Views
6 months ago

KitchenAid JC 212 BL - JC 212 BL LT (858721201490) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid JC 212 BL - JC 212 BL LT (858721201490) Istruzioni per l'Uso

PIEDERUMI VISPĀRĪGI

PIEDERUMI VISPĀRĪGI Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī. Pirms sākt gatavot, pārliecinieties, vai palīgierīces, kuras lietojat ir piemērotas mikroviļņu krāsnij. Ievietojot ēdienu un piederumus mikroviļņu krāsnī, pārliecinieties, vai tie nesaskaras ar krāsns iekšpusi. Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz metāla palīgierīcēm vai metāla daļām. Ja palīgierīču sastāvā esošais metāls nonāk saskarē ar mikroviļņu krāsns iekšpusi, kad ierīce ir ieslēgta, var rasties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var tikt bojāta. Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas pārliecinieties, vai rotējošais paliktnis var brīvi griezties. Ja rotējošā paliktņa darbība ir ierobežota, jāizmanto mazāks trauks. Rotējošās paplātes balsts Uzstādiet rotējošā paliktņa balstu zem stikla rotējošā paliktņa. Nenovietojiet uz rotējošās paplātes balsta citas palīgierīces. • Ievietojiet krāsnī rotējošās paplātes balstu. Stikla rotējošā paplāte Lietojiet stikla rotējošo paplāti visos ēdiena gatavošanas paņēmienos. Tā savāc sulas pilienus un ēdienu atliekas, kuras varētu notraipīt mikroviļņu krāsns iekšpusi. • Novietojiet stikla grozāmo galdu uz grozāmā šķīvja balsta. Lieli trauki Izmantojiet pogu Turntable stop(Apturēt paplātes griešanos), ja gatavojat ēdienu traukos, kas ir tik lieli, ka krāsnī nevar brīvi griezties. Šo funkciju drīkst lietot tikai tad, kad gatavojat ēdienu tikai ar mikroviļņiem un Gratin funkciju. Šī poga nedarbosies ar citām funkcijām. Tvaicēšanas piederums Lietojiet šo piederumu kopā ar sietu, gatavojot zivis, dārzeņus un kartupeļus. Vienmēr novietojietšo piederumu uz stikla rotējošās paplātes. Stiepļu paliktni(pieejams tikai atsevišķiem modeļiem) Gatavojot ar grilu, lietojiet augsto stiepļu paliktni. Lietojiet zemo stiepļu paliktni, kad gatavojat ar piespiedu ventilāciju vai combi (kombinēto) ventilatoru. Lid Middle Bottom KRAUKŠĶU PLATE(pieejams tikai atsevišķiem modeļiem) Novietojiet ēdienu tieši uz Crisp-plate (kraukšķu plates). Lietojot kraukšķu plati, vienmēr balstiet to uz stikla paplātes. Nenovietojiet traukusuz kraukšķu plates, jo tā ātri ļoti stipri sakarst un var sabojāt trauku. Kraukšķu platipirms lietošanas var sakarsēt (maks. 3 min.). KRAUKŠĶU PLATES ROKTURIS(pieejams tikai atsevišķiem modeļiem) Izmantojiet pievienoto īpašo kraukšķu plates rokturi, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns. 6 LV

APKOPE UN TĪRĪŠANA Ja mikroviļņu krāsns netiks tīrīta, var sabojāties tās virsma, kas savukārt var ietekmēt ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt bīstamu situāciju. Nelietojiet metāla sukas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus tērauda stiepļu sūkļus, asas tīrīšanas lupatiņas u.c., kas var sabojāt vadības pulti un krāsns iekšējo un ārējo virsmu. Lietojiet audumu ar maigu mazgāšanas līdzekli vai papīra salveti un izsmidzināmu stikla tīrīšanas līdzekli. Lietojiet stikla tīrīšanai paredzētu izsmidzinātāju un papīra dvieli. Tīrot mikroviļņu krāsni, neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces. Mikroviļņu krāsnī regulāri jānotīra produktu paliekas. Regulāri, īpaši, ja notiek izšļakstīšanās, izņemiet rotējošo paplāti, paplātes balstu un izslaukiet krāsns grīdu tīru. Lai notīrītu iekšējās virsmas, durvju priekšpusi un aizmuguri, kā arī durvju atveri, izmantojiet mīkstu un mitru drāniņu un saudzīgu tīrīšanas līdzekli. Tīrīšana ir vienīgais apkopes darbs, kas parasti jāveic. Tā jāveic, kad mikroviļņu krāsns ir atvienota no elektrotīkla. Nevērsiet izsmidzinātāju tieši pret mikroviļņu krāsni. Šī mikroviļņu krāsns paredzēta darbībai kopā ar rotējošo paliktni. Neizmantojiet mikroviļņu krāsni, ja rotējošais paliktnis ir izņemts, lai to notīrītu. Neļaujiet taukiem vai ēdiena atliekām uzkrāties ap durvīm.Lai notīrītu grūti notīrāmus netīrumus, 2 vai 3 minūtes vāriet krāsnī krūzi ūdens. Tvaiks atmiekšķēs traipus. Netīriet grila sildelementu , jo tā lielais karstums sadedzina taukus, taču virsma zem grila regulāri jātīra. Tas jādara ar mīkstu un mitru audumu un maigu mazgāšanas līdzekli. Ja grils netiek bieži lietots, lai mazinātu ugunsbīstamības risku, tas jāaktivizē uz 10 minūtēm, lai sadedzinātu taukvielas. UZMANĪGA TĪRĪŠANA Kraukšķīgā ēdiena paplāte jāmazgā ūdenī ar maigu mazgāšanas līdzekli. Ļoti netīras vietas var tīrīt ar beržamo lupatiņu un maigu tīrīšanas līdzekli. Vienmēr ļaujiet kraukšķu paplātei pirms tīrīšanas atdzist. Nekad nemērciet ūdenī vai neskalojiet to ar ūdeni, kamēr kraukšķīgo ēdienu paplāte ir sakarsusi. Strauja atdzesēšana var to sabojāt. Nelietojiet tērauda vates sūkļus. Jo tie saskrāpēs virsmu. Drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā: ‌• Rotējošās paplātes balsts ‌• Stikla rotējošā paplāte ‌• Tvaicēšanas piederums • Stiepļu paliktni • Kraukšķu plates rokturis LV 7