:

    COZEDURA AUTOMÁTICA ALIMENTO QUANT

  • Page 175 and 176:

    AR FORÇADO COMBI AUTO PESOS RECOME

  • Page 177 and 178:

    GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

  • Page 179 and 180:

    INSTALLATION SVENSKA SE MONTERING A

  • Page 181 and 182:

    FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ALLMÄNNA

  • Page 183 and 184:

    AVBRYTA ELLER STOPPA TILLAGNINGEN A

  • Page 185 and 186:

    TILLAGNING OCH VÄRMNING MED MIKROV

  • Page 187 and 188:

    JET DEFROST (SNABBUPPTINING) ANVÄN

  • Page 189 and 190:

    GRILLNING VRID FUNKTIONSKNAPPEN

  • Page 191 and 192:

    TURBOGRILL KOMBI VRID FUNK

  • Page 193 and 194:

    VRID FUNKTIONSKNAPPEN till varmluft

  • Page 195 and 196:

    AUTOMATISK UPPVÄRMNING ANVÄND DEN

  • Page 197 and 198:

    AUTOMATISK TILLAGNING VRID

  • Page 199 and 200:

    AUTOMATISK VARMLUFT KOMBI ANVÄND D

  • Page 201 and 202:

    UNDERHÅLL OCH RENGÖRING RENGÖRIN

  • Page 203 and 204:

    MILJÖTIPS ALLT FÖRPACKNINGSMATERI

  • Page 205 and 206:

    VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE

  • Page 207 and 208:

    TILBEHØR GENERELT DER ER ET stort

  • Page 209 and 210:

    MINUTUR (TIMER) ANVEND DENNE FUNKTI

  • Page 211 and 212:

    JET START DENNE FUNKTION BRUGES til

  • Page 213 and 214:

    VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN “ke

  • Page 215 and 216:

    GRILL KOMBI ANVEND DENNE FUNKTION T

  • Page 217 and 218:

    HURTIG OPVARMNING DREJ MULTIFU

  • Page 219 and 220:

    VARMLUFT KOMBI ANVEND DENNE FUNKTIO

  • Page 221 and 222:

    AUTO REHEAT (AUTOMATISK OPVARMNING)

  • Page 223 and 224:

    AUTO-TILBEREDNING MADVARER MÆNGDE

  • Page 225 and 226:

    AUTO-VARMLUFT KOMBI ANBEFALET VÆGT

  • Page 227 and 228:

    FEJLFINDINGSOVERSIGT HVIS OVNEN IKK

  • Page 229 and 230:

    INSTALLASJON NORSK NO MONTERE APPAR

  • Page 231 and 232: FORHOLDSREGLER GENERELT DETTE APPAR
  • Page 233 and 234: STOPPE ELLER TA EN PAUSE I TILBERED
  • Page 235 and 236: TILBEREDE OG VARME MAT MED MIKROBØ
  • Page 237 and 238: JET DEFROST BRUK DENNE FUNKSJONEN k
  • Page 239 and 240: GRILL DREI MULTIFUNKSJONSKNAPP
  • Page 241 and 242: TURBO KOMBIGRILL DREI MUL
  • Page 243 and 244: VARMLUFT BRUK DENNE FUNKSJONEN f
  • Page 245 and 246: AUTO OPPVARMING DREI MULTIFUN
  • Page 247 and 248: AUTO TILBEREDNING DREI MULT
  • Page 249 and 250: AUTO KOMBIVARMLUFT BRUK DENNE FUNKS
  • Page 251 and 252: RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD RENGJØR
  • Page 253 and 254: MILJØTIPS ESKEN BESTÅR AV 100 % r
  • Page 255 and 256: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE
  • Page 257 and 258: VARUSTEET YLEISTÄ UUNEJA VARTEN on
  • Page 259 and 260: AJASTIN AJASTIMEN avulla voit asett
  • Page 261 and 262: PIKAKÄYNNISTYS (JET START) TÄTÄ
  • Page 263 and 264: TÄSSÄ TOIMINNOSSA UUNIIN ON OHJEL
  • Page 265 and 266: GRILLIYHDISTELMÄ TÄLLÄ TOIMINNOL
  • Page 267 and 268: PIKAKUUMENNUS KÄÄNNÄ MONIT
  • Page 269 and 270: KIERTOILMAYHDISTELMÄ TÄLLÄ TOIMI
  • Page 271 and 272: AUTOMAATTINEN KUUMENNUS RUOKA ATER
  • Page 273 and 274: AUTOMAATTINEN KYPSENNYS RUOKA MÄÄ
  • Page 275 and 276: AUTOMAATTINEN KIERTOILMAYHDISTELMÄ
  • Page 277 and 278: VIANMÄÄRITYS JOS UUNI EI TOIMI, t
  • Page 279 and 280: BEÜZEMELÉS MAGYAR HU A KÉSZÜLÉ
  • Page 281: ÓVINTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOS A KÉ
  • Page 285 and 286: SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁ
  • Page 287 and 288: JET FELENGEDÉS FORGASSUK EL A M
  • Page 289 and 290: GRILL FORGASSUK EL A MULTIFUN
  • Page 291 and 292: TURBO GRILL KOMBI FORGASS
  • Page 293 and 294: LEVEGŐKERINGETÉS EZ A FUNKCIÓ ha
  • Page 295 and 296: AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS FORGA
  • Page 297 and 298: AUTOMATIKUS SÜTÉS HELYEZZÜK AZ
  • Page 299 and 300: AUTO LEVEGŐKERINGETÉS KOMBI EZ A
  • Page 301 and 302: NORMÁL HASZNÁLAT MELLETT a tiszt
  • Page 303 and 304: KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK A CSOM
  • Page 305 and 306: DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY P
  • Page 307 and 308: PŘÍSLUŠENSTVÍ VŠEOBECNÉ ÚDAJ
  • Page 309 and 310: MINUTKA TUTO FUNKCI POUŽIJTE, pot
  • Page 311 and 312: PŘEPÍNAČ FUNKCÍ otočte do polo
  • Page 313 and 314: U TÉTO FUNKCE musí trouba zjistit
  • Page 315 and 316: KOMBINOVANÝ GRIL TUTO FUNKCI POUŽ
  • Page 317 and 318: RYCHLÝ OHŘEV PŘEPÍNAČ FU
  • Page 319 and 320: KOMBINOVANÝ NUCENÝ OBĚH VZDUCHU
  • Page 321 and 322: AUTOMATICKÝ OHŘEV JÍDLO HOTOVÉ
  • Page 323 and 324: AUTOMATICKÉ VAŘENÍ JÍDLO MNOŽS
  • Page 325 and 326: KOMBINOVANÝ NUCENÝ OBĚH VZDUCHU
  • Page 327 and 328: JAK ODSTRANIT PORUCHU POKUD TROUBA
  • Page 329 and 330: INSTALACJA POLSKI PL MONTAŻ URZĄD
  • Page 331 and 332: ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UWAGI OGÓLNE
  • Page 333 and 334:

