Views
7 months ago

KitchenAid 50HGP - 50HGP PL (F079712) Scheda Tecnica

KitchenAid 50HGP - 50HGP PL (F079712) Scheda Tecnica

Zuycie energii wymagane

Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej gazem podczas cyklu w trybie wymuszonym obiegiem (kocowa energia gazu) - komora dodatkowa 1) Zuycie energii wymagane do ogrzania standardowej masy w komorze piekarnika ogrzewanej gazem podczas cyklu w trybie wymuszonym obiegiem (kocowa energia gazu) - komora dodatkowa ECgazowa komora piekarnika ECgazowa komora piekarnika Indeks efektywnoci energetycznej komory - gówna komora EEIkomora 76.1 Indeks efektywnoci energetycznej komory - komora dodatkowa EEIkomora 106.1 1) 1kWh/cykl = 3,6 MJ/cykl Informacje o produkcie zgodne z przepisami komisji (UE) nr 66/2014 Identyfikacja modelu Typ pyty grzejnej Symbol Ilo stref grzejnych i/lub powierzchni 0 0.00 0.00 Warto 50HGP Gazowa Technologia grzejna (indukcyjne strefy grzejne i powierzchnie grzejne, strefy promiennikowe, pyty elektryczne) Lewa tylna rodkowa tylna Prawa tylna Lewa rodkowa rodkowa Prawa rodkowa Lewa przednia rodkowa przednia Prawa przednia Dla okrgych stref grzejnych: rednica powierzchni uytkowej elektrycznej strefy grzejnej Pószybka Pószybka Pomocnicza Szybka Lewa tylna Ø 7.5 cm rodkowa tylna Ø 0.0 cm Prawa tylna Ø 7.5 cm Lewa rodkowa Ø 0.0 cm rodkowa Ø 0.0 cm Prawa rodkowa Ø 0.0 cm Lewa przednia Ø 5.5 cm rodkowa przednia Ø 0.0 cm Prawa przednia Ø 10.0 cm Dla nieokrgych stref lub powierzchni grzejnych: dugo i szeroko powierzchni uytkowej elektrycznej strefy lub powierzchni grzejnej Lewa tylna D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm rodkowa tylna D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm Prawa tylna D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm Lewa rodkowa D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm rodkowa D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm Prawa rodkowa D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm Lewa przednia D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm rodkowa przednia D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm Prawa przednia D. ; Sz. 0.0 ; 0.0 cm Zuycie energii strefy lub powierzchni grzejnej obliczane na kg Lewa tylna rodkowa tylna Prawa tylna Lewa rodkowa rodkowa Prawa rodkowa ECgotowanie elektryczne ECgotowanie elektryczne ECgotowanie elektryczne ECgotowanie elektryczne ECgotowanie elektryczne ECgotowanie elektryczne MJ/cyk l kWh/cy kl Jedn ostka 0.0 Wh/kg 0.0 Wh/kg 0.0 Wh/kg 0.0 Wh/kg 0.0 Wh/kg 0.0 Wh/kg Lewa przednia ECgotowanie 0.0 Wh/kg

odkowa przednia Prawa przednia Zuycie energii pyty grzejnej obliczane na kg elektryczne ECgotowanie elektryczne ECgotowanie elektryczne ECelektryczna pyta grzejna Ilo palników gazowych 4 Efektywno energetyczna palnika gazowego Lewy tylny EEpalnik gazowy 57.6 rodkowy tylny EEpalnik gazowy 0.0 Prawy tylny EEpalnik gazowy 57.8 Lewy rodkowy EEpalnik gazowy 0.0 rodkowy EEpalnik gazowy 0.0 Prawy rodkowy EEpalnik gazowy 0.0 Lewy przedni EEpalnik gazowy 0.0 rodkowy przedni EEpalnik gazowy 0.0 Prawy przedni EEpalnik gazowy 57.1 Efektywno energetyczna pyty grzejnej gazowej EEpyta gazowa 57.5 0.0 Wh/kg 0.0 Wh/kg 0.0 Wh/kg