Views
7 months ago

KitchenAid XAL85 T1I G WTD - XAL85 T1I G WTD RO (F102772) Setup and user guide

KitchenAid XAL85 T1I G WTD - XAL85 T1I G WTD RO (F102772) Setup and user guide

9 RO

9 RO RAFTURI: Datorită ghidajelor speciale, rafturile pot fi demontate, iar înălţimea poate fi reglată, permiţând depozitarea uşoară a recipientelor şi alimentelor de dimensiuni mari. Înălţimea poate fi reglată fără a demonta raftul complet. (consultaţi diagrama) 2 1 7 6 8 Rezervorul trebuie introdus înapoi în carcasa sa imediat ce acest 5 lucru este posibil, pentru a evita încălzirea excesivă a frigiderului. 4 3 4 1 2 Indicatorul luminos de TEMPERATURĂ*: pentru a identifica cea mai rece zonă din frigider. 1. Asiguraţi-vă că OK apare clar pe indicatorul luminos (consultaţi diagrama). Pentru o curăţare mai amănunţită, se recomandă să desfiletaţi supapa de la rezervor (consultaţi imaginea) şi să o curăţaţi sub jet de apă curentă. ! Aveţi grijă să nu trageţi elementul mobil transparent al supapei. 5 6 7 5 6 2. Dacă nu apare cuvântul „OK”, înseamnă că temperatura este prea mare: setaţi TEMPERATURA FRIGIDERULUI pe o valoare mai scăzută şi aşteptaţi 10 ore până când temperatura devine stabilă. 3. Verificaţi din nou indicatorul luminos: dacă este necesar, reglaţi din nou urmând procesul iniţial. Dacă s-au adăugat cantităţi mari de alimente sau dacă uşa frigiderului a fost deschisă frecvent, este normal ca indicatorul să nu afişeze OK. Aşteptaţi cel puţin 10 ore înainte de a seta temperatura FRIGIDERULUI la o valoare mai redusă. Utilizarea şi întreţinerea dozatorului de apă. La prima utilizare sau după perioade îndelungate de inactivitate, spălaţi rezervorul cu apă. Dozatorul de apă furnizează apă rece fără a fi necesară deschiderea uşii frigiderului de fiecare dată. Acest lucru permite şi reducerea consumului de energie a produsului. 6 Pentru a umple rezervorul, ridicaţi clapeta sau scoateţi capacul (consultaţi 7 imaginea), apoi turnaţi apă cu o carafă sau un alt recipient adecvat. Evitaţi 5 umplerea completă a rezervorului. Odată finalizate operaţiile de curăţare, înfiletaţi la loc supapa pentru a asigura aderenţa garniturii interioare 1la capătul bucşei rezervorului; 4 apoi, introduceţi ansamblul rezervor-supapă înapoi în carcasa cilindrică adecvată a uşii, asigurându-vă 2 că cârligul superior de pe peretele posterior al rezervorului este introdus corect în compartimentul corespunzător de pe peretele interior al uşii. Remontaţi marginile şi capacul rezervorului demontate anterior. ! Asiguraţi-vă că rezervorul a fost introdus corect în uşă (consultaţi imaginea). 9 8 9 3 2 1 7 4 5 6 3 4 8 2 Utilizaţi întotdeauna exclusiv apă minerală naturală, potabilă: orice alt lichid poate împiedica funcţionarea corectă a dispozitivului. Pentru a scoate apă cu uşa frigiderului închisă, apăsaţi pe actuatorul dozatorului cu un recipient adecvat (pahar, carafă etc.). Eliberaţi actuatorul odată ce aţi obţinut cantitatea dorită. Rezervorul de apă trebuie curăţat în mod regulat sub jet de apă curentă; nu utilizaţi detergenţi. Pentru a curăţa rezervorul, scoateţi capacul rezervorului şi marginile superioare; apoi, demontaţi rezervorul trăgându-l spre exterior, în timp ce apăsaţi pe butonul corespunzător (consultaţi imaginea). 1 4 3 4 6 ! Apariţia picăturilor de apă pe pereţii rezervorului este un fenomen normal în timpul utilizării produsului. ! Ştergeţi picăturile 5prezente pe pereţii exteriori ai produsului. ! Pentru a goli complet rezervorul de apă, dezasamblaţi-l conform indicaţiilor din imagine, vărsaţi apa, curăţaţi-i cu o lavetă moale din material textil şi asamblaţi-l pe produs. ! Dacă rămân picături de apă 6pe suprafaţa exterioară a uşii după utilizare, curăţaţi-o cu o lavetă moale din material textil. 5 6

