Views
8 months ago

KitchenAid XAL85 T1I G WTD - XAL85 T1I G WTD SK (F102772) Setup and user guide

KitchenAid XAL85 T1I G WTD - XAL85 T1I G WTD SK (F102772) Setup and user guide

KitchenAid XAL85 T1I G WTD - XAL85 T1I G WTD SK (F102772) Setup and user

XH9 XXX X XX SK Slovenčina Návod na používanie KOMBINÁCIA CHLADNIČKA/MRAZNIČKA Návod na používanie, 1 Pomoc, 2 Opis spotrebiča, 3 Opis spotrebiča, 4 Inštalácia, 5 Spustenie a používanie, 5 Údržba a starostlivosť, 7 Preventívne opatrenia a tipy, 7 Riešenie problémov, 8 Obojstranné dvierka, 9 Obsah