Views
7 months ago

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 FI (857921516020) Installazione

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 FI (857921516020) Installazione

KitchenAid 901 506 22 - 901 506 22 FI (857921516020)

10200311FI.fm Page 23 Thursday, May 22, 2008 12:11 PM TYÖTASON ALLE SIJOITETTAVAN UUNIN ASENNUS Suosituksia TÄRKEÄÄ: ennen minkään asennus- tai huoltotoimenpiteen aloittamista uuni on kytkettävä irti sähköverkosta. • Asennuksen suorittaa pätevä teknikko valmistajan ohjeiden ja paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. • Kun olet purkanut uunin pakkauksen varmista, että uuni ei ole vahingoittunut kuljettamisen aikana ja että luukku sulkeutuu moitteettomasti. Jos et ole varma, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. • Aseta uuni pakkauksesta purkamisen jälkeen polystyreenialustalle suojataksesi sitä vahingoittumiselta. • Uunin asentamisen aikana on hyvä käyttää suojakäsineitä. • Älä nosta uunia luukun kahvasta. Tartu siihen reunoista ja pidä kiinni reunoissa olevista aukoista. Kalusteen valmistelu Työtason alle sijoitettava uuni • Uunin vieressä olevien keittiökalusteiden on oltava lämmönkestäviä (vähintään 80°C). • Sahaa kaluste ja työtaso ennen laitteen asettamista paikalleen. Poista huolellisesti kaikki lastut tai sahanpurut, sillä ne voivat haitata laitteiden toimintaa. • Uunin ja keittiökalusteen mitat näkyvät kuvissa 1-2-3. • Asianmukaisen ilmanvaihdon varmistamiseksi kalusteen pohjaan täytyy jättää kuvan 3 mittojen mukainen aukko. • Uunin yläreunan ja työtason alareunan väliin täytyy jäädä vähintään 5 mm tilaa (kuva 2). Älä koskaan sulje tätä aukkoa. • Varo, etteivät uunin reunat kosketa viereisiä kalusteita uunia asentaessasi. • Jos kalustetta ei ole kiinnitetty seinään, se täytyy kiinnittää kaupoista saatavissa olevilla tuilla (G), katso kuvaa 3. Liesi Huomaa: kun asennat lieden pintaan, joka on jotain muuta materiaalia kuin puuta (esim. marmoria, muovia, keramiikkaa, kiveä jne.), muista pyytää huoltopalvelusta kiinnitystuet (kuva 6-8). • Liesi asennetaan työtasoon, jonka paksuus on 20 - 50 mm. • Lieden ja uunin välissä ei saa olla mitään (esim. poikkipuita, eristeitä tms.). • Korkeiden keittiökaappien tulee olla ainakin 100 mm:n etäisyydellä keittotason reunasta (kuva 4). • Sahaa työtasoon aukko. Mitat on mainittu erillisessä tuotetietolehtisessä. • On suositeltavaa tiivistää työtason sisäreuna liimalla tai silikonilla. • Puhdista lieden reuna huolellisesti ja aseta siihen toimitettu tiiviste (ellei se ole jo valmiiksi asetettu). Tavallinen sähköliesi TÄRKEÄÄ: poista kaikki suojakalvot ennen lieden asentamista. • Jos työtaso on puinen, käytä toimitettuja kiinnittimiä ja ruuveja. 1. Aseta 4 kiinnitintä (B) (kuva 5) lieden alapuolella sijaitseviin uriin. 2. Sijoita liesi työtasoon. • Jos työtaso on marmoria tai muuta ainetta (muovia, keramiikka, kiveä jne.), se kiinnitetään erityisten tukien (C) avulla (kuva 6), jotka voit tilata huoltopalvelusta, koodi 4819 310 18528. 1. Kiinnitä tuet toimitetuilla ruuveilla valmiisiin reikiin. 2. Sijoita liesi työtasoon. Keraaminen liesi TÄRKEÄÄ: poista kaikki suojakalvot ennen lieden asentamista. Varmista, että liedelle varattu aukko työtasossa on tuotetietolehtisessä annettujen mittojen mukainen. Älä työnnä liettä väkisin paikalleen työtasoon. Keraaminen taso saattaa särkyä (se voi tapahtua myöhemminkin)! 23