Utilizarea congelatorului la întregul potenţial • Nu recongelaţi alimente care sunt în curs de decongelare sau care au fost deja decongelate. Aceste alimente trebuie preparate şi consumate (în 24 de ore). • Alimentele proaspete pe care doriţi să le congelaţi nu trebuie să intre în contact cu cele deja congelate; acestea trebuie introduse în compartimentul CONGELATOR şi de DEPOZITARE din partea inferioară, care asigură cea mai bună rată de congelare. • Pentru a congela alimente proaspete în cel mai bun şi mai sigur mod, activaţi funcţia SUPER cu 24 de ore înainte de a introduce alimentele în congelator. După introducerea alimentelor, activaţi încă o dată funcţia SUPER; se va dezactiva automat după 24 de ore; • Nu introduce în congelator sticlele din sticlă care conţin lichide şi care sunt prevăzute cu dop sau sigilate ermetic, deoarece se pot sparge. • Cantitatea maximă de alimente care pot fi congelate zilnic este indicată pe plăcuţa cu date tehnice, amplasată în partea inferioară din stânga a compartimentului frigider (de exemplu: 2 kg/24 h ). ! Pentru a evita blocarea circulaţiei aerului în interiorul compartimentului congelator, se recomandă să nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare cu alimente sau recipiente. ! Nu deschideţi uşa în timpul congelării. ! Dacă are loc o pană de curent sau o defecţiune, nu deschideţi uşa congelatorului. Acest lucru va contribui la menţinerea temperaturii din interiorul congelatorului, asigurându-vă că alimentele sunt păstrate în stare corespunzătoare cel puţin 12-18 ore. ! Pentru a beneficia de mai mult spaţiu în interiorul congelatorului, puteţi scoate sertarele (şi clapetele, dacă este cazul) din locaşurile lor, aşezând alimentele direct pe rafturile din dotare. Întreţinere şi îngrijire Oprirea aparatului În timpul curăţării şi întreţinerii, este necesar să deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică: 1. Apăsaţi pe butonul de PORNIRE/OPRIRE pentru a opri dispozitivul 2. scoateţi afară cablul din priză Curăţarea aparatului • Piesele externe şi interne, precum şi garniturile din cauciuc pot fi curăţate folosind un burete înmuiat în apă călduţă cu bicarbonat de sodiu sau săpun neutru. Nu utilizaţi solvenţi, produse abrazive, înălbitor sau amoniac. • Accesoriile demontabile pot fi înmuiate în apă caldă cu săpun sau detergent lichid de vase. Clătiţi-le şi uscaţi-le cu grijă. • Partea din spate a aparatului poate acumula praf, care poate fi îndepărtat cu grijă folosind furtunul aspiratorului setat la o putere medie. Aparatul trebuie oprit, iar ştecherul trebuie scos din priză înainte de a curăţa aparatul. Evitarea apariţiei mucegaiului şi a mirosurilor neplăcute • Aparatul este fabricat din materiale igienice care nu produc mirosuri. Pentru a menţine un frigider lipsit de mirosuri şi pentru a preveni formarea petelor, alimentele trebuie întotdeauna acoperite sau ambalate în mod corespunzător. • Dacă doriţi să opriţi aparatul pentru o perioadă lungă de timp, curăţaţi interiorul şi lăsaţi uşile deschise. Înlocuirea becului cu LED * Datorită luminii difuze puternice, iluminarea cu LED-uri vă permite să vedeţi clar fiecare aliment. Dacă trebuie să înlocuiţi becul cu LED, contactaţi Centrul de asistenţă tehnică. Înlocuirea becului * Pentru a înlocui becul din compartimentul frigider, scoateţi ştecherul din priza electrică. Urmaţi instrucţiunile de mai jos. Aveţi acces la bec scoţând capacul, după cum se arată în diagramă. Înlocuiţi-l cu un bec similar din domeniul de putere indicat pe capac. 3 Măsuri de precauţie şi recomandări ! Aparatul a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu standardele internaţionale de siguranţă. Următoarele avertismentele sunt furnizate din motive de siguranţă şi trebuie citite cu atenţie. Acest aparat este în conformitate cu următoarele directive comunitare: - 73/23/CEE din 19/02/73 (Joasă tensiune) şi modificările ulterioare; -89/336/CEE din 03.05.89 (Compatibilitate electromagnetică) şi modificările ulterioare; - 2002/96/CE. Aspecte generale privind siguranţa • Aparatul a fost conceput pentru uz casnic în locuinţe şi nu este destinat utilizării comerciale sau industriale. • Aparatul trebuie utilizat pentru a depozita şi congela produse alimentare numai de către adulţi şi în conformitate cu instrucţiunile din acest manual. • Aparatul nu trebuie instalat în aer liber, nici măcar în zone acoperite. Este extrem de periculos să expuneţi aparatul la ploi şi furtuni. • Nu atingeţi aparatul dacă sunteţi desculţi sau dacă aveţi mâinile şi picioarele ude sau umede. • Nu atingeţi elementele de răcire interne: acest lucru poate cauza leziuni la nivelul pielii sau degerături. • La deconectarea aparatului de la reţeaua electrică, scoateţi-l întotdeauna din priză trăgând de ştecher şi nu de cablu. • Înainte de curăţare şi întreţinere, opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la reţeaua de alimentare cu energie electrică. -Nu este suficient să opriţi dispozitivul (de la butonul de PORNIRE/OPRIRE) pentru a elimina toate contactele electrice. • Dacă apare o defecţiune, în niciun caz nu trebuie să încercaţi să reparaţi dumneavoastră aparatul. Reparaţiile efectuate de persoane fără experienţă pot cauza rănirea acestora sau defectarea mai gravă a aparatului. RO * Variază în funcţie de număr şi/sau poziţie, disponibil numai la anumite modele. 7