Views
9 months ago

KitchenAid T 16 A1 D S/HA - T 16 A1 D S/HA KY (F093241) Health and safety

KitchenAid T 16 A1 D S/HA - T 16 A1 D S/HA KY (F093241) Health and safety

KitchenAid T 16 A1 D S/HA - T 16 A1 D S/HA KY (F093241) Health and

КООПСУЗДУК НУСКАМАЛАРЫ Шайманды колдонордон мурда бул коопсуздук нускамаларын окуңуз. Аларды келээрки керек болгонго чейин сактап коюңуз. Бардык убакытта колдонуу үчүн бул нускамалар менен шаймандын ѳзү маанилүү коопсуздук боюнча эскертүүлѳрдү камсыз кылат. Шайман туура эмес колдонгон же туура эмес жѳнгѳ салынган болсо, ѳндүрүүчү бул коопсуздук нускамаларын колдонуу жѳндѳмсүздүгү боюнча жоопкерчиликти четке кагат. Өтө жаш балдар (0-3 жаштагы) шаймандан алыс болушу зарыл. Жаш балдар (3-8 жаштагы) кѳзѳмѳл астында болбогон учурда, шаймандан алыс болушу керек. 8 жаштагы жана бул жаштан ѳйдѳ балдар жана физикалык, сезгич же акыл жѳндѳмдүүлүгү чектелген же тажрыйбасы жана билими жетишпеген адамдар бул шайманды кѳзѳмѳл астында же коопсуздук нускамалар берилгенде гана колдоно алышат жана коркунуч келерин түшүнүшү керек. Балдар шайман менен ойнобошу зарыл. Кѳзѳмѳл жок балдар тарабынан тазалоо же колдонуучуларды тейлѳѳ жүргүзүлбѳшү керек. УРУКСАТ БЕРИЛГЕН КОЛДОНУУ ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Шайман тышкы өчүрүү тутумдар, таймер же ѳзүнчѳ пульт тутум сыяктуулар менен башкарууга жасалган эмес. Шайман үйдүн ичинде жана ушул сыяктуу тѳмѳнкүлѳргѳ колдонууга жасалган: дүкөндөрдүн, кеңселердин жана башка жумуш чөйрөлөрдүн ичинде кызматкерлерге арналган ашкана аймактарында; чарба үйлөрүндө; кардарлар аркылуу мейманкаларда, мотельдерде жана башка турак жай чөйрөлөрүндө. Бул шайман, профессионалдык колдонууга эмес. Шайманды сыртта колдонбоңуз. Шаймандын ичинде колдонулган лампа атайын үйдѳ колдонулуучу шаймандарга даярдалган жана үйдүн ичинде бѳлмѳгѳ жарык берүүгѳ жарактуу эмес (EC нускамасы 244/2009). Климаттык класс боюнча техникалык маалыматтар тактасында ылайык шайман тѳмѳнкү деңгээлдеги температурадагы жерлерде колдонууга даярдалган. Белгиленген деӊгээлден ашкан температурада кѳп убакытка чейин калып калса, шайман туура эмес иштеши мүмкүн. Климаттык класстын айланадагы температуралары: KIR ОКУУ ЖАНА КѲӉҮЛ БУРУУ МААНИЛҮҮ SN: 10°C баштап 32°C чейин;N: 16°C баштап 32°C чейин; ST: 16°C баштап 38°C чейин; T: 16°C баштап 43°C чейин; Бул шайман үзгүлтүксүз диаграмма функциясын камтыбайт. Хладагенттин айлампа контуру R600a (HC) камтыйт. Курамында изобутан бар шаймандар (R600a): изобутан айлана чѳйрѳгѳ зыян келтирбеген табигый газ болуп саналат, бирок тез ѳрт алуучу зат. Ошондуктан, хладагенттин контурунун түтүкчѳлѳрүнѳ зыян келтирилбегендигин аныктоо зарыл, хладагенттин контурун бошотуп жатканда. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Хладагенттин контурунун түтүкчѳлѳрүнѳ зыян келтирбеңиз. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Желдетүү тешигин, шайман тосмосун же орнотулган тутумду толтурбай кармоо керек. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Ѳндүрүүчү тарабынан сунушталган заттардан башка механикалык, электрдик же химиялык заттарды тоӊдуруу процессин ылдамдатуу үчүн колдонбоӊуз. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: Ѳндүрүүчү тарабынан уруксат берилбеген электрдик аппаратарды шаймандын бѳлүмдѳрүн ичине салбаӊыз же колдонбоӊуз. ЭТИЯТ БОЛУҢУЗ: түздөн-түз суу берүүгө кошулбаган муз иштеп чыгаргычтар жана/же суу диспенсерлер ичүүчү суу менен гана толтурулушу керек. Шаймандын ичине же жанына аэрозоль банкалары сыяктуу жарылуучу же бензин же башка тез ѳрт алуучу материалдарды койбоңуз. Муз таӊгактарынын (кээ бир моделдерде) курамдарын (уулуу эмес) жутпаӊыз. Суукка алдыруу себебинен муз кубиктерин же муз набаттарын тоӊдургучтан алып чыгары менен жегенге болбойт. Жеткиликтүү желдеткичтин капкагынын ичиндеги аба фильтрин колдонууга жасалган продукциялар үчүн фильтрлер ар дайым муздаткыч иштей турган абалда болушу керек. Суюктугу бар айнек контейнерлерди тоӊдургуч бѳлүмгѳ койбоӊуз, сынып калышы мүмкүн. Желдеткичти (мүмкүн болсо) тамак-аш продукциялары менен тоспоӊуз. Тамак-ашты койсоӊуз эшик бѳлүмү, ѳзгѳчѳ тоӊдургучтун эшиги жакшы жабылгандыгын текшериӊиз. Зыян келтирилген катмар мүмкүн болушунча тезинен алмаштырылы керек.