    PRZERWANIE PROCESU GOTOWANIA: PRZER

  • Page 335 and 336:

    GOTOWANIE I PODGRZEWANIE ZA POMOCĄ

  • Page 337 and 338:

    ROZMRAŻANIE (JET DEFROST) FUNKCJI

  • Page 339 and 340:

    GRILL OBRÓCIĆ POKRĘTŁO WIE

  • Page 341 and 342:

    TURBO GRILL COMBI USTAWI

  • Page 343 and 344:

    WYMUSZONY NADMUCH FUNKCJA SŁUŻY D

  • Page 345 and 346:

    AUTOMATYCZNE PODGRZEWANIE OBR

  • Page 347 and 348:

    AUTOMATYCZNE GOTOWANIE OBR

  • Page 349 and 350:

    WYMUSZONY NADMUCH AUTO COMBI FUNKCJ

  • Page 351 and 352:

    CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MYCIE JES

  • Page 353 and 354:

    OCHRONA ŚRODOWISKA SYMBOL umieszcz

  • Page 355 and 356:

    ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕ

  • Page 357 and 358:

    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В П

  • Page 359 and 360:

    ТАЙМЕР ПОВЕРНИТЕ

  • Page 361 and 362:

    БЫСТРЫЙ ПУСК (JET START)

  • Page 363 and 364:

    ДЛЯ РАБОТЫ В ЭТОМ Р

  • Page 365 and 366:

    ГРИЛЬ-КОМБИ ПО

  • Page 367 and 368:

    БЫСТРЫЙ НАГРЕВ

  • Page 369 and 370:

    КОНВЕКЦИЯ-КОМБИ

  • Page 371 and 372:

    АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАЗ

  • Page 373 and 374:

    АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИ

  • Page 375 and 376:

    АВТО КОНВЕКЦИЯ-КОМ

  • Page 377 and 378:

    ЭТИ КОМПОНЕНТЫ МОЖ

  • Page 379 and 380:

    INŠTALÁCIA SLOVENSKY SK MONTÁŽ

  • Page 381 and 382:

    BEZPEČNOSTNÉ POKYNY VŠEOBECNÉ

  • Page 383 and 384:

    PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENI

  • Page 385 and 386:

    VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI POUŽIT

  • Page 387 and 388:

    ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE O

  • Page 389 and 390:

    GRIL OTOČTE MULTIFUNKČN

  • Page 391 and 392:

    TURBO GRIL KOMBI OTOČTE

  • Page 393 and 394:

    TEPLOVZDUŠNÝ OHREV POUŽÍVAJTE T

  • Page 395 and 396:

    AUTOMATICKÝ OHREV POUŽÍVAJTE TÚ

  • Page 397 and 398:

    AUTOMATICKÉ VARENIE OTOČT

  • Page 399 and 400:

    AUTOMATICKÝ TEPLOVZDUŠNÝ OHREV K

  • Page 401 and 402:

    ÚDRŽBA A ČISTENIE JEDINOU POTREB

  • Page 403 and 404:

    OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA CEL

  • Page 405 and 406:

    ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Page 407 and 408:

    ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤ

  • Page 409 and 410:

    ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Γ

  • Page 411 and 412:

    ΤΑΧΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ (JET STAR

  • Page 413 and 414:

    ΑΥΤΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ

  • Page 415 and 416:

    ΓΚΡΙΛ COMBI ΧΡΗΣΙMΟΠΟ

  • Page 417 and 418:

    ΓΡΗΓΟΡΟ ΖΕΣΤΑΜΑ

  • Page 419 and 420:

    ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ COMBI

  • Page 421 and 422:

    ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ Τ

  • Page 423 and 424:

    ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

  • Page 425 and 426:

    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΣ Α

  • Page 427 and 428:

    ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣ

  • Page 429 and 430:

    429

  • Page 431 and 432:

    431